زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
LASHBURN سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۹ ۰۵:۴۹ ۱۳:۳۰ ۱۷:۲۹ ۲۰:۴۶ ۲۳:۰۹
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۵۸ ۰۳:۲۵ ۰۵:۴۷ ۱۳:۳۰ ۱۷:۳۰ ۲۰:۴۷ ۲۳:۱۳
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۵۴ ۰۳:۲۱ ۰۵:۴۵ ۱۳:۳۰ ۱۷:۳۱ ۲۰:۴۹ ۲۳:۱۶
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۵۰ ۰۳:۱۷ ۰۵:۴۳ ۱۳:۳۰ ۱۷:۳۱ ۲۰:۵۱ ۲۳:۱۹
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۴۵ ۰۳:۱۳ ۰۵:۴۱ ۱۳:۳۰ ۱۷:۳۲ ۲۰:۵۳ ۲۳:۲۳
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۴۰ ۰۳:۰۹ ۰۵:۳۹ ۱۳:۲۹ ۱۷:۳۳ ۲۰:۵۴ ۲۳:۲۶
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۳۵ ۰۳:۰۵ ۰۵:۳۷ ۱۳:۲۹ ۱۷:۳۴ ۲۰:۵۶ ۲۳:۳۰
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۳۰ ۰۳:۰۱ ۰۵:۳۵ ۱۳:۲۹ ۱۷:۳۴ ۲۰:۵۸ ۲۳:۳۴
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۲۵ ۰۲:۵۶ ۰۵:۳۳ ۱۳:۲۹ ۱۷:۳۵ ۲۱:۰۰ ۲۳:۳۸
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۲:۲۰ ۰۲:۵۲ ۰۵:۳۱ ۱۳:۲۹ ۱۷:۳۶ ۲۱:۰۱ ۲۳:۴۱
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۲:۱۴ ۰۲:۴۷ ۰۵:۲۹ ۱۳:۲۹ ۱۷:۳۶ ۲۱:۰۳ ۲۳:۴۶
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۲:۰۸ ۰۲:۴۲ ۰۵:۲۸ ۱۳:۲۹ ۱۷:۳۷ ۲۱:۰۵ ۲۳:۵۰
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۲:۰۱ ۰۲:۳۷ ۰۵:۲۶ ۱۳:۲۹ ۱۷:۳۸ ۲۱:۰۶ ۲۳:۵۴
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه ۰۱:۵۳ ۰۲:۳۱ ۰۵:۲۴ ۱۳:۲۹ ۱۷:۳۹ ۲۱:۰۸ ۲۳:۵۸
۱۵ ۸ می (مه), جمعه ۰۱:۴۵ ۰۲:۲۶ ۰۵:۲۲ ۱۳:۲۹ ۱۷:۳۹ ۲۱:۱۰ ۰۰:۰۳
۱۶ ۹ می (مه), شنبه ۰۱:۳۴ ۰۲:۲۰ ۰۵:۲۰ ۱۳:۲۹ ۱۷:۴۰ ۲۱:۱۱ ۰۰:۰۸
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه ۰۱:۱۹ ۰۲:۱۳ ۰۵:۱۹ ۱۳:۲۹ ۱۷:۴۱ ۲۱:۱۳
*۰۰:۰۸
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۳
۰۵:۱۷ ۱۳:۲۹ ۱۷:۴۱ ۲۱:۱۵
*۰۰:۰۸
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۳
۰۵:۱۵ ۱۳:۲۹ ۱۷:۴۲ ۲۱:۱۶
*۰۰:۰۸
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۳
۰۵:۱۴ ۱۳:۲۹ ۱۷:۴۳ ۲۱:۱۸
*۰۰:۰۸
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۳
۰۵:۱۲ ۱۳:۲۹ ۱۷:۴۳ ۲۱:۲۰
*۰۰:۰۸
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۳
۰۵:۱۱ ۱۳:۲۹ ۱۷:۴۴ ۲۱:۲۱
*۰۰:۰۸
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۳
۰۵:۰۹ ۱۳:۲۹ ۱۷:۴۴ ۲۱:۲۳
*۰۰:۰۸
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۳
۰۵:۰۸ ۱۳:۲۹ ۱۷:۴۵ ۲۱:۲۴
*۰۰:۰۸
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۳
۰۵:۰۶ ۱۳:۲۹ ۱۷:۴۶ ۲۱:۲۶
*۰۰:۰۸
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۳
۰۵:۰۵ ۱۳:۲۹ ۱۷:۴۶ ۲۱:۲۷
*۰۰:۰۸
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۳
۰۵:۰۳ ۱۳:۲۹ ۱۷:۴۷ ۲۱:۲۹
*۰۰:۰۸
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۳
۰۵:۰۲ ۱۳:۲۹ ۱۷:۴۷ ۲۱:۳۰
*۰۰:۰۸
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۳
۰۵:۰۱ ۱۳:۲۹ ۱۷:۴۸ ۲۱:۳۲
*۰۰:۰۸
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۹
*۰۲:۱۳
۰۴:۵۹ ۱۳:۲۹ ۱۷:۴۹ ۲۱:۳۳
*۰۰:۰۸
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۰۶
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد