زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
PREMİER سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۴۰ ۰۳:۱۵ ۰۶:۰۰ ۱۳:۵۴ ۱۷:۵۵ ۲۱:۱۸ ۰۰:۰۶
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۳۳ ۰۳:۰۹ ۰۵:۵۸ ۱۳:۵۴ ۱۷:۵۶ ۲۱:۲۰ ۰۰:۱۱
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۲۵ ۰۳:۰۳ ۰۵:۵۶ ۱۳:۵۴ ۱۷:۵۷ ۲۱:۲۲ ۰۰:۱۶
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۱۶ ۰۲:۵۷ ۰۵:۵۳ ۱۳:۵۳ ۱۷:۵۷ ۲۱:۲۴ ۰۰:۲۱
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۰۶ ۰۲:۵۰ ۰۵:۵۱ ۱۳:۵۳ ۱۷:۵۸ ۲۱:۲۶ ۰۰:۲۶
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۱:۵۲ ۰۲:۴۲ ۰۵:۴۹ ۱۳:۵۳ ۱۷:۵۹ ۲۱:۲۸
*۰۰:۲۶
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۴۷ ۱۳:۵۳ ۱۸:۰۰ ۲۱:۳۰
*۰۰:۲۶
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۴۴ ۱۳:۵۳ ۱۸:۰۱ ۲۱:۳۲
*۰۰:۲۶
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۴۲ ۱۳:۵۳ ۱۸:۰۲ ۲۱:۳۴
*۰۰:۲۶
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۴۰ ۱۳:۵۳ ۱۸:۰۳ ۲۱:۳۶
*۰۰:۲۶
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۳۸ ۱۳:۵۳ ۱۸:۰۳ ۲۱:۳۸
*۰۰:۲۶
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۳۶ ۱۳:۵۳ ۱۸:۰۴ ۲۱:۴۰
*۰۰:۲۶
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۳۴ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۵ ۲۱:۴۲
*۰۰:۲۶
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۳۲ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۶ ۲۱:۴۴
*۰۰:۲۶
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۳۰ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۷ ۲۱:۴۶
*۰۰:۲۶
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۲۸ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۷ ۲۱:۴۸
*۰۰:۲۶
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۲۶ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۸ ۲۱:۵۰
*۰۰:۲۶
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۲۴ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۹ ۲۱:۵۲
*۰۰:۲۶
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۲۲ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۰ ۲۱:۵۳
*۰۰:۲۶
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۲۰ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۱ ۲۱:۵۵
*۰۰:۲۶
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۱۸ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۱ ۲۱:۵۷
*۰۰:۲۶
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۱۶ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۲ ۲۱:۵۹
*۰۰:۲۶
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۱۵ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۳ ۲۲:۰۱
*۰۰:۲۶
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۱۳ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۳ ۲۲:۰۲
*۰۰:۲۶
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۱۱ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۴ ۲۲:۰۴
*۰۰:۲۶
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۰۹ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۵ ۲۲:۰۶
*۰۰:۲۶
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۰۸ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۶ ۲۲:۰۸
*۰۰:۲۶
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۰۶ ۱۳:۵۳ ۱۸:۱۶ ۲۲:۰۹
*۰۰:۲۶
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۰۵ ۱۳:۵۳ ۱۸:۱۷ ۲۲:۱۱
*۰۰:۲۶
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۲
۰۵:۰۳ ۱۳:۵۳ ۱۸:۱۸ ۲۲:۱۳
*۰۰:۲۶
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۱۸
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد