زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
TATLA LAKE سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۳:۱۶ ۰۳:۴۰ ۰۵:۵۳ ۱۳:۳۰ ۱۷:۲۷ ۲۰:۴۲ ۲۲:۵۸
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۳:۱۲ ۰۳:۳۷ ۰۵:۵۱ ۱۳:۲۹ ۱۷:۲۸ ۲۰:۴۳ ۲۳:۰۱
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۳:۰۸ ۰۳:۳۳ ۰۵:۴۹ ۱۳:۲۹ ۱۷:۲۹ ۲۰:۴۵ ۲۳:۰۴
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۳:۰۴ ۰۳:۳۰ ۰۵:۴۷ ۱۳:۲۹ ۱۷:۳۰ ۲۰:۴۷ ۲۳:۰۷
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۳:۰۰ ۰۳:۲۶ ۰۵:۴۵ ۱۳:۲۹ ۱۷:۳۰ ۲۰:۴۸ ۲۳:۱۰
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۵۶ ۰۳:۲۳ ۰۵:۴۳ ۱۳:۲۹ ۱۷:۳۱ ۲۰:۵۰ ۲۳:۱۳
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۵۲ ۰۳:۱۹ ۰۵:۴۱ ۱۳:۲۹ ۱۷:۳۲ ۲۰:۵۲ ۲۳:۱۶
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۴۸ ۰۳:۱۵ ۰۵:۴۰ ۱۳:۲۹ ۱۷:۳۲ ۲۰:۵۳ ۲۳:۲۰
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۴۴ ۰۳:۱۱ ۰۵:۳۸ ۱۳:۲۸ ۱۷:۳۳ ۲۰:۵۵ ۲۳:۲۳
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۲:۳۹ ۰۳:۰۸ ۰۵:۳۶ ۱۳:۲۸ ۱۷:۳۴ ۲۰:۵۷ ۲۳:۲۶
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۲:۳۵ ۰۳:۰۴ ۰۵:۳۴ ۱۳:۲۸ ۱۷:۳۴ ۲۰:۵۸ ۲۳:۳۰
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۲:۳۰ ۰۳:۰۰ ۰۵:۳۲ ۱۳:۲۸ ۱۷:۳۵ ۲۱:۰۰ ۲۳:۳۳
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۲:۲۶ ۰۲:۵۶ ۰۵:۳۱ ۱۳:۲۸ ۱۷:۳۶ ۲۱:۰۱ ۲۳:۳۷
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه ۰۲:۲۱ ۰۲:۵۱ ۰۵:۲۹ ۱۳:۲۸ ۱۷:۳۶ ۲۱:۰۳ ۲۳:۴۰
۱۵ ۸ می (مه), جمعه ۰۲:۱۵ ۰۲:۴۷ ۰۵:۲۷ ۱۳:۲۸ ۱۷:۳۷ ۲۱:۰۵ ۲۳:۴۴
۱۶ ۹ می (مه), شنبه ۰۲:۱۰ ۰۲:۴۳ ۰۵:۲۵ ۱۳:۲۸ ۱۷:۳۸ ۲۱:۰۶ ۲۳:۴۸
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه ۰۲:۰۴ ۰۲:۳۸ ۰۵:۲۴ ۱۳:۲۸ ۱۷:۳۸ ۲۱:۰۸ ۲۳:۵۲
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه ۰۱:۵۸ ۰۲:۳۳ ۰۵:۲۲ ۱۳:۲۸ ۱۷:۳۹ ۲۱:۰۹ ۲۳:۵۶
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه ۰۱:۵۰ ۰۲:۲۹ ۰۵:۲۱ ۱۳:۲۸ ۱۷:۳۹ ۲۱:۱۱ ۰۰:۰۰
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه ۰۱:۴۲ ۰۲:۲۳ ۰۵:۱۹ ۱۳:۲۸ ۱۷:۴۰ ۲۱:۱۲ ۰۰:۰۴
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه ۰۱:۳۳ ۰۲:۱۸ ۰۵:۱۸ ۱۳:۲۸ ۱۷:۴۱ ۲۱:۱۴ ۰۰:۰۸
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه ۰۱:۱۸ ۰۲:۱۲ ۰۵:۱۶ ۱۳:۲۸ ۱۷:۴۱ ۲۱:۱۵
*۰۰:۰۸
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۲
۰۵:۱۵ ۱۳:۲۸ ۱۷:۴۲ ۲۱:۱۷
*۰۰:۰۸
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۲
۰۵:۱۳ ۱۳:۲۸ ۱۷:۴۲ ۲۱:۱۸
*۰۰:۰۸
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۲
۰۵:۱۲ ۱۳:۲۸ ۱۷:۴۳ ۲۱:۲۰
*۰۰:۰۸
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۲
۰۵:۱۱ ۱۳:۲۸ ۱۷:۴۴ ۲۱:۲۱
*۰۰:۰۸
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۲
۰۵:۰۹ ۱۳:۲۸ ۱۷:۴۴ ۲۱:۲۳
*۰۰:۰۸
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۲
۰۵:۰۸ ۱۳:۲۸ ۱۷:۴۵ ۲۱:۲۴
*۰۰:۰۸
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۲
۰۵:۰۷ ۱۳:۲۸ ۱۷:۴۵ ۲۱:۲۵
*۰۰:۰۸
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۸
*۰۲:۱۲
۰۵:۰۶ ۱۳:۲۸ ۱۷:۴۶ ۲۱:۲۷
*۰۰:۰۸
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۰۹
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد