زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
NELSON FORKS سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۵:۲۰ ۱۳:۳۴ ۱۷:۳۷ ۲۱:۱۱
*۰۰:۰۸
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۵:۱۷ ۱۳:۳۴ ۱۷:۳۸ ۲۱:۱۳
*۰۰:۰۸
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۵:۱۵ ۱۳:۳۴ ۱۷:۳۹ ۲۱:۱۵
*۰۰:۰۸
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۵:۱۲ ۱۳:۳۳ ۱۷:۴۰ ۲۱:۱۸
*۰۰:۰۸
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۵:۰۹ ۱۳:۳۳ ۱۷:۴۱ ۲۱:۲۰
*۰۰:۰۸
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۵:۰۷ ۱۳:۳۳ ۱۷:۴۲ ۲۱:۲۳
*۰۰:۰۸
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۵:۰۴ ۱۳:۳۳ ۱۷:۴۳ ۲۱:۲۵
*۰۰:۰۸
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۵:۰۱ ۱۳:۳۳ ۱۷:۴۴ ۲۱:۲۷
*۰۰:۰۸
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۴:۵۹ ۱۳:۳۳ ۱۷:۴۵ ۲۱:۳۰
*۰۰:۰۸
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۴:۵۶ ۱۳:۳۳ ۱۷:۴۶ ۲۱:۳۲
*۰۰:۰۸
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۴:۵۴ ۱۳:۳۳ ۱۷:۴۷ ۲۱:۳۴
*۰۰:۰۸
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۴:۵۱ ۱۳:۳۳ ۱۷:۴۸ ۲۱:۳۷
*۰۰:۰۸
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۴:۴۹ ۱۳:۳۲ ۱۷:۴۹ ۲۱:۳۹
*۰۰:۰۸
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۴:۴۶ ۱۳:۳۲ ۱۷:۵۰ ۲۱:۴۱
*۰۰:۰۸
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۴:۴۴ ۱۳:۳۲ ۱۷:۵۱ ۲۱:۴۴
*۰۰:۰۸
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۴:۴۲ ۱۳:۳۲ ۱۷:۵۲ ۲۱:۴۶
*۰۰:۰۸
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۴:۳۹ ۱۳:۳۲ ۱۷:۵۳ ۲۱:۴۸
*۰۰:۰۸
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۴:۳۷ ۱۳:۳۲ ۱۷:۵۴ ۲۱:۵۰
*۰۰:۰۸
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۴:۳۵ ۱۳:۳۲ ۱۷:۵۵ ۲۱:۵۳
*۰۰:۰۸
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۴:۳۲ ۱۳:۳۲ ۱۷:۵۶ ۲۱:۵۵
*۰۰:۰۸
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۴:۳۰ ۱۳:۳۲ ۱۷:۵۷ ۲۱:۵۷
*۰۰:۰۸
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۴:۲۸ ۱۳:۳۲ ۱۷:۵۸ ۲۱:۵۹
*۰۰:۰۸
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۴:۲۶ ۱۳:۳۲ ۱۷:۵۸ ۲۲:۰۱
*۰۰:۰۸
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۴:۲۴ ۱۳:۳۲ ۱۷:۵۹ ۲۲:۰۴
*۰۰:۰۸
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۴:۲۲ ۱۳:۳۲ ۱۸:۰۰ ۲۲:۰۶
*۰۰:۰۸
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۴:۲۰ ۱۳:۳۲ ۱۸:۰۱ ۲۲:۰۸
*۰۰:۰۸
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۴:۱۸ ۱۳:۳۲ ۱۸:۰۲ ۲۲:۱۰
*۰۰:۰۸
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۴:۱۶ ۱۳:۳۳ ۱۸:۰۲ ۲۲:۱۲
*۰۰:۰۸
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۴:۱۴ ۱۳:۳۳ ۱۸:۰۳ ۲۲:۱۴
*۰۰:۰۸
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۵
*۰۲:۱۸
۰۴:۱۲ ۱۳:۳۳ ۱۸:۰۴ ۲۲:۱۶
*۰۰:۰۸
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۴۲
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد