زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
PENNİNGTON سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۶:۰۱ ۱۴:۱۸ ۱۸:۲۲ ۲۱:۵۷
*۰۰:۴۸
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۵۸ ۱۴:۱۸ ۱۸:۲۳ ۲۲:۰۰
*۰۰:۴۸
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۵۵ ۱۴:۱۸ ۱۸:۲۴ ۲۲:۰۲
*۰۰:۴۸
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۵۲ ۱۴:۱۸ ۱۸:۲۵ ۲۲:۰۴
*۰۰:۴۸
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۵۰ ۱۴:۱۸ ۱۸:۲۶ ۲۲:۰۷
*۰۰:۴۸
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۴۷ ۱۴:۱۸ ۱۸:۲۷ ۲۲:۰۹
*۰۰:۴۸
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۴۴ ۱۴:۱۸ ۱۸:۲۸ ۲۲:۱۲
*۰۰:۴۸
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۴۲ ۱۴:۱۷ ۱۸:۲۹ ۲۲:۱۴
*۰۰:۴۸
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۳۹ ۱۴:۱۷ ۱۸:۳۰ ۲۲:۱۷
*۰۰:۴۸
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۳۷ ۱۴:۱۷ ۱۸:۳۱ ۲۲:۱۹
*۰۰:۴۸
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۳۴ ۱۴:۱۷ ۱۸:۳۲ ۲۲:۲۱
*۰۰:۴۸
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۳۱ ۱۴:۱۷ ۱۸:۳۳ ۲۲:۲۴
*۰۰:۴۸
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۲۹ ۱۴:۱۷ ۱۸:۳۴ ۲۲:۲۶
*۰۰:۴۸
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۲۶ ۱۴:۱۷ ۱۸:۳۵ ۲۲:۲۸
*۰۰:۴۸
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۲۴ ۱۴:۱۷ ۱۸:۳۶ ۲۲:۳۱
*۰۰:۴۸
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۲۱ ۱۴:۱۷ ۱۸:۳۷ ۲۲:۳۳
*۰۰:۴۸
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۱۹ ۱۴:۱۷ ۱۸:۳۸ ۲۲:۳۶
*۰۰:۴۸
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۱۷ ۱۴:۱۷ ۱۸:۳۹ ۲۲:۳۸
*۰۰:۴۸
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۱۴ ۱۴:۱۷ ۱۸:۴۰ ۲۲:۴۰
*۰۰:۴۸
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۱۲ ۱۴:۱۷ ۱۸:۴۱ ۲۲:۴۲
*۰۰:۴۸
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۱۰ ۱۴:۱۷ ۱۸:۴۲ ۲۲:۴۵
*۰۰:۴۸
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۰۸ ۱۴:۱۷ ۱۸:۴۳ ۲۲:۴۷
*۰۰:۴۸
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۰۵ ۱۴:۱۷ ۱۸:۴۴ ۲۲:۴۹
*۰۰:۴۸
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۰۳ ۱۴:۱۷ ۱۸:۴۵ ۲۲:۵۱
*۰۰:۴۸
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۵:۰۱ ۱۴:۱۷ ۱۸:۴۵ ۲۲:۵۴
*۰۰:۴۸
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۴:۵۹ ۱۴:۱۷ ۱۸:۴۶ ۲۲:۵۶
*۰۰:۴۸
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۴:۵۷ ۱۴:۱۷ ۱۸:۴۷ ۲۲:۵۸
*۰۰:۴۸
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۴:۵۵ ۱۴:۱۷ ۱۸:۴۸ ۲۳:۰۰
*۰۰:۴۸
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۴:۵۳ ۱۴:۱۷ ۱۸:۴۹ ۲۳:۰۲
*۰۰:۴۸
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۲:۱۳
*۰۳:۰۸
۰۴:۵۱ ۱۴:۱۷ ۱۸:۴۹ ۲۳:۰۴
*۰۰:۴۸
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۲۳
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد