زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
WORSLEY سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۴۶ ۰۳:۲۴ ۰۶:۱۵ ۱۴:۱۱ ۱۸:۱۲ ۲۱:۳۷ ۰۰:۲۹
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۳۸ ۰۳:۱۷ ۰۶:۱۳ ۱۴:۱۱ ۱۸:۱۳ ۲۱:۳۹ ۰۰:۳۴
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۲۸ ۰۳:۱۱ ۰۶:۱۰ ۱۴:۱۰ ۱۸:۱۴ ۲۱:۴۱ ۰۰:۴۰
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۱۶ ۰۳:۰۳ ۰۶:۰۸ ۱۴:۱۰ ۱۸:۱۵ ۲۱:۴۳ ۰۰:۴۶
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۰۰ ۰۲:۵۵ ۰۶:۰۵ ۱۴:۱۰ ۱۸:۱۵ ۲۱:۴۵
*۰۰:۴۶
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۶:۰۳ ۱۴:۱۰ ۱۸:۱۶ ۲۱:۴۷
*۰۰:۴۶
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۶:۰۱ ۱۴:۱۰ ۱۸:۱۷ ۲۱:۴۹
*۰۰:۴۶
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۵:۵۹ ۱۴:۱۰ ۱۸:۱۸ ۲۱:۵۱
*۰۰:۴۶
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۵:۵۶ ۱۴:۱۰ ۱۸:۱۹ ۲۱:۵۳
*۰۰:۴۶
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۵:۵۴ ۱۴:۱۰ ۱۸:۲۰ ۲۱:۵۵
*۰۰:۴۶
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۵:۵۲ ۱۴:۰۹ ۱۸:۲۱ ۲۱:۵۷
*۰۰:۴۶
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۵:۵۰ ۱۴:۰۹ ۱۸:۲۲ ۲۱:۵۹
*۰۰:۴۶
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۵:۴۸ ۱۴:۰۹ ۱۸:۲۲ ۲۲:۰۱
*۰۰:۴۶
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۵:۴۶ ۱۴:۰۹ ۱۸:۲۳ ۲۲:۰۳
*۰۰:۴۶
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۵:۴۴ ۱۴:۰۹ ۱۸:۲۴ ۲۲:۰۵
*۰۰:۴۶
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۵:۴۱ ۱۴:۰۹ ۱۸:۲۵ ۲۲:۰۷
*۰۰:۴۶
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۵:۳۹ ۱۴:۰۹ ۱۸:۲۶ ۲۲:۰۹
*۰۰:۴۶
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۵:۳۷ ۱۴:۰۹ ۱۸:۲۶ ۲۲:۱۱
*۰۰:۴۶
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۵:۳۶ ۱۴:۰۹ ۱۸:۲۷ ۲۲:۱۲
*۰۰:۴۶
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۵:۳۴ ۱۴:۰۹ ۱۸:۲۸ ۲۲:۱۴
*۰۰:۴۶
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۵:۳۲ ۱۴:۰۹ ۱۸:۲۹ ۲۲:۱۶
*۰۰:۴۶
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۵:۳۰ ۱۴:۰۹ ۱۸:۳۰ ۲۲:۱۸
*۰۰:۴۶
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۵:۲۸ ۱۴:۰۹ ۱۸:۳۰ ۲۲:۲۰
*۰۰:۴۶
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۵:۲۶ ۱۴:۰۹ ۱۸:۳۱ ۲۲:۲۲
*۰۰:۴۶
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۵:۲۵ ۱۴:۰۹ ۱۸:۳۲ ۲۲:۲۴
*۰۰:۴۶
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۵:۲۳ ۱۴:۰۹ ۱۸:۳۲ ۲۲:۲۵
*۰۰:۴۶
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۵:۲۱ ۱۴:۰۹ ۱۸:۳۳ ۲۲:۲۷
*۰۰:۴۶
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۵:۲۰ ۱۴:۰۹ ۱۸:۳۴ ۲۲:۲۹
*۰۰:۴۶
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۵:۱۸ ۱۴:۰۹ ۱۸:۳۵ ۲۲:۳۱
*۰۰:۴۶
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۵
۰۵:۱۷ ۱۴:۱۰ ۱۸:۳۵ ۲۲:۳۲
*۰۰:۴۶
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۳۳
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد