زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
FORT NELSON سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۵:۱۹ ۱۳:۲۸ ۱۷:۳۰ ۲۱:۰۲
*۰۰:۰۲
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۵:۱۶ ۱۳:۲۷ ۱۷:۳۱ ۲۱:۰۴
*۰۰:۰۲
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۵:۱۳ ۱۳:۲۷ ۱۷:۳۲ ۲۱:۰۶
*۰۰:۰۲
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۵:۱۱ ۱۳:۲۷ ۱۷:۳۳ ۲۱:۰۸
*۰۰:۰۲
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۵:۰۸ ۱۳:۲۷ ۱۷:۳۴ ۲۱:۱۱
*۰۰:۰۲
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۵:۰۶ ۱۳:۲۷ ۱۷:۳۵ ۲۱:۱۳
*۰۰:۰۲
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۵:۰۳ ۱۳:۲۷ ۱۷:۳۶ ۲۱:۱۵
*۰۰:۰۲
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۵:۰۱ ۱۳:۲۷ ۱۷:۳۷ ۲۱:۱۸
*۰۰:۰۲
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۴:۵۸ ۱۳:۲۶ ۱۷:۳۸ ۲۱:۲۰
*۰۰:۰۲
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۴:۵۶ ۱۳:۲۶ ۱۷:۳۹ ۲۱:۲۲
*۰۰:۰۲
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۴:۵۳ ۱۳:۲۶ ۱۷:۴۰ ۲۱:۲۴
*۰۰:۰۲
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۴:۵۱ ۱۳:۲۶ ۱۷:۴۱ ۲۱:۲۷
*۰۰:۰۲
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۴:۴۸ ۱۳:۲۶ ۱۷:۴۲ ۲۱:۲۹
*۰۰:۰۲
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۴:۴۶ ۱۳:۲۶ ۱۷:۴۳ ۲۱:۳۱
*۰۰:۰۲
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۴:۴۴ ۱۳:۲۶ ۱۷:۴۴ ۲۱:۳۳
*۰۰:۰۲
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۴:۴۲ ۱۳:۲۶ ۱۷:۴۵ ۲۱:۳۵
*۰۰:۰۲
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۴:۳۹ ۱۳:۲۶ ۱۷:۴۶ ۲۱:۳۸
*۰۰:۰۲
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۴:۳۷ ۱۳:۲۶ ۱۷:۴۷ ۲۱:۴۰
*۰۰:۰۲
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۴:۳۵ ۱۳:۲۶ ۱۷:۴۷ ۲۱:۴۲
*۰۰:۰۲
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۴:۳۳ ۱۳:۲۶ ۱۷:۴۸ ۲۱:۴۴
*۰۰:۰۲
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۴:۳۱ ۱۳:۲۶ ۱۷:۴۹ ۲۱:۴۶
*۰۰:۰۲
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۴:۲۸ ۱۳:۲۶ ۱۷:۵۰ ۲۱:۴۸
*۰۰:۰۲
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۴:۲۶ ۱۳:۲۶ ۱۷:۵۱ ۲۱:۵۰
*۰۰:۰۲
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۴:۲۴ ۱۳:۲۶ ۱۷:۵۲ ۲۱:۵۲
*۰۰:۰۲
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۴:۲۲ ۱۳:۲۶ ۱۷:۵۲ ۲۱:۵۴
*۰۰:۰۲
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۴:۲۱ ۱۳:۲۶ ۱۷:۵۳ ۲۱:۵۶
*۰۰:۰۲
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۴:۱۹ ۱۳:۲۶ ۱۷:۵۴ ۲۱:۵۸
*۰۰:۰۲
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۴:۱۷ ۱۳:۲۶ ۱۷:۵۵ ۲۲:۰۰
*۰۰:۰۲
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۴:۱۵ ۱۳:۲۶ ۱۷:۵۶ ۲۲:۰۲
*۰۰:۰۲
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۱۲
۰۴:۱۳ ۱۳:۲۶ ۱۷:۵۶ ۲۲:۰۴
*۰۰:۰۲
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۳۹
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد