زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
MACKENZİE سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۲۵ ۰۲:۵۸ ۰۵:۳۵ ۱۳:۲۶ ۱۷:۲۶ ۲۰:۴۸ ۲۳:۲۸
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۱۹ ۰۲:۵۲ ۰۵:۳۳ ۱۳:۲۵ ۱۷:۲۷ ۲۰:۵۰ ۲۳:۳۲
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۱۳ ۰۲:۴۷ ۰۵:۳۱ ۱۳:۲۵ ۱۷:۲۸ ۲۰:۵۲ ۲۳:۳۷
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۰۶ ۰۲:۴۲ ۰۵:۲۹ ۱۳:۲۵ ۱۷:۲۹ ۲۰:۵۳ ۲۳:۴۱
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۱:۵۹ ۰۲:۳۶ ۰۵:۲۶ ۱۳:۲۵ ۱۷:۲۹ ۲۰:۵۵ ۲۳:۴۶
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۱:۵۱ ۰۲:۳۰ ۰۵:۲۴ ۱۳:۲۵ ۱۷:۳۰ ۲۰:۵۷ ۲۳:۵۱
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۱:۴۱ ۰۲:۲۴ ۰۵:۲۲ ۱۳:۲۵ ۱۷:۳۱ ۲۰:۵۹ ۲۳:۵۶
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۱:۳۰ ۰۲:۱۷ ۰۵:۲۰ ۱۳:۲۵ ۱۷:۳۲ ۲۱:۰۱ ۰۰:۰۲
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۱:۱۲ ۰۲:۰۹ ۰۵:۱۸ ۱۳:۲۵ ۱۷:۳۳ ۲۱:۰۳
*۰۰:۰۲
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۹
۰۵:۱۶ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۳ ۲۱:۰۵
*۰۰:۰۲
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۹
۰۵:۱۴ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۴ ۲۱:۰۷
*۰۰:۰۲
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۹
۰۵:۱۲ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۵ ۲۱:۰۹
*۰۰:۰۲
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۹
۰۵:۱۰ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۶ ۲۱:۱۱
*۰۰:۰۲
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۹
۰۵:۰۸ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۷ ۲۱:۱۲
*۰۰:۰۲
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۹
۰۵:۰۶ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۷ ۲۱:۱۴
*۰۰:۰۲
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۹
۰۵:۰۴ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۸ ۲۱:۱۶
*۰۰:۰۲
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۹
۰۵:۰۲ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۹ ۲۱:۱۸
*۰۰:۰۲
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۹
۰۵:۰۰ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۰ ۲۱:۲۰
*۰۰:۰۲
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۹
۰۴:۵۸ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۰ ۲۱:۲۲
*۰۰:۰۲
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۹
۰۴:۵۶ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۱ ۲۱:۲۳
*۰۰:۰۲
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۹
۰۴:۵۴ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۲ ۲۱:۲۵
*۰۰:۰۲
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۹
۰۴:۵۳ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۳ ۲۱:۲۷
*۰۰:۰۲
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۹
۰۴:۵۱ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۳ ۲۱:۲۹
*۰۰:۰۲
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۹
۰۴:۴۹ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۴ ۲۱:۳۰
*۰۰:۰۲
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۹
۰۴:۴۸ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۵ ۲۱:۳۲
*۰۰:۰۲
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۹
۰۴:۴۶ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۵ ۲۱:۳۴
*۰۰:۰۲
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۹
۰۴:۴۵ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۶ ۲۱:۳۵
*۰۰:۰۲
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۹
۰۴:۴۳ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۷ ۲۱:۳۷
*۰۰:۰۲
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۹
۰۴:۴۲ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۷ ۲۱:۳۹
*۰۰:۰۲
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۹
۰۴:۴۰ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۸ ۲۱:۴۰
*۰۰:۰۲
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۵۳
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد