زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
QUATSİNO سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۳:۴۰ ۰۴:۰۴ ۰۶:۰۹ ۱۳:۴۱ ۱۷:۳۸ ۲۰:۵۰ ۲۲:۵۹
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۳:۳۷ ۰۴:۰۰ ۰۶:۰۷ ۱۳:۴۱ ۱۷:۳۹ ۲۰:۵۱ ۲۳:۰۲
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۳:۳۴ ۰۳:۵۷ ۰۶:۰۶ ۱۳:۴۱ ۱۷:۳۹ ۲۰:۵۳ ۲۳:۰۵
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۳:۳۰ ۰۳:۵۴ ۰۶:۰۴ ۱۳:۴۱ ۱۷:۴۰ ۲۰:۵۵ ۲۳:۰۷
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۳:۲۷ ۰۳:۵۱ ۰۶:۰۲ ۱۳:۴۰ ۱۷:۴۱ ۲۰:۵۶ ۲۳:۱۰
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۳:۲۴ ۰۳:۴۸ ۰۶:۰۰ ۱۳:۴۰ ۱۷:۴۱ ۲۰:۵۸ ۲۳:۱۳
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۳:۲۰ ۰۳:۴۵ ۰۵:۵۸ ۱۳:۴۰ ۱۷:۴۲ ۲۰:۵۹ ۲۳:۱۵
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۳:۱۷ ۰۳:۴۱ ۰۵:۵۶ ۱۳:۴۰ ۱۷:۴۳ ۲۱:۰۱ ۲۳:۱۸
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۳:۱۳ ۰۳:۳۸ ۰۵:۵۵ ۱۳:۴۰ ۱۷:۴۳ ۲۱:۰۲ ۲۳:۲۱
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۳:۰۹ ۰۳:۳۵ ۰۵:۵۳ ۱۳:۴۰ ۱۷:۴۴ ۲۱:۰۴ ۲۳:۲۴
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۳:۰۶ ۰۳:۳۱ ۰۵:۵۱ ۱۳:۴۰ ۱۷:۴۴ ۲۱:۰۵ ۲۳:۲۷
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۳:۰۲ ۰۳:۲۸ ۰۵:۵۰ ۱۳:۴۰ ۱۷:۴۵ ۲۱:۰۷ ۲۳:۳۰
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۲:۵۸ ۰۳:۲۵ ۰۵:۴۸ ۱۳:۴۰ ۱۷:۴۶ ۲۱:۰۸ ۲۳:۳۳
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه ۰۲:۵۴ ۰۳:۲۱ ۰۵:۴۶ ۱۳:۴۰ ۱۷:۴۶ ۲۱:۱۰ ۲۳:۳۶
۱۵ ۸ می (مه), جمعه ۰۲:۵۰ ۰۳:۱۸ ۰۵:۴۵ ۱۳:۴۰ ۱۷:۴۷ ۲۱:۱۱ ۲۳:۳۹
۱۶ ۹ می (مه), شنبه ۰۲:۴۶ ۰۳:۱۴ ۰۵:۴۳ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۷ ۲۱:۱۳ ۲۳:۴۲
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه ۰۲:۴۲ ۰۳:۱۱ ۰۵:۴۲ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۸ ۲۱:۱۴ ۲۳:۴۵
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه ۰۲:۳۸ ۰۳:۰۷ ۰۵:۴۰ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۹ ۲۱:۱۶ ۲۳:۴۹
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه ۰۲:۳۴ ۰۳:۰۳ ۰۵:۳۹ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۹ ۲۱:۱۷ ۲۳:۵۲
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه ۰۲:۲۹ ۰۳:۰۰ ۰۵:۳۷ ۱۳:۳۹ ۱۷:۵۰ ۲۱:۱۹ ۲۳:۵۵
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه ۰۲:۲۴ ۰۲:۵۶ ۰۵:۳۶ ۱۳:۳۹ ۱۷:۵۰ ۲۱:۲۰ ۲۳:۵۸
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه ۰۲:۱۹ ۰۲:۵۲ ۰۵:۳۴ ۱۳:۳۹ ۱۷:۵۱ ۲۱:۲۱ ۰۰:۰۲
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه ۰۲:۱۴ ۰۲:۴۸ ۰۵:۳۳ ۱۳:۳۹ ۱۷:۵۱ ۲۱:۲۳ ۰۰:۰۵
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه ۰۲:۰۸ ۰۲:۴۴ ۰۵:۳۲ ۱۳:۳۹ ۱۷:۵۲ ۲۱:۲۴ ۰۰:۰۹
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه ۰۲:۰۲ ۰۲:۴۰ ۰۵:۳۰ ۱۳:۴۰ ۱۷:۵۲ ۲۱:۲۶ ۰۰:۱۲
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه ۰۱:۵۵ ۰۲:۳۵ ۰۵:۲۹ ۱۳:۴۰ ۱۷:۵۳ ۲۱:۲۷ ۰۰:۱۶
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه ۰۱:۴۷ ۰۲:۳۱ ۰۵:۲۸ ۱۳:۴۰ ۱۷:۵۳ ۲۱:۲۸ ۰۰:۲۰
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه ۰۱:۳۶ ۰۲:۲۶ ۰۵:۲۷ ۱۳:۴۰ ۱۷:۵۴ ۲۱:۳۰
*۰۰:۲۰
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۶
*۰۲:۲۶
۰۵:۲۶ ۱۳:۴۰ ۱۷:۵۵ ۲۱:۳۱
*۰۰:۲۰
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۶
*۰۲:۲۶
۰۵:۲۵ ۱۳:۴۰ ۱۷:۵۵ ۲۱:۳۲
*۰۰:۲۰
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۲۵
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد