زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
NORALEE سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۵۹ ۰۳:۲۷ ۰۵:۵۴ ۱۳:۳۸ ۱۷:۳۷ ۲۰:۵۶ ۲۳:۲۶
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۵۴ ۰۳:۲۳ ۰۵:۵۲ ۱۳:۳۸ ۱۷:۳۸ ۲۰:۵۸ ۲۳:۲۹
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۴۹ ۰۳:۱۹ ۰۵:۴۹ ۱۳:۳۸ ۱۷:۳۹ ۲۱:۰۰ ۲۳:۳۳
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۴۴ ۰۳:۱۴ ۰۵:۴۷ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۰ ۲۱:۰۱ ۲۳:۳۷
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۳۹ ۰۳:۱۰ ۰۵:۴۵ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۱ ۲۱:۰۳ ۲۳:۴۰
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۳۴ ۰۳:۰۵ ۰۵:۴۳ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۱ ۲۱:۰۵ ۲۳:۴۴
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۲۸ ۰۳:۰۰ ۰۵:۴۱ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۲ ۲۱:۰۷ ۲۳:۴۹
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۲۲ ۰۲:۵۵ ۰۵:۳۹ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۳ ۲۱:۰۹ ۲۳:۵۳
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۱۵ ۰۲:۵۰ ۰۵:۳۷ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۴ ۲۱:۱۱ ۲۳:۵۷
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۲:۰۸ ۰۲:۴۵ ۰۵:۳۵ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۴ ۲۱:۱۲ ۰۰:۰۲
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۹ ۰۵:۳۳ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۵ ۲۱:۱۴ ۰۰:۰۶
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۱:۵۱ ۰۲:۳۳ ۰۵:۳۱ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۶ ۲۱:۱۶ ۰۰:۱۱
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۱:۳۹ ۰۲:۲۶ ۰۵:۲۹ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۷ ۲۱:۱۸ ۰۰:۱۶
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه ۰۱:۱۹ ۰۲:۱۹ ۰۵:۲۷ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۷ ۲۱:۱۹
*۰۰:۱۶
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۹
۰۵:۲۵ ۱۳:۳۶ ۱۷:۴۸ ۲۱:۲۱
*۰۰:۱۶
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۹
۰۵:۲۴ ۱۳:۳۶ ۱۷:۴۹ ۲۱:۲۳
*۰۰:۱۶
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۹
۰۵:۲۲ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۰ ۲۱:۲۵
*۰۰:۱۶
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۹
۰۵:۲۰ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۰ ۲۱:۲۶
*۰۰:۱۶
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۹
۰۵:۱۸ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۱ ۲۱:۲۸
*۰۰:۱۶
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۹
۰۵:۱۷ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۲ ۲۱:۳۰
*۰۰:۱۶
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۹
۰۵:۱۵ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۲ ۲۱:۳۱
*۰۰:۱۶
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۹
۰۵:۱۳ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۳ ۲۱:۳۳
*۰۰:۱۶
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۹
۰۵:۱۲ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۴ ۲۱:۳۴
*۰۰:۱۶
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۹
۰۵:۱۰ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۴ ۲۱:۳۶
*۰۰:۱۶
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۹
۰۵:۰۹ ۱۳:۳۷ ۱۷:۵۵ ۲۱:۳۸
*۰۰:۱۶
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۹
۰۵:۰۷ ۱۳:۳۷ ۱۷:۵۶ ۲۱:۳۹
*۰۰:۱۶
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۹
۰۵:۰۶ ۱۳:۳۷ ۱۷:۵۶ ۲۱:۴۱
*۰۰:۱۶
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۹
۰۵:۰۴ ۱۳:۳۷ ۱۷:۵۷ ۲۱:۴۲
*۰۰:۱۶
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۹
۰۵:۰۳ ۱۳:۳۷ ۱۷:۵۷ ۲۱:۴۴
*۰۰:۱۶
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۹
۰۵:۰۲ ۱۳:۳۷ ۱۷:۵۸ ۲۱:۴۵
*۰۰:۱۶
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۱۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد