زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
FONTAS سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۵:۱۷ ۱۳:۲۳ ۱۷:۲۵ ۲۰:۵۵
*۲۳:۵۴
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۵:۱۵ ۱۳:۲۳ ۱۷:۲۶ ۲۰:۵۷
*۲۳:۵۴
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۵:۱۲ ۱۳:۲۳ ۱۷:۲۷ ۲۰:۵۹
*۲۳:۵۴
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۵:۱۰ ۱۳:۲۲ ۱۷:۲۸ ۲۱:۰۲
*۲۳:۵۴
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۵:۰۷ ۱۳:۲۲ ۱۷:۲۹ ۲۱:۰۴
*۲۳:۵۴
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۵:۰۵ ۱۳:۲۲ ۱۷:۳۰ ۲۱:۰۶
*۲۳:۵۴
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۵:۰۲ ۱۳:۲۲ ۱۷:۳۱ ۲۱:۰۸
*۲۳:۵۴
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۵:۰۰ ۱۳:۲۲ ۱۷:۳۲ ۲۱:۱۱
*۲۳:۵۴
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۴:۵۷ ۱۳:۲۲ ۱۷:۳۳ ۲۱:۱۳
*۲۳:۵۴
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۴:۵۵ ۱۳:۲۲ ۱۷:۳۴ ۲۱:۱۵
*۲۳:۵۴
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۴:۵۳ ۱۳:۲۲ ۱۷:۳۵ ۲۱:۱۷
*۲۳:۵۴
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۴:۵۰ ۱۳:۲۲ ۱۷:۳۶ ۲۱:۱۹
*۲۳:۵۴
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۴:۴۸ ۱۳:۲۲ ۱۷:۳۷ ۲۱:۲۲
*۲۳:۵۴
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۴:۴۶ ۱۳:۲۱ ۱۷:۳۸ ۲۱:۲۴
*۲۳:۵۴
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۴:۴۳ ۱۳:۲۱ ۱۷:۳۹ ۲۱:۲۶
*۲۳:۵۴
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۴:۴۱ ۱۳:۲۱ ۱۷:۳۹ ۲۱:۲۸
*۲۳:۵۴
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۴:۳۹ ۱۳:۲۱ ۱۷:۴۰ ۲۱:۳۰
*۲۳:۵۴
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۴:۳۷ ۱۳:۲۱ ۱۷:۴۱ ۲۱:۳۲
*۲۳:۵۴
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۴:۳۵ ۱۳:۲۱ ۱۷:۴۲ ۲۱:۳۴
*۲۳:۵۴
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۴:۳۳ ۱۳:۲۱ ۱۷:۴۳ ۲۱:۳۶
*۲۳:۵۴
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۴:۳۱ ۱۳:۲۱ ۱۷:۴۴ ۲۱:۳۸
*۲۳:۵۴
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۴:۲۹ ۱۳:۲۱ ۱۷:۴۵ ۲۱:۴۰
*۲۳:۵۴
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۴:۲۷ ۱۳:۲۱ ۱۷:۴۵ ۲۱:۴۳
*۲۳:۵۴
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۴:۲۵ ۱۳:۲۱ ۱۷:۴۶ ۲۱:۴۵
*۲۳:۵۴
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۴:۲۳ ۱۳:۲۱ ۱۷:۴۷ ۲۱:۴۶
*۲۳:۵۴
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۴:۲۱ ۱۳:۲۱ ۱۷:۴۸ ۲۱:۴۸
*۲۳:۵۴
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۴:۱۹ ۱۳:۲۲ ۱۷:۴۹ ۲۱:۵۰
*۲۳:۵۴
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۴:۱۷ ۱۳:۲۲ ۱۷:۴۹ ۲۱:۵۲
*۲۳:۵۴
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۴:۱۵ ۱۳:۲۲ ۱۷:۵۰ ۲۱:۵۴
*۲۳:۵۴
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۰
*۰۲:۱۳
۰۴:۱۴ ۱۳:۲۲ ۱۷:۵۱ ۲۱:۵۶
*۲۳:۵۴
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۳۷
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد