زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
GRANİSLE سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۴۵ ۰۳:۱۶ ۰۵:۵۰ ۱۳:۳۸ ۱۷:۳۸ ۲۰:۵۸ ۲۳:۳۵
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۴۰ ۰۳:۱۱ ۰۵:۴۷ ۱۳:۳۸ ۱۷:۳۹ ۲۱:۰۰ ۲۳:۳۹
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۳۴ ۰۳:۰۶ ۰۵:۴۵ ۱۳:۳۷ ۱۷:۳۹ ۲۱:۰۲ ۲۳:۴۳
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۲۸ ۰۳:۰۱ ۰۵:۴۳ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۰ ۲۱:۰۴ ۲۳:۴۷
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۲۲ ۰۲:۵۶ ۰۵:۴۱ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۱ ۲۱:۰۶ ۲۳:۵۲
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۱۵ ۰۲:۵۰ ۰۵:۳۹ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۲ ۲۱:۰۸ ۲۳:۵۶
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۰۷ ۰۲:۴۵ ۰۵:۳۶ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۳ ۲۱:۱۰ ۰۰:۰۱
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۱:۵۹ ۰۲:۳۹ ۰۵:۳۴ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۴ ۲۱:۱۲ ۰۰:۰۶
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۱:۴۹ ۰۲:۳۲ ۰۵:۳۲ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۴ ۲۱:۱۴ ۰۰:۱۱
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۱:۳۵ ۰۲:۲۵ ۰۵:۳۰ ۱۳:۳۷ ۱۷:۴۵ ۲۱:۱۵
*۰۰:۱۱
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۳۵
*۰۲:۲۵
۰۵:۲۸ ۱۳:۳۶ ۱۷:۴۶ ۲۱:۱۷
*۰۰:۱۱
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۳۵
*۰۲:۲۵
۰۵:۲۶ ۱۳:۳۶ ۱۷:۴۷ ۲۱:۱۹
*۰۰:۱۱
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۳۵
*۰۲:۲۵
۰۵:۲۴ ۱۳:۳۶ ۱۷:۴۷ ۲۱:۲۱
*۰۰:۱۱
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۳۵
*۰۲:۲۵
۰۵:۲۲ ۱۳:۳۶ ۱۷:۴۸ ۲۱:۲۳
*۰۰:۱۱
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۵
*۰۲:۲۵
۰۵:۲۰ ۱۳:۳۶ ۱۷:۴۹ ۲۱:۲۵
*۰۰:۱۱
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۵
*۰۲:۲۵
۰۵:۱۸ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۰ ۲۱:۲۶
*۰۰:۱۱
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۳۵
*۰۲:۲۵
۰۵:۱۷ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۰ ۲۱:۲۸
*۰۰:۱۱
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۳۵
*۰۲:۲۵
۰۵:۱۵ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۱ ۲۱:۳۰
*۰۰:۱۱
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۳۵
*۰۲:۲۵
۰۵:۱۳ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۲ ۲۱:۳۲
*۰۰:۱۱
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۳۵
*۰۲:۲۵
۰۵:۱۱ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۳ ۲۱:۳۳
*۰۰:۱۱
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۳۵
*۰۲:۲۵
۰۵:۰۹ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۳ ۲۱:۳۵
*۰۰:۱۱
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۵
*۰۲:۲۵
۰۵:۰۸ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۴ ۲۱:۳۷
*۰۰:۱۱
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۵
*۰۲:۲۵
۰۵:۰۶ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۵ ۲۱:۳۹
*۰۰:۱۱
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۳۵
*۰۲:۲۵
۰۵:۰۴ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۵ ۲۱:۴۰
*۰۰:۱۱
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۳۵
*۰۲:۲۵
۰۵:۰۳ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۶ ۲۱:۴۲
*۰۰:۱۱
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۳۵
*۰۲:۲۵
۰۵:۰۱ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۷ ۲۱:۴۳
*۰۰:۱۱
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۳۵
*۰۲:۲۵
۰۵:۰۰ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۷ ۲۱:۴۵
*۰۰:۱۱
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۳۵
*۰۲:۲۵
۰۴:۵۸ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۸ ۲۱:۴۷
*۰۰:۱۱
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۵
*۰۲:۲۵
۰۴:۵۷ ۱۳:۳۶ ۱۷:۵۹ ۲۱:۴۸
*۰۰:۱۱
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۵
*۰۲:۲۵
۰۴:۵۶ ۱۳:۳۷ ۱۷:۵۹ ۲۱:۵۰
*۰۰:۱۱
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۰۷
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد