زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
NEW AİYANSH سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۵۱ ۰۳:۲۳ ۰۶:۰۰ ۱۳:۴۹ ۱۷:۵۰ ۲۱:۱۱ ۲۳:۵۰
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۴۶ ۰۳:۱۸ ۰۵:۵۸ ۱۳:۴۹ ۱۷:۵۱ ۲۱:۱۳ ۲۳:۵۵
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۴۰ ۰۳:۱۳ ۰۵:۵۵ ۱۳:۴۹ ۱۷:۵۱ ۲۱:۱۵ ۲۳:۵۹
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۳۳ ۰۳:۰۸ ۰۵:۵۳ ۱۳:۴۹ ۱۷:۵۲ ۲۱:۱۷ ۰۰:۰۴
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۲۶ ۰۳:۰۲ ۰۵:۵۱ ۱۳:۴۹ ۱۷:۵۳ ۲۱:۱۹ ۰۰:۰۸
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۱۸ ۰۲:۵۶ ۰۵:۴۹ ۱۳:۴۹ ۱۷:۵۴ ۲۱:۲۱ ۰۰:۱۳
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۰۹ ۰۲:۵۰ ۰۵:۴۷ ۱۳:۴۹ ۱۷:۵۵ ۲۱:۲۳ ۰۰:۱۸
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۱:۵۹ ۰۲:۴۳ ۰۵:۴۴ ۱۳:۴۸ ۱۷:۵۶ ۲۱:۲۵ ۰۰:۲۳
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۱:۴۵ ۰۲:۳۶ ۰۵:۴۲ ۱۳:۴۸ ۱۷:۵۶ ۲۱:۲۶
*۰۰:۲۳
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۴۵
*۰۲:۳۶
۰۵:۴۰ ۱۳:۴۸ ۱۷:۵۷ ۲۱:۲۸
*۰۰:۲۳
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۴۵
*۰۲:۳۶
۰۵:۳۸ ۱۳:۴۸ ۱۷:۵۸ ۲۱:۳۰
*۰۰:۲۳
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۴۵
*۰۲:۳۶
۰۵:۳۶ ۱۳:۴۸ ۱۷:۵۹ ۲۱:۳۲
*۰۰:۲۳
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۴۵
*۰۲:۳۶
۰۵:۳۴ ۱۳:۴۸ ۱۸:۰۰ ۲۱:۳۴
*۰۰:۲۳
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۴۵
*۰۲:۳۶
۰۵:۳۲ ۱۳:۴۸ ۱۸:۰۰ ۲۱:۳۶
*۰۰:۲۳
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۵
*۰۲:۳۶
۰۵:۳۰ ۱۳:۴۸ ۱۸:۰۱ ۲۱:۳۸
*۰۰:۲۳
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۵
*۰۲:۳۶
۰۵:۲۸ ۱۳:۴۸ ۱۸:۰۲ ۲۱:۳۹
*۰۰:۲۳
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۴۵
*۰۲:۳۶
۰۵:۲۶ ۱۳:۴۸ ۱۸:۰۳ ۲۱:۴۱
*۰۰:۲۳
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۴۵
*۰۲:۳۶
۰۵:۲۴ ۱۳:۴۸ ۱۸:۰۳ ۲۱:۴۳
*۰۰:۲۳
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۴۵
*۰۲:۳۶
۰۵:۲۳ ۱۳:۴۸ ۱۸:۰۴ ۲۱:۴۵
*۰۰:۲۳
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۴۵
*۰۲:۳۶
۰۵:۲۱ ۱۳:۴۸ ۱۸:۰۵ ۲۱:۴۷
*۰۰:۲۳
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۴۵
*۰۲:۳۶
۰۵:۱۹ ۱۳:۴۸ ۱۸:۰۶ ۲۱:۴۸
*۰۰:۲۳
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۵
*۰۲:۳۶
۰۵:۱۷ ۱۳:۴۸ ۱۸:۰۶ ۲۱:۵۰
*۰۰:۲۳
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۵
*۰۲:۳۶
۰۵:۱۶ ۱۳:۴۸ ۱۸:۰۷ ۲۱:۵۲
*۰۰:۲۳
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۴۵
*۰۲:۳۶
۰۵:۱۴ ۱۳:۴۸ ۱۸:۰۸ ۲۱:۵۴
*۰۰:۲۳
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۴۵
*۰۲:۳۶
۰۵:۱۲ ۱۳:۴۸ ۱۸:۰۸ ۲۱:۵۵
*۰۰:۲۳
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۴۵
*۰۲:۳۶
۰۵:۱۱ ۱۳:۴۸ ۱۸:۰۹ ۲۱:۵۷
*۰۰:۲۳
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۴۵
*۰۲:۳۶
۰۵:۰۹ ۱۳:۴۸ ۱۸:۱۰ ۲۱:۵۸
*۰۰:۲۳
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۴۵
*۰۲:۳۶
۰۵:۰۸ ۱۳:۴۸ ۱۸:۱۰ ۲۲:۰۰
*۰۰:۲۳
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۵
*۰۲:۳۶
۰۵:۰۶ ۱۳:۴۸ ۱۸:۱۱ ۲۲:۰۲
*۰۰:۲۳
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۵
*۰۲:۳۶
۰۵:۰۵ ۱۳:۴۸ ۱۸:۱۲ ۲۲:۰۳
*۰۰:۲۳
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۱۷
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد