زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
ENDAKO سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۵۲ ۰۳:۲۱ ۰۵:۴۸ ۱۳:۳۲ ۱۷:۳۲ ۲۰:۵۱ ۲۳:۲۱
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۴۷ ۰۳:۱۶ ۰۵:۴۵ ۱۳:۳۲ ۱۷:۳۳ ۲۰:۵۳ ۲۳:۲۵
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۴۲ ۰۳:۱۲ ۰۵:۴۳ ۱۳:۳۲ ۱۷:۳۴ ۲۰:۵۴ ۲۳:۲۸
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۳۷ ۰۳:۰۷ ۰۵:۴۱ ۱۳:۳۲ ۱۷:۳۴ ۲۰:۵۶ ۲۳:۳۲
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۳۲ ۰۳:۰۳ ۰۵:۳۹ ۱۳:۳۲ ۱۷:۳۵ ۲۰:۵۸ ۲۳:۳۶
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۲۶ ۰۲:۵۸ ۰۵:۳۷ ۱۳:۳۲ ۱۷:۳۶ ۲۱:۰۰ ۲۳:۴۰
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۲۰ ۰۲:۵۳ ۰۵:۳۵ ۱۳:۳۲ ۱۷:۳۷ ۲۱:۰۲ ۲۳:۴۴
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۱۴ ۰۲:۴۸ ۰۵:۳۳ ۱۳:۳۱ ۱۷:۳۷ ۲۱:۰۳ ۲۳:۴۹
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۰۷ ۰۲:۴۳ ۰۵:۳۱ ۱۳:۳۱ ۱۷:۳۸ ۲۱:۰۵ ۲۳:۵۳
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۷ ۰۵:۲۹ ۱۳:۳۱ ۱۷:۳۹ ۲۱:۰۷ ۲۳:۵۸
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۱:۵۱ ۰۲:۳۱ ۰۵:۲۷ ۱۳:۳۱ ۱۷:۴۰ ۲۱:۰۹ ۰۰:۰۲
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۱:۴۱ ۰۲:۲۵ ۰۵:۲۵ ۱۳:۳۱ ۱۷:۴۰ ۲۱:۱۱ ۰۰:۰۷
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۱:۲۸ ۰۲:۱۸ ۰۵:۲۳ ۱۳:۳۱ ۱۷:۴۱ ۲۱:۱۲
*۰۰:۰۷
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۱۸
۰۵:۲۱ ۱۳:۳۱ ۱۷:۴۲ ۲۱:۱۴
*۰۰:۰۷
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۱۸
۰۵:۱۹ ۱۳:۳۱ ۱۷:۴۳ ۲۱:۱۶
*۰۰:۰۷
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۱۸
۰۵:۱۷ ۱۳:۳۱ ۱۷:۴۳ ۲۱:۱۸
*۰۰:۰۷
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۱۸
۰۵:۱۶ ۱۳:۳۱ ۱۷:۴۴ ۲۱:۱۹
*۰۰:۰۷
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۱۸
۰۵:۱۴ ۱۳:۳۱ ۱۷:۴۵ ۲۱:۲۱
*۰۰:۰۷
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۱۸
۰۵:۱۲ ۱۳:۳۱ ۱۷:۴۵ ۲۱:۲۳
*۰۰:۰۷
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۱۸
۰۵:۱۰ ۱۳:۳۱ ۱۷:۴۶ ۲۱:۲۴
*۰۰:۰۷
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۱۸
۰۵:۰۹ ۱۳:۳۱ ۱۷:۴۷ ۲۱:۲۶
*۰۰:۰۷
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۱۸
۰۵:۰۷ ۱۳:۳۱ ۱۷:۴۷ ۲۱:۲۸
*۰۰:۰۷
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۱۸
۰۵:۰۶ ۱۳:۳۱ ۱۷:۴۸ ۲۱:۲۹
*۰۰:۰۷
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۱۸
۰۵:۰۴ ۱۳:۳۱ ۱۷:۴۹ ۲۱:۳۱
*۰۰:۰۷
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۱۸
۰۵:۰۳ ۱۳:۳۱ ۱۷:۴۹ ۲۱:۳۳
*۰۰:۰۷
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۱۸
۰۵:۰۱ ۱۳:۳۱ ۱۷:۵۰ ۲۱:۳۴
*۰۰:۰۷
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۱۸
۰۵:۰۰ ۱۳:۳۱ ۱۷:۵۱ ۲۱:۳۶
*۰۰:۰۷
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۱۸
۰۴:۵۸ ۱۳:۳۱ ۱۷:۵۱ ۲۱:۳۷
*۰۰:۰۷
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۱۸
۰۴:۵۷ ۱۳:۳۱ ۱۷:۵۲ ۲۱:۳۹
*۰۰:۰۷
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۱۸
۰۴:۵۶ ۱۳:۳۱ ۱۷:۵۳ ۲۱:۴۰
*۰۰:۰۷
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۰۴
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد