زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
REVELSTOKE سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۵۹ ۰۳:۲۲ ۰۵:۳۰ ۱۳:۰۳ ۱۷:۰۱ ۲۰:۱۳ ۲۲:۲۵
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۵۵ ۰۳:۱۹ ۰۵:۲۸ ۱۳:۰۳ ۱۷:۰۱ ۲۰:۱۵ ۲۲:۲۸
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۵۲ ۰۳:۱۶ ۰۵:۲۶ ۱۳:۰۳ ۱۷:۰۲ ۲۰:۱۷ ۲۲:۳۰
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۴۸ ۰۳:۱۲ ۰۵:۲۵ ۱۳:۰۳ ۱۷:۰۳ ۲۰:۱۸ ۲۲:۳۳
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۴۵ ۰۳:۰۹ ۰۵:۲۳ ۱۳:۰۳ ۱۷:۰۳ ۲۰:۲۰ ۲۲:۳۶
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۴۱ ۰۳:۰۶ ۰۵:۲۱ ۱۳:۰۳ ۱۷:۰۴ ۲۰:۲۱ ۲۲:۳۹
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۳۷ ۰۳:۰۲ ۰۵:۱۹ ۱۳:۰۳ ۱۷:۰۵ ۲۰:۲۳ ۲۲:۴۲
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۳۴ ۰۲:۵۹ ۰۵:۱۷ ۱۳:۰۲ ۱۷:۰۵ ۲۰:۲۵ ۲۲:۴۵
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۳۰ ۰۲:۵۶ ۰۵:۱۵ ۱۳:۰۲ ۱۷:۰۶ ۲۰:۲۶ ۲۲:۴۸
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۲:۲۶ ۰۲:۵۲ ۰۵:۱۴ ۱۳:۰۲ ۱۷:۰۷ ۲۰:۲۸ ۲۲:۵۱
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۲:۲۲ ۰۲:۴۹ ۰۵:۱۲ ۱۳:۰۲ ۱۷:۰۷ ۲۰:۲۹ ۲۲:۵۴
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۲:۱۸ ۰۲:۴۵ ۰۵:۱۰ ۱۳:۰۲ ۱۷:۰۸ ۲۰:۳۱ ۲۲:۵۷
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۲:۱۴ ۰۲:۴۲ ۰۵:۰۸ ۱۳:۰۲ ۱۷:۰۹ ۲۰:۳۲ ۲۳:۰۰
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه ۰۲:۱۰ ۰۲:۳۸ ۰۵:۰۷ ۱۳:۰۲ ۱۷:۰۹ ۲۰:۳۴ ۲۳:۰۳
۱۵ ۸ می (مه), جمعه ۰۲:۰۶ ۰۲:۳۴ ۰۵:۰۵ ۱۳:۰۲ ۱۷:۱۰ ۲۰:۳۵ ۲۳:۰۷
۱۶ ۹ می (مه), شنبه ۰۲:۰۱ ۰۲:۳۰ ۰۵:۰۴ ۱۳:۰۲ ۱۷:۱۰ ۲۰:۳۷ ۲۳:۱۰
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه ۰۱:۵۷ ۰۲:۲۷ ۰۵:۰۲ ۱۳:۰۲ ۱۷:۱۱ ۲۰:۳۸ ۲۳:۱۳
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه ۰۱:۵۲ ۰۲:۲۳ ۰۵:۰۰ ۱۳:۰۲ ۱۷:۱۲ ۲۰:۴۰ ۲۳:۱۷
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه ۰۱:۴۷ ۰۲:۱۹ ۰۴:۵۹ ۱۳:۰۲ ۱۷:۱۲ ۲۰:۴۱ ۲۳:۲۰
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه ۰۱:۴۲ ۰۲:۱۵ ۰۴:۵۷ ۱۳:۰۲ ۱۷:۱۳ ۲۰:۴۳ ۲۳:۲۴
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه ۰۱:۳۶ ۰۲:۱۰ ۰۴:۵۶ ۱۳:۰۲ ۱۷:۱۳ ۲۰:۴۴ ۲۳:۲۷
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه ۰۱:۳۰ ۰۲:۰۶ ۰۴:۵۵ ۱۳:۰۲ ۱۷:۱۴ ۲۰:۴۶ ۲۳:۳۱
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه ۰۱:۲۴ ۰۲:۰۲ ۰۴:۵۳ ۱۳:۰۲ ۱۷:۱۴ ۲۰:۴۷ ۲۳:۳۵
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه ۰۱:۱۶ ۰۱:۵۷ ۰۴:۵۲ ۱۳:۰۲ ۱۷:۱۵ ۲۰:۴۸ ۲۳:۳۹
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه ۰۱:۰۷ ۰۱:۵۲ ۰۴:۵۱ ۱۳:۰۲ ۱۷:۱۶ ۲۰:۵۰ ۲۳:۴۲
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه ۰۰:۵۴ ۰۱:۴۷ ۰۴:۴۹ ۱۳:۰۲ ۱۷:۱۶ ۲۰:۵۱
*۲۳:۴۲
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۰:۵۴
*۰۱:۴۷
۰۴:۴۸ ۱۳:۰۲ ۱۷:۱۷ ۲۰:۵۳
*۲۳:۴۲
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۰:۵۴
*۰۱:۴۷
۰۴:۴۷ ۱۳:۰۲ ۱۷:۱۷ ۲۰:۵۴
*۲۳:۴۲
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۰:۵۴
*۰۱:۴۷
۰۴:۴۶ ۱۳:۰۲ ۱۷:۱۸ ۲۰:۵۵
*۲۳:۴۲
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۰:۵۴
*۰۱:۴۷
۰۴:۴۵ ۱۳:۰۲ ۱۷:۱۸ ۲۰:۵۶
*۲۳:۴۲
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۴۶
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد