Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۹ رومی: ۰۸ حزیران ۱۴۳۷ خضر: ۴۷
۱۱ ذی القعده ۱۴۴۲

۲۱ جون (ژوئن) سال ۲۰۲۱ میلادی
۳۱
جوزا
خرداد
۱۴۰۰
دوشنبه
۹۳ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۷۲

خداوند تعالی زود اجل فرستد بنده را كه عاق باشد در مادر و پدر خود تا زودتر بعذاب گرفتار آید و بدرستیكه خداوند زیادت گرداند عمر بنده را وقتی كه نیكوكار باشد با مادر و پدر خود تا زیادت گردد خیر و نیكوئی وی.

(كعب احبار رضی الله عنه)

روز جهانی آفتاب (طولانی ترین روز سال در نیمكره جنوبی)