زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
PORT EDWARD سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۳:۱۱ ۰۳:۴۰ ۰۶:۰۸ ۱۳:۵۴ ۱۷:۵۳ ۲۱:۱۲ ۲۳:۴۴
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۳:۰۶ ۰۳:۳۶ ۰۶:۰۶ ۱۳:۵۳ ۱۷:۵۴ ۲۱:۱۴ ۲۳:۴۷
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۳:۰۱ ۰۳:۳۱ ۰۶:۰۴ ۱۳:۵۳ ۱۷:۵۵ ۲۱:۱۶ ۲۳:۵۱
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۵۶ ۰۳:۲۷ ۰۶:۰۲ ۱۳:۵۳ ۱۷:۵۶ ۲۱:۱۸ ۲۳:۵۵
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۵۰ ۰۳:۲۲ ۰۶:۰۰ ۱۳:۵۳ ۱۷:۵۶ ۲۱:۲۰ ۲۳:۵۹
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۴۴ ۰۳:۱۷ ۰۵:۵۸ ۱۳:۵۳ ۱۷:۵۷ ۲۱:۲۲ ۰۰:۰۳
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۳۸ ۰۳:۱۲ ۰۵:۵۵ ۱۳:۵۳ ۱۷:۵۸ ۲۱:۲۳ ۰۰:۰۸
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۳۲ ۰۳:۰۷ ۰۵:۵۳ ۱۳:۵۳ ۱۷:۵۹ ۲۱:۲۵ ۰۰:۱۲
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۲۵ ۰۳:۰۱ ۰۵:۵۱ ۱۳:۵۳ ۱۸:۰۰ ۲۱:۲۷ ۰۰:۱۶
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۲:۱۷ ۰۲:۵۶ ۰۵:۴۹ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۰ ۲۱:۲۹ ۰۰:۲۱
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۲:۰۷ ۰۲:۴۹ ۰۵:۴۷ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۱ ۲۱:۳۱ ۰۰:۲۶
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۱:۵۶ ۰۲:۴۳ ۰۵:۴۵ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۲ ۲۱:۳۲ ۰۰:۳۱
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۱:۳۷ ۰۲:۳۶ ۰۵:۴۳ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۳ ۲۱:۳۴
*۰۰:۳۱
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۳۷
*۰۲:۳۶
۰۵:۴۲ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۳ ۲۱:۳۶
*۰۰:۳۱
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۷
*۰۲:۳۶
۰۵:۴۰ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۴ ۲۱:۳۸
*۰۰:۳۱
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۷
*۰۲:۳۶
۰۵:۳۸ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۵ ۲۱:۳۹
*۰۰:۳۱
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۳۷
*۰۲:۳۶
۰۵:۳۶ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۵ ۲۱:۴۱
*۰۰:۳۱
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۳۷
*۰۲:۳۶
۰۵:۳۴ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۶ ۲۱:۴۳
*۰۰:۳۱
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۳۷
*۰۲:۳۶
۰۵:۳۳ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۷ ۲۱:۴۵
*۰۰:۳۱
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۳۷
*۰۲:۳۶
۰۵:۳۱ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۸ ۲۱:۴۶
*۰۰:۳۱
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۳۷
*۰۲:۳۶
۰۵:۲۹ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۸ ۲۱:۴۸
*۰۰:۳۱
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۷
*۰۲:۳۶
۰۵:۲۸ ۱۳:۵۲ ۱۸:۰۹ ۲۱:۵۰
*۰۰:۳۱
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۷
*۰۲:۳۶
۰۵:۲۶ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۰ ۲۱:۵۱
*۰۰:۳۱
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۳۷
*۰۲:۳۶
۰۵:۲۴ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۰ ۲۱:۵۳
*۰۰:۳۱
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۳۷
*۰۲:۳۶
۰۵:۲۳ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۱ ۲۱:۵۴
*۰۰:۳۱
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۳۷
*۰۲:۳۶
۰۵:۲۱ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۲ ۲۱:۵۶
*۰۰:۳۱
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۳۷
*۰۲:۳۶
۰۵:۲۰ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۲ ۲۱:۵۸
*۰۰:۳۱
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۳۷
*۰۲:۳۶
۰۵:۱۸ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۳ ۲۱:۵۹
*۰۰:۳۱
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۷
*۰۲:۳۶
۰۵:۱۷ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۳ ۲۲:۰۱
*۰۰:۳۱
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۷
*۰۲:۳۶
۰۵:۱۶ ۱۳:۵۲ ۱۸:۱۴ ۲۲:۰۲
*۰۰:۳۱
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۲۵
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد