زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
DADENS سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۳:۲۲ ۰۳:۵۱ ۰۶:۱۹ ۱۴:۰۴ ۱۸:۰۴ ۲۱:۲۳ ۲۳:۵۴
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۳:۱۸ ۰۳:۴۷ ۰۶:۱۷ ۱۴:۰۴ ۱۸:۰۵ ۲۱:۲۵ ۲۳:۵۸
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۳:۱۲ ۰۳:۴۲ ۰۶:۱۵ ۱۴:۰۴ ۱۸:۰۶ ۲۱:۲۷ ۰۰:۰۱
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۳:۰۷ ۰۳:۳۸ ۰۶:۱۳ ۱۴:۰۴ ۱۸:۰۶ ۲۱:۲۸ ۰۰:۰۵
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۳:۰۲ ۰۳:۳۳ ۰۶:۱۱ ۱۴:۰۴ ۱۸:۰۷ ۲۱:۳۰ ۰۰:۰۹
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۵۶ ۰۳:۲۸ ۰۶:۰۸ ۱۴:۰۴ ۱۸:۰۸ ۲۱:۳۲ ۰۰:۱۳
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۵۰ ۰۳:۲۳ ۰۶:۰۶ ۱۴:۰۴ ۱۸:۰۹ ۲۱:۳۴ ۰۰:۱۸
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۴۳ ۰۳:۱۸ ۰۶:۰۴ ۱۴:۰۳ ۱۸:۱۰ ۲۱:۳۶ ۰۰:۲۲
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۳۶ ۰۳:۱۳ ۰۶:۰۲ ۱۴:۰۳ ۱۸:۱۰ ۲۱:۳۸ ۰۰:۲۷
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۲:۲۹ ۰۳:۰۷ ۰۶:۰۰ ۱۴:۰۳ ۱۸:۱۱ ۲۱:۳۹ ۰۰:۳۱
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۲:۲۰ ۰۳:۰۱ ۰۵:۵۸ ۱۴:۰۳ ۱۸:۱۲ ۲۱:۴۱ ۰۰:۳۶
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۲:۰۹ ۰۲:۵۵ ۰۵:۵۶ ۱۴:۰۳ ۱۸:۱۳ ۲۱:۴۳ ۰۰:۴۱
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۱:۵۲ ۰۲:۴۸ ۰۵:۵۴ ۱۴:۰۳ ۱۸:۱۳ ۲۱:۴۵
*۰۰:۴۱
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۸
۰۵:۵۳ ۱۴:۰۳ ۱۸:۱۴ ۲۱:۴۷
*۰۰:۴۱
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۸
۰۵:۵۱ ۱۴:۰۳ ۱۸:۱۵ ۲۱:۴۸
*۰۰:۴۱
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۸
۰۵:۴۹ ۱۴:۰۳ ۱۸:۱۵ ۲۱:۵۰
*۰۰:۴۱
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۸
۰۵:۴۷ ۱۴:۰۳ ۱۸:۱۶ ۲۱:۵۲
*۰۰:۴۱
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۸
۰۵:۴۵ ۱۴:۰۳ ۱۸:۱۷ ۲۱:۵۳
*۰۰:۴۱
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۸
۰۵:۴۴ ۱۴:۰۳ ۱۸:۱۸ ۲۱:۵۵
*۰۰:۴۱
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۸
۰۵:۴۲ ۱۴:۰۳ ۱۸:۱۸ ۲۱:۵۷
*۰۰:۴۱
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۸
۰۵:۴۰ ۱۴:۰۳ ۱۸:۱۹ ۲۱:۵۹
*۰۰:۴۱
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۸
۰۵:۳۹ ۱۴:۰۳ ۱۸:۲۰ ۲۲:۰۰
*۰۰:۴۱
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۸
۰۵:۳۷ ۱۴:۰۳ ۱۸:۲۰ ۲۲:۰۲
*۰۰:۴۱
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۸
۰۵:۳۵ ۱۴:۰۳ ۱۸:۲۱ ۲۲:۰۳
*۰۰:۴۱
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۸
۰۵:۳۴ ۱۴:۰۳ ۱۸:۲۲ ۲۲:۰۵
*۰۰:۴۱
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۸
۰۵:۳۲ ۱۴:۰۳ ۱۸:۲۲ ۲۲:۰۷
*۰۰:۴۱
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۸
۰۵:۳۱ ۱۴:۰۳ ۱۸:۲۳ ۲۲:۰۸
*۰۰:۴۱
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۸
۰۵:۳۰ ۱۴:۰۳ ۱۸:۲۳ ۲۲:۱۰
*۰۰:۴۱
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۸
۰۵:۲۸ ۱۴:۰۳ ۱۸:۲۴ ۲۲:۱۱
*۰۰:۴۱
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۵۲
*۰۲:۴۸
۰۵:۲۷ ۱۴:۰۳ ۱۸:۲۵ ۲۲:۱۳
*۰۰:۴۱
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۳۶
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد