زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
PORTER LANDİNG سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۵:۴۸ ۱۳:۵۷ ۱۸:۰۰ ۲۱:۳۱
*۰۰:۳۰
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۵:۴۶ ۱۳:۵۷ ۱۸:۰۱ ۲۱:۳۳
*۰۰:۳۰
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۵:۴۳ ۱۳:۵۷ ۱۸:۰۲ ۲۱:۳۶
*۰۰:۳۰
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۵:۴۰ ۱۳:۵۷ ۱۸:۰۳ ۲۱:۳۸
*۰۰:۳۰
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۵:۳۸ ۱۳:۵۶ ۱۸:۰۴ ۲۱:۴۰
*۰۰:۳۰
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۵:۳۵ ۱۳:۵۶ ۱۸:۰۵ ۲۱:۴۲
*۰۰:۳۰
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۵:۳۳ ۱۳:۵۶ ۱۸:۰۶ ۲۱:۴۵
*۰۰:۳۰
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۵:۳۰ ۱۳:۵۶ ۱۸:۰۷ ۲۱:۴۷
*۰۰:۳۰
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۵:۲۸ ۱۳:۵۶ ۱۸:۰۸ ۲۱:۴۹
*۰۰:۳۰
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۵:۲۵ ۱۳:۵۶ ۱۸:۰۹ ۲۱:۵۱
*۰۰:۳۰
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۵:۲۳ ۱۳:۵۶ ۱۸:۱۰ ۲۱:۵۴
*۰۰:۳۰
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۵:۲۱ ۱۳:۵۶ ۱۸:۱۱ ۲۱:۵۶
*۰۰:۳۰
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۵:۱۸ ۱۳:۵۶ ۱۸:۱۱ ۲۱:۵۸
*۰۰:۳۰
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۵:۱۶ ۱۳:۵۶ ۱۸:۱۲ ۲۲:۰۰
*۰۰:۳۰
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۵:۱۴ ۱۳:۵۵ ۱۸:۱۳ ۲۲:۰۳
*۰۰:۳۰
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۵:۱۱ ۱۳:۵۵ ۱۸:۱۴ ۲۲:۰۵
*۰۰:۳۰
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۵:۰۹ ۱۳:۵۵ ۱۸:۱۵ ۲۲:۰۷
*۰۰:۳۰
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۵:۰۷ ۱۳:۵۵ ۱۸:۱۶ ۲۲:۰۹
*۰۰:۳۰
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۵:۰۵ ۱۳:۵۵ ۱۸:۱۷ ۲۲:۱۱
*۰۰:۳۰
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۵:۰۲ ۱۳:۵۵ ۱۸:۱۸ ۲۲:۱۳
*۰۰:۳۰
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۵:۰۰ ۱۳:۵۵ ۱۸:۱۹ ۲۲:۱۵
*۰۰:۳۰
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۴:۵۸ ۱۳:۵۵ ۱۸:۱۹ ۲۲:۱۸
*۰۰:۳۰
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۴:۵۶ ۱۳:۵۵ ۱۸:۲۰ ۲۲:۲۰
*۰۰:۳۰
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۴:۵۴ ۱۳:۵۵ ۱۸:۲۱ ۲۲:۲۲
*۰۰:۳۰
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۴:۵۲ ۱۳:۵۵ ۱۸:۲۲ ۲۲:۲۴
*۰۰:۳۰
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۴:۵۰ ۱۳:۵۶ ۱۸:۲۳ ۲۲:۲۶
*۰۰:۳۰
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۴:۴۸ ۱۳:۵۶ ۱۸:۲۳ ۲۲:۲۸
*۰۰:۳۰
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۴:۴۷ ۱۳:۵۶ ۱۸:۲۴ ۲۲:۳۰
*۰۰:۳۰
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۴:۴۵ ۱۳:۵۶ ۱۸:۲۵ ۲۲:۳۲
*۰۰:۳۰
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۴
*۰۲:۴۳
۰۴:۴۳ ۱۳:۵۶ ۱۸:۲۶ ۲۲:۳۴
*۰۰:۳۰
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۰۸
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد