زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
WARM BAY HOTSPRİNGS سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۵۹ ۱۴:۱۲ ۱۸:۱۵ ۲۱:۴۸
*۰۰:۴۴
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۵۶ ۱۴:۱۲ ۱۸:۱۶ ۲۱:۵۱
*۰۰:۴۴
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۵۳ ۱۴:۱۲ ۱۸:۱۷ ۲۱:۵۳
*۰۰:۴۴
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۵۱ ۱۴:۱۲ ۱۸:۱۸ ۲۱:۵۶
*۰۰:۴۴
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۴۸ ۱۴:۱۱ ۱۸:۱۹ ۲۱:۵۸
*۰۰:۴۴
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۴۶ ۱۴:۱۱ ۱۸:۲۰ ۲۲:۰۰
*۰۰:۴۴
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۴۳ ۱۴:۱۱ ۱۸:۲۱ ۲۲:۰۳
*۰۰:۴۴
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۴۰ ۱۴:۱۱ ۱۸:۲۲ ۲۲:۰۵
*۰۰:۴۴
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۳۸ ۱۴:۱۱ ۱۸:۲۳ ۲۲:۰۷
*۰۰:۴۴
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۳۵ ۱۴:۱۱ ۱۸:۲۴ ۲۲:۱۰
*۰۰:۴۴
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۳۳ ۱۴:۱۱ ۱۸:۲۵ ۲۲:۱۲
*۰۰:۴۴
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۳۰ ۱۴:۱۱ ۱۸:۲۶ ۲۲:۱۴
*۰۰:۴۴
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۲۸ ۱۴:۱۱ ۱۸:۲۷ ۲۲:۱۷
*۰۰:۴۴
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۲۵ ۱۴:۱۱ ۱۸:۲۸ ۲۲:۱۹
*۰۰:۴۴
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۲۳ ۱۴:۱۱ ۱۸:۲۹ ۲۲:۲۱
*۰۰:۴۴
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۲۱ ۱۴:۱۰ ۱۸:۳۰ ۲۲:۲۳
*۰۰:۴۴
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۱۸ ۱۴:۱۰ ۱۸:۳۱ ۲۲:۲۶
*۰۰:۴۴
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۱۶ ۱۴:۱۰ ۱۸:۳۲ ۲۲:۲۸
*۰۰:۴۴
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۱۴ ۱۴:۱۰ ۱۸:۳۳ ۲۲:۳۰
*۰۰:۴۴
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۱۱ ۱۴:۱۰ ۱۸:۳۴ ۲۲:۳۲
*۰۰:۴۴
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۰۹ ۱۴:۱۰ ۱۸:۳۵ ۲۲:۳۵
*۰۰:۴۴
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۰۷ ۱۴:۱۰ ۱۸:۳۶ ۲۲:۳۷
*۰۰:۴۴
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۰۵ ۱۴:۱۰ ۱۸:۳۶ ۲۲:۳۹
*۰۰:۴۴
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۰۳ ۱۴:۱۰ ۱۸:۳۷ ۲۲:۴۱
*۰۰:۴۴
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۵:۰۱ ۱۴:۱۱ ۱۸:۳۸ ۲۲:۴۳
*۰۰:۴۴
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۴:۵۹ ۱۴:۱۱ ۱۸:۳۹ ۲۲:۴۵
*۰۰:۴۴
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۴:۵۷ ۱۴:۱۱ ۱۸:۴۰ ۲۲:۴۷
*۰۰:۴۴
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۴:۵۵ ۱۴:۱۱ ۱۸:۴۰ ۲۲:۴۹
*۰۰:۴۴
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۴:۵۳ ۱۴:۱۱ ۱۸:۴۱ ۲۲:۵۱
*۰۰:۴۴
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۲:۰۰
*۰۲:۵۹
۰۴:۵۱ ۱۴:۱۱ ۱۸:۴۲ ۲۲:۵۳
*۰۰:۴۴
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۲۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد