Untitled Document

هجری شمسی: ۱۴۰۰ رومی: ۱۸ تشرین ثانی ۱۴۳۷ قاسم: ۲۴
۲۶ ربیع الآخر ۱۴۴۳

۱ دسمبر (دسامبر) سال ۲۰۲۱ میلادی
۱۰
قوس
آذر
۱۴۰۰
چهارشنبه
۲۵۶ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۱۰۹

روز قیامت مردی را بیارند كه او را مال داده باشند در دنیا گویند او را كه مال بتو داده بودیم چه كردی گوید نفقه كردم و عطا دادم و قصد من دران آن بود كه مردمان مرا سخی و جوانمرد گویند و ریا و سمعت خواستم بان و مردمان مرا سخی و جوانمرد گفتند گویند امروز ترا ازان چه سود.

(حدیث شریف)

روز جهانی ایدز

شروع استعمال حروف لاتین در زبان رسمی تركیه ۱۹۲۸ میلادی