زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
DANSKİN سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۵۶ ۰۳:۲۵ ۰۵:۵۱ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۵ ۲۰:۵۳ ۲۳:۲۳
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۵۲ ۰۳:۲۰ ۰۵:۴۹ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۶ ۲۰:۵۵ ۲۳:۲۷
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۴۷ ۰۳:۱۶ ۰۵:۴۷ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۷ ۲۰:۵۷ ۲۳:۳۰
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۴۲ ۰۳:۱۲ ۰۵:۴۵ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۷ ۲۰:۵۹ ۲۳:۳۴
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۳۶ ۰۳:۰۷ ۰۵:۴۳ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۸ ۲۱:۰۱ ۲۳:۳۸
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۳۱ ۰۳:۰۲ ۰۵:۴۰ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۹ ۲۱:۰۳ ۲۳:۴۲
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۲۵ ۰۲:۵۸ ۰۵:۳۸ ۱۳:۳۵ ۱۷:۴۰ ۲۱:۰۴ ۲۳:۴۶
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۱۹ ۰۲:۵۳ ۰۵:۳۶ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۰ ۲۱:۰۶ ۲۳:۵۰
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۱۲ ۰۲:۴۷ ۰۵:۳۴ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۱ ۲۱:۰۸ ۲۳:۵۵
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۲:۰۵ ۰۲:۴۲ ۰۵:۳۲ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۲ ۲۱:۱۰ ۲۳:۵۹
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۱:۵۷ ۰۲:۳۶ ۰۵:۳۰ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۳ ۲۱:۱۲ ۰۰:۰۴
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۱:۴۸ ۰۲:۳۰ ۰۵:۲۸ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۳ ۲۱:۱۳ ۰۰:۰۹
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۱:۳۶ ۰۲:۲۴ ۰۵:۲۷ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۴ ۲۱:۱۵ ۰۰:۱۴
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه ۰۱:۱۵ ۰۲:۱۷ ۰۵:۲۵ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۵ ۲۱:۱۷
*۰۰:۱۴
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۲۳ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۶ ۲۱:۱۹
*۰۰:۱۴
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۲۱ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۶ ۲۱:۲۰
*۰۰:۱۴
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۱۹ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۷ ۲۱:۲۲
*۰۰:۱۴
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۱۷ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۸ ۲۱:۲۴
*۰۰:۱۴
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۱۶ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۸ ۲۱:۲۵
*۰۰:۱۴
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۱۴ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۹ ۲۱:۲۷
*۰۰:۱۴
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۱۲ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۰ ۲۱:۲۹
*۰۰:۱۴
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۱۱ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۰ ۲۱:۳۰
*۰۰:۱۴
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۰۹ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۱ ۲۱:۳۲
*۰۰:۱۴
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۰۸ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۲ ۲۱:۳۴
*۰۰:۱۴
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۰۶ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۲ ۲۱:۳۵
*۰۰:۱۴
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۰۵ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۳ ۲۱:۳۷
*۰۰:۱۴
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۰۳ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۴ ۲۱:۳۸
*۰۰:۱۴
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۰۲ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۴ ۲۱:۴۰
*۰۰:۱۴
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۵:۰۱ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۵ ۲۱:۴۱
*۰۰:۱۴
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۷
۰۴:۵۹ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۵ ۲۱:۴۳
*۰۰:۱۴
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۰۸
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد