زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
QUEEN CHARLOTTE سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۳:۳۰ ۰۳:۵۷ ۰۶:۱۹ ۱۴:۰۰ ۱۷:۵۹ ۲۱:۱۶ ۲۳:۴۱
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۳:۲۶ ۰۳:۵۳ ۰۶:۱۶ ۱۴:۰۰ ۱۸:۰۰ ۲۱:۱۸ ۲۳:۴۴
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۳:۲۱ ۰۳:۴۹ ۰۶:۱۴ ۱۴:۰۰ ۱۸:۰۱ ۲۱:۲۰ ۲۳:۴۸
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۳:۱۷ ۰۳:۴۵ ۰۶:۱۲ ۱۴:۰۰ ۱۸:۰۱ ۲۱:۲۲ ۲۳:۵۱
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۳:۱۲ ۰۳:۴۱ ۰۶:۱۰ ۱۴:۰۰ ۱۸:۰۲ ۲۱:۲۳ ۲۳:۵۵
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۳:۰۷ ۰۳:۳۷ ۰۶:۰۸ ۱۳:۵۹ ۱۸:۰۳ ۲۱:۲۵ ۲۳:۵۸
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۳:۰۲ ۰۳:۳۲ ۰۶:۰۶ ۱۳:۵۹ ۱۸:۰۴ ۲۱:۲۷ ۰۰:۰۲
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۵۷ ۰۳:۲۸ ۰۶:۰۴ ۱۳:۵۹ ۱۸:۰۴ ۲۱:۲۹ ۰۰:۰۶
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۵۱ ۰۳:۲۳ ۰۶:۰۲ ۱۳:۵۹ ۱۸:۰۵ ۲۱:۳۰ ۰۰:۱۰
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۲:۴۶ ۰۳:۱۸ ۰۶:۰۰ ۱۳:۵۹ ۱۸:۰۶ ۲۱:۳۲ ۰۰:۱۴
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۲:۴۰ ۰۳:۱۴ ۰۵:۵۸ ۱۳:۵۹ ۱۸:۰۷ ۲۱:۳۴ ۰۰:۱۸
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۲:۳۳ ۰۳:۰۸ ۰۵:۵۷ ۱۳:۵۹ ۱۸:۰۷ ۲۱:۳۵ ۰۰:۲۲
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۲:۲۶ ۰۳:۰۳ ۰۵:۵۵ ۱۳:۵۹ ۱۸:۰۸ ۲۱:۳۷ ۰۰:۲۷
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه ۰۲:۱۷ ۰۲:۵۸ ۰۵:۵۳ ۱۳:۵۹ ۱۸:۰۹ ۲۱:۳۹ ۰۰:۳۱
۱۵ ۸ می (مه), جمعه ۰۲:۰۷ ۰۲:۵۲ ۰۵:۵۱ ۱۳:۵۹ ۱۸:۰۹ ۲۱:۴۰ ۰۰:۳۶
۱۶ ۹ می (مه), شنبه ۰۱:۵۴ ۰۲:۴۵ ۰۵:۴۹ ۱۳:۵۹ ۱۸:۱۰ ۲۱:۴۲
*۰۰:۳۶
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۵۴
*۰۲:۴۵
۰۵:۴۸ ۱۳:۵۹ ۱۸:۱۱ ۲۱:۴۴
*۰۰:۳۶
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۵۴
*۰۲:۴۵
۰۵:۴۶ ۱۳:۵۸ ۱۸:۱۱ ۲۱:۴۵
*۰۰:۳۶
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۵۴
*۰۲:۴۵
۰۵:۴۴ ۱۳:۵۸ ۱۸:۱۲ ۲۱:۴۷
*۰۰:۳۶
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۵۴
*۰۲:۴۵
۰۵:۴۳ ۱۳:۵۸ ۱۸:۱۳ ۲۱:۴۹
*۰۰:۳۶
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۵۴
*۰۲:۴۵
۰۵:۴۱ ۱۳:۵۸ ۱۸:۱۳ ۲۱:۵۰
*۰۰:۳۶
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۵۴
*۰۲:۴۵
۰۵:۳۹ ۱۳:۵۸ ۱۸:۱۴ ۲۱:۵۲
*۰۰:۳۶
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۵۴
*۰۲:۴۵
۰۵:۳۸ ۱۳:۵۹ ۱۸:۱۵ ۲۱:۵۳
*۰۰:۳۶
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۵۴
*۰۲:۴۵
۰۵:۳۶ ۱۳:۵۹ ۱۸:۱۵ ۲۱:۵۵
*۰۰:۳۶
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۵۴
*۰۲:۴۵
۰۵:۳۵ ۱۳:۵۹ ۱۸:۱۶ ۲۱:۵۷
*۰۰:۳۶
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۵۴
*۰۲:۴۵
۰۵:۳۳ ۱۳:۵۹ ۱۸:۱۷ ۲۱:۵۸
*۰۰:۳۶
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۵۴
*۰۲:۴۵
۰۵:۳۲ ۱۳:۵۹ ۱۸:۱۷ ۲۲:۰۰
*۰۰:۳۶
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۵۴
*۰۲:۴۵
۰۵:۳۱ ۱۳:۵۹ ۱۸:۱۸ ۲۲:۰۱
*۰۰:۳۶
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۵۴
*۰۲:۴۵
۰۵:۲۹ ۱۳:۵۹ ۱۸:۱۸ ۲۲:۰۲
*۰۰:۳۶
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۵۴
*۰۲:۴۵
۰۵:۲۸ ۱۳:۵۹ ۱۸:۱۹ ۲۲:۰۴
*۰۰:۳۶
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۳۵
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد