زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
VALEMOUNT سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۴۴ ۰۳:۱۱ ۰۵:۲۹ ۱۳:۰۹ ۱۷:۰۷ ۲۰:۲۳ ۲۲:۴۵
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۴۰ ۰۳:۰۷ ۰۵:۲۷ ۱۳:۰۸ ۱۷:۰۸ ۲۰:۲۵ ۲۲:۴۸
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۳۶ ۰۳:۰۳ ۰۵:۲۵ ۱۳:۰۸ ۱۷:۰۹ ۲۰:۲۷ ۲۲:۵۲
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۳۲ ۰۲:۵۹ ۰۵:۲۳ ۱۳:۰۸ ۱۷:۱۰ ۲۰:۲۹ ۲۲:۵۵
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۲۷ ۰۲:۵۵ ۰۵:۲۱ ۱۳:۰۸ ۱۷:۱۰ ۲۰:۳۰ ۲۲:۵۸
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۲۳ ۰۲:۵۱ ۰۵:۱۹ ۱۳:۰۸ ۱۷:۱۱ ۲۰:۳۲ ۲۳:۰۲
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۱۸ ۰۲:۴۷ ۰۵:۱۷ ۱۳:۰۸ ۱۷:۱۲ ۲۰:۳۴ ۲۳:۰۵
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۱۴ ۰۲:۴۳ ۰۵:۱۵ ۱۳:۰۸ ۱۷:۱۲ ۲۰:۳۵ ۲۳:۰۹
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۰۹ ۰۲:۳۹ ۰۵:۱۳ ۱۳:۰۸ ۱۷:۱۳ ۲۰:۳۷ ۲۳:۱۳
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۲:۰۳ ۰۲:۳۴ ۰۵:۱۱ ۱۳:۰۷ ۱۷:۱۴ ۲۰:۳۹ ۲۳:۱۶
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۱:۵۸ ۰۲:۳۰ ۰۵:۰۹ ۱۳:۰۷ ۱۷:۱۵ ۲۰:۴۱ ۲۳:۲۰
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۱:۵۲ ۰۲:۲۵ ۰۵:۰۷ ۱۳:۰۷ ۱۷:۱۵ ۲۰:۴۲ ۲۳:۲۴
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۱:۴۶ ۰۲:۲۰ ۰۵:۰۶ ۱۳:۰۷ ۱۷:۱۶ ۲۰:۴۴ ۲۳:۲۸
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه ۰۱:۴۰ ۰۲:۱۵ ۰۵:۰۴ ۱۳:۰۷ ۱۷:۱۷ ۲۰:۴۶ ۲۳:۳۲
۱۵ ۸ می (مه), جمعه ۰۱:۳۲ ۰۲:۱۰ ۰۵:۰۲ ۱۳:۰۷ ۱۷:۱۷ ۲۰:۴۷ ۲۳:۳۷
۱۶ ۹ می (مه), شنبه ۰۱:۲۴ ۰۲:۰۵ ۰۵:۰۰ ۱۳:۰۷ ۱۷:۱۸ ۲۰:۴۹ ۲۳:۴۱
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه ۰۱:۱۴ ۰۱:۵۹ ۰۴:۵۹ ۱۳:۰۷ ۱۷:۱۹ ۲۰:۵۰ ۲۳:۴۶
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه ۰۱:۰۰ ۰۱:۵۳ ۰۴:۵۷ ۱۳:۰۷ ۱۷:۱۹ ۲۰:۵۲
*۲۳:۴۶
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۳
۰۴:۵۵ ۱۳:۰۷ ۱۷:۲۰ ۲۰:۵۴
*۲۳:۴۶
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۳
۰۴:۵۴ ۱۳:۰۷ ۱۷:۲۱ ۲۰:۵۵
*۲۳:۴۶
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۳
۰۴:۵۲ ۱۳:۰۷ ۱۷:۲۱ ۲۰:۵۷
*۲۳:۴۶
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۳
۰۴:۵۱ ۱۳:۰۷ ۱۷:۲۲ ۲۰:۵۸
*۲۳:۴۶
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۳
۰۴:۴۹ ۱۳:۰۷ ۱۷:۲۲ ۲۱:۰۰
*۲۳:۴۶
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۳
۰۴:۴۸ ۱۳:۰۷ ۱۷:۲۳ ۲۱:۰۱
*۲۳:۴۶
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۳
۰۴:۴۶ ۱۳:۰۷ ۱۷:۲۴ ۲۱:۰۳
*۲۳:۴۶
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۳
۰۴:۴۵ ۱۳:۰۷ ۱۷:۲۴ ۲۱:۰۴
*۲۳:۴۶
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۳
۰۴:۴۳ ۱۳:۰۷ ۱۷:۲۵ ۲۱:۰۶
*۲۳:۴۶
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۳
۰۴:۴۲ ۱۳:۰۷ ۱۷:۲۵ ۲۱:۰۷
*۲۳:۴۶
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۳
۰۴:۴۱ ۱۳:۰۷ ۱۷:۲۶ ۲۱:۰۹
*۲۳:۴۶
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۰
*۰۱:۵۳
۰۴:۴۰ ۱۳:۰۷ ۱۷:۲۷ ۲۱:۱۰
*۲۳:۴۶
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۴۵
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد