زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
BARKERVİLLE سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۵۱ ۰۳:۱۷ ۰۵:۳۷ ۱۳:۱۸ ۱۷:۱۷ ۲۰:۳۳ ۲۲:۵۶
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۴۷ ۰۳:۱۳ ۰۵:۳۵ ۱۳:۱۸ ۱۷:۱۷ ۲۰:۳۵ ۲۳:۰۰
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۴۲ ۰۳:۱۰ ۰۵:۳۳ ۱۳:۱۷ ۱۷:۱۸ ۲۰:۳۷ ۲۳:۰۳
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۳۸ ۰۳:۰۶ ۰۵:۳۱ ۱۳:۱۷ ۱۷:۱۹ ۲۰:۳۸ ۲۳:۰۶
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۳۳ ۰۳:۰۲ ۰۵:۲۹ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۰ ۲۰:۴۰ ۲۳:۱۰
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۲۹ ۰۲:۵۷ ۰۵:۲۷ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۰ ۲۰:۴۲ ۲۳:۱۳
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۲۴ ۰۲:۵۳ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۱ ۲۰:۴۴ ۲۳:۱۷
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۱۹ ۰۲:۴۹ ۰۵:۲۳ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۲ ۲۰:۴۵ ۲۳:۲۱
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۱۴ ۰۲:۴۴ ۰۵:۲۱ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۳ ۲۰:۴۷ ۲۳:۲۵
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۲:۰۸ ۰۲:۴۰ ۰۵:۱۹ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۳ ۲۰:۴۹ ۲۳:۲۸
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۲:۰۲ ۰۲:۳۵ ۰۵:۱۷ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۴ ۲۰:۵۰ ۲۳:۳۲
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۱:۵۶ ۰۲:۳۰ ۰۵:۱۵ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۵ ۲۰:۵۲ ۲۳:۳۷
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۱:۵۰ ۰۲:۲۵ ۰۵:۱۴ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۵ ۲۰:۵۴ ۲۳:۴۱
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه ۰۱:۴۲ ۰۲:۲۰ ۰۵:۱۲ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۶ ۲۰:۵۶ ۲۳:۴۵
۱۵ ۸ می (مه), جمعه ۰۱:۳۴ ۰۲:۱۴ ۰۵:۱۰ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۷ ۲۰:۵۷ ۲۳:۵۰
۱۶ ۹ می (مه), شنبه ۰۱:۲۴ ۰۲:۰۹ ۰۵:۰۸ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۷ ۲۰:۵۹ ۲۳:۵۴
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه ۰۱:۱۱ ۰۲:۰۲ ۰۵:۰۶ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۸ ۲۱:۰۰
*۲۳:۵۴
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۲
۰۵:۰۵ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۹ ۲۱:۰۲
*۲۳:۵۴
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۲
۰۵:۰۳ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۹ ۲۱:۰۴
*۲۳:۵۴
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۲
۰۵:۰۲ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۰ ۲۱:۰۵
*۲۳:۵۴
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۲
۰۵:۰۰ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۱ ۲۱:۰۷
*۲۳:۵۴
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۲
۰۴:۵۸ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۱ ۲۱:۰۸
*۲۳:۵۴
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۲
۰۴:۵۷ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۲ ۲۱:۱۰
*۲۳:۵۴
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۲
۰۴:۵۵ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۳ ۲۱:۱۲
*۲۳:۵۴
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۲
۰۴:۵۴ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۳ ۲۱:۱۳
*۲۳:۵۴
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۲
۰۴:۵۳ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۴ ۲۱:۱۵
*۲۳:۵۴
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۲
۰۴:۵۱ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۴ ۲۱:۱۶
*۲۳:۵۴
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۲
۰۴:۵۰ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۵ ۲۱:۱۸
*۲۳:۵۴
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۲
۰۴:۴۹ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۶ ۲۱:۱۹
*۲۳:۵۴
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۲
۰۴:۴۷ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۶ ۲۱:۲۰
*۲۳:۵۴
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۵۴
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد