زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
PRİNCE GEORGE سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۴۵ ۰۳:۱۳ ۰۵:۳۹ ۱۳:۲۳ ۱۷:۲۳ ۲۰:۴۱ ۲۳:۱۰
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۴۱ ۰۳:۰۹ ۰۵:۳۷ ۱۳:۲۳ ۱۷:۲۳ ۲۰:۴۳ ۲۳:۱۴
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۳۶ ۰۳:۰۵ ۰۵:۳۵ ۱۳:۲۳ ۱۷:۲۴ ۲۰:۴۵ ۲۳:۱۷
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۳۱ ۰۳:۰۱ ۰۵:۳۳ ۱۳:۲۳ ۱۷:۲۵ ۲۰:۴۶ ۲۳:۲۱
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۲۶ ۰۲:۵۶ ۰۵:۳۱ ۱۳:۲۳ ۱۷:۲۶ ۲۰:۴۸ ۲۳:۲۵
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۲۰ ۰۲:۵۱ ۰۵:۲۹ ۱۳:۲۳ ۱۷:۲۷ ۲۰:۵۰ ۲۳:۲۹
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۱۴ ۰۲:۴۷ ۰۵:۲۷ ۱۳:۲۲ ۱۷:۲۷ ۲۰:۵۲ ۲۳:۳۳
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۰۸ ۰۲:۴۲ ۰۵:۲۵ ۱۳:۲۲ ۱۷:۲۸ ۲۰:۵۴ ۲۳:۳۷
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۰۲ ۰۲:۳۷ ۰۵:۲۳ ۱۳:۲۲ ۱۷:۲۹ ۲۰:۵۵ ۲۳:۴۱
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۱:۵۵ ۰۲:۳۱ ۰۵:۲۱ ۱۳:۲۲ ۱۷:۳۰ ۲۰:۵۷ ۲۳:۴۶
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۱:۴۷ ۰۲:۲۶ ۰۵:۱۹ ۱۳:۲۲ ۱۷:۳۰ ۲۰:۵۹ ۲۳:۵۰
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۱:۳۸ ۰۲:۲۰ ۰۵:۱۷ ۱۳:۲۲ ۱۷:۳۱ ۲۱:۰۱ ۲۳:۵۵
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۱:۲۸ ۰۲:۱۳ ۰۵:۱۵ ۱۳:۲۲ ۱۷:۳۲ ۲۱:۰۳ ۰۰:۰۰
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه ۰۱:۱۲ ۰۲:۰۶ ۰۵:۱۳ ۱۳:۲۲ ۱۷:۳۳ ۲۱:۰۴
*۰۰:۰۰
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۶
۰۵:۱۱ ۱۳:۲۲ ۱۷:۳۳ ۲۱:۰۶
*۰۰:۰۰
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۶
۰۵:۰۹ ۱۳:۲۲ ۱۷:۳۴ ۲۱:۰۸
*۰۰:۰۰
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۶
۰۵:۰۷ ۱۳:۲۲ ۱۷:۳۵ ۲۱:۰۹
*۰۰:۰۰
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۶
۰۵:۰۶ ۱۳:۲۲ ۱۷:۳۵ ۲۱:۱۱
*۰۰:۰۰
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۶
۰۵:۰۴ ۱۳:۲۲ ۱۷:۳۶ ۲۱:۱۳
*۰۰:۰۰
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۶
۰۵:۰۲ ۱۳:۲۲ ۱۷:۳۷ ۲۱:۱۴
*۰۰:۰۰
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۶
۰۵:۰۱ ۱۳:۲۲ ۱۷:۳۷ ۲۱:۱۶
*۰۰:۰۰
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۶
۰۴:۵۹ ۱۳:۲۲ ۱۷:۳۸ ۲۱:۱۸
*۰۰:۰۰
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۶
۰۴:۵۷ ۱۳:۲۲ ۱۷:۳۹ ۲۱:۱۹
*۰۰:۰۰
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۶
۰۴:۵۶ ۱۳:۲۲ ۱۷:۳۹ ۲۱:۲۱
*۰۰:۰۰
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۶
۰۴:۵۴ ۱۳:۲۲ ۱۷:۴۰ ۲۱:۲۳
*۰۰:۰۰
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۶
۰۴:۵۳ ۱۳:۲۲ ۱۷:۴۱ ۲۱:۲۴
*۰۰:۰۰
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۶
۰۴:۵۲ ۱۳:۲۲ ۱۷:۴۱ ۲۱:۲۶
*۰۰:۰۰
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۶
۰۴:۵۰ ۱۳:۲۲ ۱۷:۴۲ ۲۱:۲۷
*۰۰:۰۰
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۶
۰۴:۴۹ ۱۳:۲۲ ۱۷:۴۲ ۲۱:۲۹
*۰۰:۰۰
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۶
۰۴:۴۷ ۱۳:۲۲ ۱۷:۴۳ ۲۱:۳۰
*۰۰:۰۰
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۵۶
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد