زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
TELEGRAPH CREEK سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۱:۲۸ ۰۲:۴۱ ۰۵:۵۷ ۱۴:۰۰ ۱۸:۰۲ ۲۱:۳۱
*۰۰:۳۷
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۵۴ ۱۴:۰۰ ۱۸:۰۳ ۲۱:۳۳
*۰۰:۳۷
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۵۲ ۱۴:۰۰ ۱۸:۰۴ ۲۱:۳۵
*۰۰:۳۷
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۴۹ ۱۴:۰۰ ۱۸:۰۵ ۲۱:۳۸
*۰۰:۳۷
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۴۷ ۱۴:۰۰ ۱۸:۰۶ ۲۱:۴۰
*۰۰:۳۷
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۴۴ ۱۳:۵۹ ۱۸:۰۷ ۲۱:۴۲
*۰۰:۳۷
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۴۲ ۱۳:۵۹ ۱۸:۰۸ ۲۱:۴۴
*۰۰:۳۷
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۳۹ ۱۳:۵۹ ۱۸:۰۹ ۲۱:۴۶
*۰۰:۳۷
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۳۷ ۱۳:۵۹ ۱۸:۱۰ ۲۱:۴۹
*۰۰:۳۷
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۳۵ ۱۳:۵۹ ۱۸:۱۱ ۲۱:۵۱
*۰۰:۳۷
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۳۲ ۱۳:۵۹ ۱۸:۱۲ ۲۱:۵۳
*۰۰:۳۷
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۳۰ ۱۳:۵۹ ۱۸:۱۳ ۲۱:۵۵
*۰۰:۳۷
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۲۸ ۱۳:۵۹ ۱۸:۱۴ ۲۱:۵۷
*۰۰:۳۷
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۲۶ ۱۳:۵۹ ۱۸:۱۵ ۲۱:۵۹
*۰۰:۳۷
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۲۳ ۱۳:۵۹ ۱۸:۱۵ ۲۲:۰۱
*۰۰:۳۷
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۲۱ ۱۳:۵۹ ۱۸:۱۶ ۲۲:۰۳
*۰۰:۳۷
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۱۹ ۱۳:۵۹ ۱۸:۱۷ ۲۲:۰۶
*۰۰:۳۷
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۱۷ ۱۳:۵۹ ۱۸:۱۸ ۲۲:۰۸
*۰۰:۳۷
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۱۵ ۱۳:۵۹ ۱۸:۱۹ ۲۲:۱۰
*۰۰:۳۷
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۱۳ ۱۳:۵۹ ۱۸:۲۰ ۲۲:۱۲
*۰۰:۳۷
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۱۱ ۱۳:۵۹ ۱۸:۲۱ ۲۲:۱۴
*۰۰:۳۷
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۰۹ ۱۳:۵۹ ۱۸:۲۱ ۲۲:۱۶
*۰۰:۳۷
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۰۷ ۱۳:۵۹ ۱۸:۲۲ ۲۲:۱۸
*۰۰:۳۷
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۰۵ ۱۳:۵۹ ۱۸:۲۳ ۲۲:۲۰
*۰۰:۳۷
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۰۳ ۱۳:۵۹ ۱۸:۲۴ ۲۲:۲۲
*۰۰:۳۷
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۵:۰۱ ۱۳:۵۹ ۱۸:۲۴ ۲۲:۲۴
*۰۰:۳۷
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۴:۵۹ ۱۳:۵۹ ۱۸:۲۵ ۲۲:۲۵
*۰۰:۳۷
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۴:۵۸ ۱۳:۵۹ ۱۸:۲۶ ۲۲:۲۷
*۰۰:۳۷
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۴:۵۶ ۱۳:۵۹ ۱۸:۲۷ ۲۲:۲۹
*۰۰:۳۷
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۸
*۰۲:۴۱
۰۴:۵۴ ۱۳:۵۹ ۱۸:۲۷ ۲۲:۳۱
*۰۰:۳۷
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۱۶
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد