زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
SOUTHBANK FERRY TERMİNAL سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۵۶ ۰۳:۲۴ ۰۵:۵۱ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۵ ۲۰:۵۴ ۲۳:۲۳
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۵۱ ۰۳:۲۰ ۰۵:۴۹ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۶ ۲۰:۵۵ ۲۳:۲۷
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۴۶ ۰۳:۱۶ ۰۵:۴۷ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۶ ۲۰:۵۷ ۲۳:۳۱
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۴۱ ۰۳:۱۱ ۰۵:۴۴ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۷ ۲۰:۵۹ ۲۳:۳۵
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۳۶ ۰۳:۰۷ ۰۵:۴۲ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۸ ۲۱:۰۱ ۲۳:۳۸
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۳۰ ۰۳:۰۲ ۰۵:۴۰ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۹ ۲۱:۰۳ ۲۳:۴۲
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۲۴ ۰۲:۵۷ ۰۵:۳۸ ۱۳:۳۵ ۱۷:۴۰ ۲۱:۰۴ ۲۳:۴۷
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۱۸ ۰۲:۵۲ ۰۵:۳۶ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۰ ۲۱:۰۶ ۲۳:۵۱
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۱۱ ۰۲:۴۷ ۰۵:۳۴ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۱ ۲۱:۰۸ ۲۳:۵۵
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۲:۰۴ ۰۲:۴۱ ۰۵:۳۲ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۲ ۲۱:۱۰ ۰۰:۰۰
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۱:۵۶ ۰۲:۳۵ ۰۵:۳۰ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۳ ۲۱:۱۲ ۰۰:۰۴
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۱:۴۶ ۰۲:۲۹ ۰۵:۲۸ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۳ ۲۱:۱۳ ۰۰:۰۹
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۱:۳۴ ۰۲:۲۳ ۰۵:۲۶ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۴ ۲۱:۱۵
*۰۰:۰۹
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۳۴
*۰۲:۲۳
۰۵:۲۴ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۵ ۲۱:۱۷
*۰۰:۰۹
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۴
*۰۲:۲۳
۰۵:۲۳ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۶ ۲۱:۱۹
*۰۰:۰۹
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۴
*۰۲:۲۳
۰۵:۲۱ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۶ ۲۱:۲۰
*۰۰:۰۹
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۳۴
*۰۲:۲۳
۰۵:۱۹ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۷ ۲۱:۲۲
*۰۰:۰۹
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۳۴
*۰۲:۲۳
۰۵:۱۷ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۸ ۲۱:۲۴
*۰۰:۰۹
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۳۴
*۰۲:۲۳
۰۵:۱۶ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۸ ۲۱:۲۵
*۰۰:۰۹
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۳۴
*۰۲:۲۳
۰۵:۱۴ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۹ ۲۱:۲۷
*۰۰:۰۹
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۳۴
*۰۲:۲۳
۰۵:۱۲ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۰ ۲۱:۲۹
*۰۰:۰۹
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۴
*۰۲:۲۳
۰۵:۱۱ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۰ ۲۱:۳۰
*۰۰:۰۹
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۴
*۰۲:۲۳
۰۵:۰۹ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۱ ۲۱:۳۲
*۰۰:۰۹
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۳۴
*۰۲:۲۳
۰۵:۰۷ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۲ ۲۱:۳۴
*۰۰:۰۹
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۳۴
*۰۲:۲۳
۰۵:۰۶ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۲ ۲۱:۳۵
*۰۰:۰۹
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۳۴
*۰۲:۲۳
۰۵:۰۴ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۳ ۲۱:۳۷
*۰۰:۰۹
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۳۴
*۰۲:۲۳
۰۵:۰۳ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۴ ۲۱:۳۸
*۰۰:۰۹
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۳۴
*۰۲:۲۳
۰۵:۰۲ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۴ ۲۱:۴۰
*۰۰:۰۹
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۴
*۰۲:۲۳
۰۵:۰۰ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۵ ۲۱:۴۱
*۰۰:۰۹
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۴
*۰۲:۲۳
۰۴:۵۹ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۵ ۲۱:۴۳
*۰۰:۰۹
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۰۸
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد