زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
NAZKO سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۳:۰۰ ۰۳:۲۶ ۰۵:۴۶ ۱۳:۲۶ ۱۷:۲۵ ۲۰:۴۱ ۲۳:۰۴
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۵۶ ۰۳:۲۲ ۰۵:۴۴ ۱۳:۲۶ ۱۷:۲۶ ۲۰:۴۳ ۲۳:۰۷
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۵۱ ۰۳:۱۹ ۰۵:۴۲ ۱۳:۲۶ ۱۷:۲۶ ۲۰:۴۵ ۲۳:۱۱
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۴۷ ۰۳:۱۵ ۰۵:۴۰ ۱۳:۲۶ ۱۷:۲۷ ۲۰:۴۷ ۲۳:۱۴
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۴۳ ۰۳:۱۱ ۰۵:۳۸ ۱۳:۲۶ ۱۷:۲۸ ۲۰:۴۸ ۲۳:۱۸
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۳۸ ۰۳:۰۷ ۰۵:۳۶ ۱۳:۲۵ ۱۷:۲۹ ۲۰:۵۰ ۲۳:۲۱
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۳۳ ۰۳:۰۲ ۰۵:۳۴ ۱۳:۲۵ ۱۷:۲۹ ۲۰:۵۲ ۲۳:۲۵
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۲۸ ۰۲:۵۸ ۰۵:۳۲ ۱۳:۲۵ ۱۷:۳۰ ۲۰:۵۳ ۲۳:۲۸
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۲۳ ۰۲:۵۴ ۰۵:۳۰ ۱۳:۲۵ ۱۷:۳۱ ۲۰:۵۵ ۲۳:۳۲
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۲:۱۸ ۰۲:۴۹ ۰۵:۲۸ ۱۳:۲۵ ۱۷:۳۲ ۲۰:۵۷ ۲۳:۳۶
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۲:۱۲ ۰۲:۴۵ ۰۵:۲۶ ۱۳:۲۵ ۱۷:۳۲ ۲۰:۵۹ ۲۳:۴۰
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۲:۰۶ ۰۲:۴۰ ۰۵:۲۴ ۱۳:۲۵ ۱۷:۳۳ ۲۱:۰۰ ۲۳:۴۴
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۵ ۰۵:۲۲ ۱۳:۲۵ ۱۷:۳۴ ۲۱:۰۲ ۲۳:۴۸
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه ۰۱:۵۳ ۰۲:۳۰ ۰۵:۲۰ ۱۳:۲۵ ۱۷:۳۴ ۲۱:۰۴ ۲۳:۵۲
۱۵ ۸ می (مه), جمعه ۰۱:۴۵ ۰۲:۲۴ ۰۵:۱۹ ۱۳:۲۵ ۱۷:۳۵ ۲۱:۰۵ ۲۳:۵۷
۱۶ ۹ می (مه), شنبه ۰۱:۳۵ ۰۲:۱۸ ۰۵:۱۷ ۱۳:۲۵ ۱۷:۳۶ ۲۱:۰۷ ۰۰:۰۲
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه ۰۱:۲۳ ۰۲:۱۲ ۰۵:۱۵ ۱۳:۲۵ ۱۷:۳۶ ۲۱:۰۹
*۰۰:۰۲
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۲۳
*۰۲:۱۲
۰۵:۱۴ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۷ ۲۱:۱۰
*۰۰:۰۲
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۲۳
*۰۲:۱۲
۰۵:۱۲ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۸ ۲۱:۱۲
*۰۰:۰۲
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۲۳
*۰۲:۱۲
۰۵:۱۰ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۸ ۲۱:۱۳
*۰۰:۰۲
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۲۳
*۰۲:۱۲
۰۵:۰۹ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۹ ۲۱:۱۵
*۰۰:۰۲
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۳
*۰۲:۱۲
۰۵:۰۷ ۱۳:۲۵ ۱۷:۴۰ ۲۱:۱۷
*۰۰:۰۲
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۳
*۰۲:۱۲
۰۵:۰۶ ۱۳:۲۵ ۱۷:۴۰ ۲۱:۱۸
*۰۰:۰۲
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۲۳
*۰۲:۱۲
۰۵:۰۴ ۱۳:۲۵ ۱۷:۴۱ ۲۱:۲۰
*۰۰:۰۲
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۲۳
*۰۲:۱۲
۰۵:۰۳ ۱۳:۲۵ ۱۷:۴۱ ۲۱:۲۱
*۰۰:۰۲
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۲۳
*۰۲:۱۲
۰۵:۰۱ ۱۳:۲۵ ۱۷:۴۲ ۲۱:۲۳
*۰۰:۰۲
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۲۳
*۰۲:۱۲
۰۵:۰۰ ۱۳:۲۵ ۱۷:۴۳ ۲۱:۲۴
*۰۰:۰۲
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۲۳
*۰۲:۱۲
۰۴:۵۹ ۱۳:۲۵ ۱۷:۴۳ ۲۱:۲۶
*۰۰:۰۲
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۳
*۰۲:۱۲
۰۴:۵۷ ۱۳:۲۵ ۱۷:۴۴ ۲۱:۲۷
*۰۰:۰۲
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۳
*۰۲:۱۲
۰۴:۵۶ ۱۳:۲۵ ۱۷:۴۴ ۲۱:۲۸
*۰۰:۰۲
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۰۲
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد