زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
TAKYSİE LAKE سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۵۸ ۰۳:۲۶ ۰۵:۵۲ ۱۳:۳۶ ۱۷:۳۵ ۲۰:۵۳ ۲۳:۲۲
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۵۳ ۰۳:۲۲ ۰۵:۵۰ ۱۳:۳۶ ۱۷:۳۶ ۲۰:۵۵ ۲۳:۲۶
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۴۸ ۰۳:۱۸ ۰۵:۴۷ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۷ ۲۰:۵۷ ۲۳:۳۰
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۴۳ ۰۳:۱۳ ۰۵:۴۵ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۷ ۲۰:۵۹ ۲۳:۳۳
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۳۸ ۰۳:۰۹ ۰۵:۴۳ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۸ ۲۱:۰۱ ۲۳:۳۷
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۳۳ ۰۳:۰۴ ۰۵:۴۱ ۱۳:۳۵ ۱۷:۳۹ ۲۱:۰۳ ۲۳:۴۱
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۲۷ ۰۲:۵۹ ۰۵:۳۹ ۱۳:۳۵ ۱۷:۴۰ ۲۱:۰۴ ۲۳:۴۵
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۲۱ ۰۲:۵۴ ۰۵:۳۷ ۱۳:۳۵ ۱۷:۴۱ ۲۱:۰۶ ۲۳:۴۹
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۱۵ ۰۲:۴۹ ۰۵:۳۵ ۱۳:۳۵ ۱۷:۴۱ ۲۱:۰۸ ۲۳:۵۴
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۲:۰۸ ۰۲:۴۴ ۰۵:۳۳ ۱۳:۳۵ ۱۷:۴۲ ۲۱:۱۰ ۲۳:۵۸
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۸ ۰۵:۳۱ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۳ ۲۱:۱۱ ۰۰:۰۳
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۱:۵۱ ۰۲:۳۲ ۰۵:۲۹ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۴ ۲۱:۱۳ ۰۰:۰۷
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۱:۴۱ ۰۲:۲۶ ۰۵:۲۷ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۴ ۲۱:۱۵ ۰۰:۱۳
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه ۰۱:۲۵ ۰۲:۱۹ ۰۵:۲۵ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۵ ۲۱:۱۷
*۰۰:۱۳
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۵
*۰۲:۱۹
۰۵:۲۴ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۶ ۲۱:۱۸
*۰۰:۱۳
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۵
*۰۲:۱۹
۰۵:۲۲ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۶ ۲۱:۲۰
*۰۰:۱۳
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۲۵
*۰۲:۱۹
۰۵:۲۰ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۷ ۲۱:۲۲
*۰۰:۱۳
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۲۵
*۰۲:۱۹
۰۵:۱۸ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۸ ۲۱:۲۴
*۰۰:۱۳
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۲۵
*۰۲:۱۹
۰۵:۱۷ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۹ ۲۱:۲۵
*۰۰:۱۳
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۲۵
*۰۲:۱۹
۰۵:۱۵ ۱۳:۳۴ ۱۷:۴۹ ۲۱:۲۷
*۰۰:۱۳
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۲۵
*۰۲:۱۹
۰۵:۱۳ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۰ ۲۱:۲۹
*۰۰:۱۳
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۵
*۰۲:۱۹
۰۵:۱۲ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۱ ۲۱:۳۰
*۰۰:۱۳
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۵
*۰۲:۱۹
۰۵:۱۰ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۱ ۲۱:۳۲
*۰۰:۱۳
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۲۵
*۰۲:۱۹
۰۵:۰۸ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۲ ۲۱:۳۳
*۰۰:۱۳
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۲۵
*۰۲:۱۹
۰۵:۰۷ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۲ ۲۱:۳۵
*۰۰:۱۳
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۲۵
*۰۲:۱۹
۰۵:۰۵ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۳ ۲۱:۳۷
*۰۰:۱۳
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۲۵
*۰۲:۱۹
۰۵:۰۴ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۴ ۲۱:۳۸
*۰۰:۱۳
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۲۵
*۰۲:۱۹
۰۵:۰۳ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۴ ۲۱:۴۰
*۰۰:۱۳
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۵
*۰۲:۱۹
۰۵:۰۱ ۱۳:۳۴ ۱۷:۵۵ ۲۱:۴۱
*۰۰:۱۳
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۵
*۰۲:۱۹
۰۵:۰۰ ۱۳:۳۵ ۱۷:۵۶ ۲۱:۴۳
*۰۰:۱۳
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۰۸
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد