زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
COAL RİVER سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۵:۳۱ ۱۳:۴۶ ۱۷:۴۹ ۲۱:۲۳
*۰۰:۱۶
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۵:۲۸ ۱۳:۴۶ ۱۷:۵۰ ۲۱:۲۶
*۰۰:۱۶
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۵:۲۶ ۱۳:۴۶ ۱۷:۵۱ ۲۱:۲۸
*۰۰:۱۶
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۵:۲۳ ۱۳:۴۶ ۱۷:۵۲ ۲۱:۳۱
*۰۰:۱۶
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۵:۲۰ ۱۳:۴۵ ۱۷:۵۳ ۲۱:۳۳
*۰۰:۱۶
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۵:۱۸ ۱۳:۴۵ ۱۷:۵۵ ۲۱:۳۵
*۰۰:۱۶
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۵:۱۵ ۱۳:۴۵ ۱۷:۵۶ ۲۱:۳۸
*۰۰:۱۶
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۵:۱۲ ۱۳:۴۵ ۱۷:۵۷ ۲۱:۴۰
*۰۰:۱۶
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۵:۱۰ ۱۳:۴۵ ۱۷:۵۸ ۲۱:۴۲
*۰۰:۱۶
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۵:۰۷ ۱۳:۴۵ ۱۷:۵۹ ۲۱:۴۵
*۰۰:۱۶
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۵:۰۵ ۱۳:۴۵ ۱۸:۰۰ ۲۱:۴۷
*۰۰:۱۶
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۵:۰۲ ۱۳:۴۵ ۱۸:۰۱ ۲۱:۴۹
*۰۰:۱۶
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۵:۰۰ ۱۳:۴۵ ۱۸:۰۲ ۲۱:۵۲
*۰۰:۱۶
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۴:۵۷ ۱۳:۴۵ ۱۸:۰۳ ۲۱:۵۴
*۰۰:۱۶
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۴:۵۵ ۱۳:۴۴ ۱۸:۰۳ ۲۱:۵۶
*۰۰:۱۶
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۴:۵۲ ۱۳:۴۴ ۱۸:۰۴ ۲۱:۵۹
*۰۰:۱۶
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۴:۵۰ ۱۳:۴۴ ۱۸:۰۵ ۲۲:۰۱
*۰۰:۱۶
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۴:۴۸ ۱۳:۴۴ ۱۸:۰۶ ۲۲:۰۳
*۰۰:۱۶
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۴:۴۵ ۱۳:۴۴ ۱۸:۰۷ ۲۲:۰۶
*۰۰:۱۶
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۴:۴۳ ۱۳:۴۴ ۱۸:۰۸ ۲۲:۰۸
*۰۰:۱۶
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۴:۴۱ ۱۳:۴۴ ۱۸:۰۹ ۲۲:۱۰
*۰۰:۱۶
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۴:۳۹ ۱۳:۴۴ ۱۸:۱۰ ۲۲:۱۲
*۰۰:۱۶
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۴:۳۷ ۱۳:۴۴ ۱۸:۱۱ ۲۲:۱۴
*۰۰:۱۶
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۴:۳۴ ۱۳:۴۴ ۱۸:۱۲ ۲۲:۱۷
*۰۰:۱۶
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۴:۳۲ ۱۳:۴۴ ۱۸:۱۲ ۲۲:۱۹
*۰۰:۱۶
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۴:۳۰ ۱۳:۴۵ ۱۸:۱۳ ۲۲:۲۱
*۰۰:۱۶
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۴:۲۸ ۱۳:۴۵ ۱۸:۱۴ ۲۲:۲۳
*۰۰:۱۶
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۴:۲۶ ۱۳:۴۵ ۱۸:۱۵ ۲۲:۲۵
*۰۰:۱۶
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۴:۲۵ ۱۳:۴۵ ۱۸:۱۶ ۲۲:۲۷
*۰۰:۱۶
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۳۶
۰۴:۲۳ ۱۳:۴۵ ۱۸:۱۶ ۲۲:۲۹
*۰۰:۱۶
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۵۳
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد