زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
FRASER LAKE سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۵۲ ۰۳:۲۰ ۰۵:۴۷ ۱۳:۳۲ ۱۷:۳۱ ۲۰:۵۰ ۲۳:۲۰
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۴۷ ۰۳:۱۶ ۰۵:۴۵ ۱۳:۳۲ ۱۷:۳۲ ۲۰:۵۲ ۲۳:۲۴
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۴۲ ۰۳:۱۲ ۰۵:۴۳ ۱۳:۳۱ ۱۷:۳۳ ۲۰:۵۴ ۲۳:۲۷
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۳۷ ۰۳:۰۷ ۰۵:۴۱ ۱۳:۳۱ ۱۷:۳۴ ۲۰:۵۵ ۲۳:۳۱
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۳۲ ۰۳:۰۳ ۰۵:۳۹ ۱۳:۳۱ ۱۷:۳۴ ۲۰:۵۷ ۲۳:۳۵
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۲۶ ۰۲:۵۸ ۰۵:۳۶ ۱۳:۳۱ ۱۷:۳۵ ۲۰:۵۹ ۲۳:۳۹
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۲:۲۰ ۰۲:۵۳ ۰۵:۳۴ ۱۳:۳۱ ۱۷:۳۶ ۲۱:۰۱ ۲۳:۴۳
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۲:۱۴ ۰۲:۴۸ ۰۵:۳۲ ۱۳:۳۱ ۱۷:۳۷ ۲۱:۰۳ ۲۳:۴۸
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۲:۰۷ ۰۲:۴۳ ۰۵:۳۰ ۱۳:۳۱ ۱۷:۳۸ ۲۱:۰۴ ۲۳:۵۲
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۷ ۰۵:۲۸ ۱۳:۳۱ ۱۷:۳۸ ۲۱:۰۶ ۲۳:۵۷
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۱:۵۱ ۰۲:۳۱ ۰۵:۲۶ ۱۳:۳۰ ۱۷:۳۹ ۲۱:۰۸ ۰۰:۰۱
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۱:۴۲ ۰۲:۲۵ ۰۵:۲۴ ۱۳:۳۰ ۱۷:۴۰ ۲۱:۱۰ ۰۰:۰۶
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۱:۲۹ ۰۲:۱۸ ۰۵:۲۳ ۱۳:۳۰ ۱۷:۴۱ ۲۱:۱۲
*۰۰:۰۶
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۱۸
۰۵:۲۱ ۱۳:۳۰ ۱۷:۴۱ ۲۱:۱۳
*۰۰:۰۶
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۱۸
۰۵:۱۹ ۱۳:۳۰ ۱۷:۴۲ ۲۱:۱۵
*۰۰:۰۶
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۱۸
۰۵:۱۷ ۱۳:۳۰ ۱۷:۴۳ ۲۱:۱۷
*۰۰:۰۶
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۱۸
۰۵:۱۵ ۱۳:۳۰ ۱۷:۴۳ ۲۱:۱۹
*۰۰:۰۶
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۱۸
۰۵:۱۳ ۱۳:۳۰ ۱۷:۴۴ ۲۱:۲۰
*۰۰:۰۶
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۱۸
۰۵:۱۲ ۱۳:۳۰ ۱۷:۴۵ ۲۱:۲۲
*۰۰:۰۶
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۱۸
۰۵:۱۰ ۱۳:۳۰ ۱۷:۴۵ ۲۱:۲۴
*۰۰:۰۶
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۱۸
۰۵:۰۸ ۱۳:۳۰ ۱۷:۴۶ ۲۱:۲۵
*۰۰:۰۶
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۱۸
۰۵:۰۷ ۱۳:۳۰ ۱۷:۴۷ ۲۱:۲۷
*۰۰:۰۶
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۱۸
۰۵:۰۵ ۱۳:۳۰ ۱۷:۴۷ ۲۱:۲۹
*۰۰:۰۶
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۱۸
۰۵:۰۴ ۱۳:۳۰ ۱۷:۴۸ ۲۱:۳۰
*۰۰:۰۶
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۱۸
۰۵:۰۲ ۱۳:۳۰ ۱۷:۴۹ ۲۱:۳۲
*۰۰:۰۶
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۱۸
۰۵:۰۱ ۱۳:۳۰ ۱۷:۴۹ ۲۱:۳۳
*۰۰:۰۶
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۱۸
۰۴:۵۹ ۱۳:۳۰ ۱۷:۵۰ ۲۱:۳۵
*۰۰:۰۶
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۱۸
۰۴:۵۸ ۱۳:۳۰ ۱۷:۵۱ ۲۱:۳۶
*۰۰:۰۶
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۱۸
۰۴:۵۶ ۱۳:۳۰ ۱۷:۵۱ ۲۱:۳۸
*۰۰:۰۶
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۲۹
*۰۲:۱۸
۰۴:۵۵ ۱۳:۳۱ ۱۷:۵۲ ۲۱:۳۹
*۰۰:۰۶
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۰۴
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد