Untitled Document

هجری شمسی: ۱۴۰۰ رومی: ۳۱ تموز ۱۴۳۸ خضر: ۱۰۰
۱۵ محرم ۱۴۴۴

۱۳ اگست (اوت) سال ۲۰۲۲ میلادی
۲۲
اسد
مرداد
۱۴۰۱
شنبه
۱۴۶ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۱۹

اجتناب نمائی از حرام كردهای خداوند و ادا كن فریضهای او را تا عاقل باشی.

(حدیث شریف)

ساخته شدن «دیوارشرم» در برلین ۱۹۶۱ میلادی