زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
SİNCLAİR MİLLS سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۴۰ ۰۳:۰۸ ۰۵:۳۵ ۱۳:۱۹ ۱۷:۱۸ ۲۰:۳۷ ۲۳:۰۷
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۳۵ ۰۳:۰۴ ۰۵:۳۲ ۱۳:۱۹ ۱۷:۱۹ ۲۰:۳۹ ۲۳:۱۰
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۳۰ ۰۳:۰۰ ۰۵:۳۰ ۱۳:۱۹ ۱۷:۲۰ ۲۰:۴۱ ۲۳:۱۴
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۲۵ ۰۲:۵۵ ۰۵:۲۸ ۱۳:۱۹ ۱۷:۲۱ ۲۰:۴۲ ۲۳:۱۸
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۲۰ ۰۲:۵۱ ۰۵:۲۶ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۲ ۲۰:۴۴ ۲۳:۲۲
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۱۴ ۰۲:۴۶ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۲ ۲۰:۴۶ ۲۳:۲۶
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۰۸ ۰۲:۴۱ ۰۵:۲۲ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۳ ۲۰:۴۸ ۲۳:۳۰
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۰۲ ۰۲:۳۶ ۰۵:۲۰ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۴ ۲۰:۵۰ ۲۳:۳۴
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۱:۵۶ ۰۲:۳۱ ۰۵:۱۸ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۵ ۲۰:۵۱ ۲۳:۳۸
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۱:۴۸ ۰۲:۲۵ ۰۵:۱۶ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۵ ۲۰:۵۳ ۲۳:۴۳
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۱:۴۰ ۰۲:۲۰ ۰۵:۱۴ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۶ ۲۰:۵۵ ۲۳:۴۸
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۱:۳۱ ۰۲:۱۴ ۰۵:۱۲ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۷ ۲۰:۵۷ ۲۳:۵۲
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۱:۱۹ ۰۲:۰۷ ۰۵:۱۰ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۸ ۲۰:۵۹ ۲۳:۵۸
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه ۰۰:۵۷ ۰۲:۰۰ ۰۵:۰۸ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۸ ۲۱:۰۰
*۲۳:۵۸
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۰:۵۷
*۰۲:۰۰
۰۵:۰۶ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۹ ۲۱:۰۲
*۲۳:۵۸
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۰:۵۷
*۰۲:۰۰
۰۵:۰۵ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۰ ۲۱:۰۴
*۲۳:۵۸
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۰:۵۷
*۰۲:۰۰
۰۵:۰۳ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۱ ۲۱:۰۶
*۲۳:۵۸
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۰:۵۷
*۰۲:۰۰
۰۵:۰۱ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۱ ۲۱:۰۷
*۲۳:۵۸
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۰:۵۷
*۰۲:۰۰
۰۴:۵۹ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۲ ۲۱:۰۹
*۲۳:۵۸
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۰:۵۷
*۰۲:۰۰
۰۴:۵۸ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۳ ۲۱:۱۱
*۲۳:۵۸
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۰:۵۷
*۰۲:۰۰
۰۴:۵۶ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۳ ۲۱:۱۲
*۲۳:۵۸
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۰:۵۷
*۰۲:۰۰
۰۴:۵۴ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۴ ۲۱:۱۴
*۲۳:۵۸
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۰:۵۷
*۰۲:۰۰
۰۴:۵۳ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۵ ۲۱:۱۶
*۲۳:۵۸
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۰:۵۷
*۰۲:۰۰
۰۴:۵۱ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۵ ۲۱:۱۷
*۲۳:۵۸
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۰:۵۷
*۰۲:۰۰
۰۴:۵۰ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۶ ۲۱:۱۹
*۲۳:۵۸
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۰:۵۷
*۰۲:۰۰
۰۴:۴۸ ۱۳:۱۸ ۱۷:۳۷ ۲۱:۲۰
*۲۳:۵۸
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۰:۵۷
*۰۲:۰۰
۰۴:۴۷ ۱۳:۱۸ ۱۷:۳۷ ۲۱:۲۲
*۲۳:۵۸
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۰:۵۷
*۰۲:۰۰
۰۴:۴۵ ۱۳:۱۸ ۱۷:۳۸ ۲۱:۲۳
*۲۳:۵۸
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۰:۵۷
*۰۲:۰۰
۰۴:۴۴ ۱۳:۱۸ ۱۷:۳۸ ۲۱:۲۵
*۲۳:۵۸
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۰:۵۷
*۰۲:۰۰
۰۴:۴۳ ۱۳:۱۸ ۱۷:۳۹ ۲۱:۲۶
*۲۳:۵۸
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۵۱
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد