زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
HOUSTON سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۵۴ ۰۳:۲۳ ۰۵:۵۳ ۱۳:۳۹ ۱۷:۳۹ ۲۰:۵۸ ۲۳:۳۱
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۴۹ ۰۳:۱۹ ۰۵:۵۱ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۰ ۲۱:۰۰ ۲۳:۳۵
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۴۴ ۰۳:۱۴ ۰۵:۴۹ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۱ ۲۱:۰۲ ۲۳:۳۹
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۳۸ ۰۳:۱۰ ۰۵:۴۷ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۱ ۲۱:۰۴ ۲۳:۴۳
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۳۳ ۰۳:۰۵ ۰۵:۴۴ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۲ ۲۱:۰۶ ۲۳:۴۷
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۲۷ ۰۳:۰۰ ۰۵:۴۲ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۳ ۲۱:۰۸ ۲۳:۵۱
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۲۰ ۰۲:۵۵ ۰۵:۴۰ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۴ ۲۱:۰۹ ۲۳:۵۵
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۱۳ ۰۲:۴۹ ۰۵:۳۸ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۵ ۲۱:۱۱ ۰۰:۰۰
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۰۶ ۰۲:۴۴ ۰۵:۳۶ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۵ ۲۱:۱۳ ۰۰:۰۵
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۱:۵۷ ۰۲:۳۸ ۰۵:۳۴ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۶ ۲۱:۱۵ ۰۰:۱۰
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۱:۴۶ ۰۲:۳۱ ۰۵:۳۲ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۷ ۲۱:۱۷ ۰۰:۱۵
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۱:۳۲ ۰۲:۲۴ ۰۵:۳۰ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۸ ۲۱:۱۹
*۰۰:۱۵
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۳۲
*۰۲:۲۴
۰۵:۲۸ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۸ ۲۱:۲۰
*۰۰:۱۵
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۳۲
*۰۲:۲۴
۰۵:۲۶ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۹ ۲۱:۲۲
*۰۰:۱۵
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۲
*۰۲:۲۴
۰۵:۲۴ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۰ ۲۱:۲۴
*۰۰:۱۵
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۲
*۰۲:۲۴
۰۵:۲۳ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۱ ۲۱:۲۶
*۰۰:۱۵
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۳۲
*۰۲:۲۴
۰۵:۲۱ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۱ ۲۱:۲۷
*۰۰:۱۵
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۳۲
*۰۲:۲۴
۰۵:۱۹ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۲ ۲۱:۲۹
*۰۰:۱۵
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۳۲
*۰۲:۲۴
۰۵:۱۷ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۳ ۲۱:۳۱
*۰۰:۱۵
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۳۲
*۰۲:۲۴
۰۵:۱۵ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۳ ۲۱:۳۳
*۰۰:۱۵
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۳۲
*۰۲:۲۴
۰۵:۱۴ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۴ ۲۱:۳۴
*۰۰:۱۵
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۲
*۰۲:۲۴
۰۵:۱۲ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۵ ۲۱:۳۶
*۰۰:۱۵
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۲
*۰۲:۲۴
۰۵:۱۰ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۵ ۲۱:۳۸
*۰۰:۱۵
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۳۲
*۰۲:۲۴
۰۵:۰۹ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۶ ۲۱:۳۹
*۰۰:۱۵
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۳۲
*۰۲:۲۴
۰۵:۰۷ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۷ ۲۱:۴۱
*۰۰:۱۵
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۳۲
*۰۲:۲۴
۰۵:۰۶ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۷ ۲۱:۴۲
*۰۰:۱۵
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۳۲
*۰۲:۲۴
۰۵:۰۴ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۸ ۲۱:۴۴
*۰۰:۱۵
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۳۲
*۰۲:۲۴
۰۵:۰۳ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۹ ۲۱:۴۶
*۰۰:۱۵
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۲
*۰۲:۲۴
۰۵:۰۲ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۹ ۲۱:۴۷
*۰۰:۱۵
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۲
*۰۲:۲۴
۰۵:۰۰ ۱۳:۳۸ ۱۸:۰۰ ۲۱:۴۹
*۰۰:۱۵
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۱۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد