زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
KEMANO سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۳:۱۰ ۰۳:۳۸ ۰۶:۰۱ ۱۳:۴۴ ۱۷:۴۳ ۲۱:۰۱ ۲۳:۲۷
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۳:۰۶ ۰۳:۳۴ ۰۵:۵۹ ۱۳:۴۴ ۱۷:۴۴ ۲۱:۰۲ ۲۳:۳۱
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۳:۰۱ ۰۳:۳۰ ۰۵:۵۷ ۱۳:۴۳ ۱۷:۴۴ ۲۱:۰۴ ۲۳:۳۴
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۵۷ ۰۳:۲۶ ۰۵:۵۵ ۱۳:۴۳ ۱۷:۴۵ ۲۱:۰۶ ۲۳:۳۸
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۵۲ ۰۳:۲۱ ۰۵:۵۳ ۱۳:۴۳ ۱۷:۴۶ ۲۱:۰۸ ۲۳:۴۱
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۴۷ ۰۳:۱۷ ۰۵:۵۱ ۱۳:۴۳ ۱۷:۴۷ ۲۱:۱۰ ۲۳:۴۵
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۴۱ ۰۳:۱۲ ۰۵:۴۹ ۱۳:۴۳ ۱۷:۴۸ ۲۱:۱۱ ۲۳:۴۹
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۳۶ ۰۳:۰۸ ۰۵:۴۷ ۱۳:۴۳ ۱۷:۴۸ ۲۱:۱۳ ۲۳:۵۳
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۳۰ ۰۳:۰۳ ۰۵:۴۵ ۱۳:۴۳ ۱۷:۴۹ ۲۱:۱۵ ۲۳:۵۷
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۲:۲۴ ۰۲:۵۸ ۰۵:۴۳ ۱۳:۴۳ ۱۷:۵۰ ۲۱:۱۷ ۰۰:۰۱
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۲:۱۷ ۰۲:۵۳ ۰۵:۴۱ ۱۳:۴۳ ۱۷:۵۱ ۲۱:۱۸ ۰۰:۰۶
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۲:۱۰ ۰۲:۴۷ ۰۵:۳۹ ۱۳:۴۲ ۱۷:۵۱ ۲۱:۲۰ ۰۰:۱۰
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۲:۰۱ ۰۲:۴۲ ۰۵:۳۷ ۱۳:۴۲ ۱۷:۵۲ ۲۱:۲۲ ۰۰:۱۵
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه ۰۱:۵۱ ۰۲:۳۶ ۰۵:۳۵ ۱۳:۴۲ ۱۷:۵۳ ۲۱:۲۳ ۰۰:۲۰
۱۵ ۸ می (مه), جمعه ۰۱:۳۸ ۰۲:۲۹ ۰۵:۳۳ ۱۳:۴۲ ۱۷:۵۳ ۲۱:۲۵
*۰۰:۲۰
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۸
*۰۲:۲۹
۰۵:۳۲ ۱۳:۴۲ ۱۷:۵۴ ۲۱:۲۷
*۰۰:۲۰
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۳۸
*۰۲:۲۹
۰۵:۳۰ ۱۳:۴۲ ۱۷:۵۵ ۲۱:۲۹
*۰۰:۲۰
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۳۸
*۰۲:۲۹
۰۵:۲۸ ۱۳:۴۲ ۱۷:۵۵ ۲۱:۳۰
*۰۰:۲۰
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۳۸
*۰۲:۲۹
۰۵:۲۶ ۱۳:۴۲ ۱۷:۵۶ ۲۱:۳۲
*۰۰:۲۰
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۳۸
*۰۲:۲۹
۰۵:۲۵ ۱۳:۴۲ ۱۷:۵۷ ۲۱:۳۳
*۰۰:۲۰
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۳۸
*۰۲:۲۹
۰۵:۲۳ ۱۳:۴۲ ۱۷:۵۷ ۲۱:۳۵
*۰۰:۲۰
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۸
*۰۲:۲۹
۰۵:۲۲ ۱۳:۴۲ ۱۷:۵۸ ۲۱:۳۷
*۰۰:۲۰
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۸
*۰۲:۲۹
۰۵:۲۰ ۱۳:۴۲ ۱۷:۵۹ ۲۱:۳۸
*۰۰:۲۰
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۳۸
*۰۲:۲۹
۰۵:۱۹ ۱۳:۴۲ ۱۷:۵۹ ۲۱:۴۰
*۰۰:۲۰
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۳۸
*۰۲:۲۹
۰۵:۱۷ ۱۳:۴۲ ۱۸:۰۰ ۲۱:۴۱
*۰۰:۲۰
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۳۸
*۰۲:۲۹
۰۵:۱۶ ۱۳:۴۲ ۱۸:۰۱ ۲۱:۴۳
*۰۰:۲۰
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۳۸
*۰۲:۲۹
۰۵:۱۴ ۱۳:۴۲ ۱۸:۰۱ ۲۱:۴۴
*۰۰:۲۰
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۳۸
*۰۲:۲۹
۰۵:۱۳ ۱۳:۴۲ ۱۸:۰۲ ۲۱:۴۶
*۰۰:۲۰
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۸
*۰۲:۲۹
۰۵:۱۲ ۱۳:۴۳ ۱۸:۰۲ ۲۱:۴۷
*۰۰:۲۰
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۸
*۰۲:۲۹
۰۵:۱۰ ۱۳:۴۳ ۱۸:۰۳ ۲۱:۴۹
*۰۰:۲۰
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۱۸
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد