زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
TAKU سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۵۸ ۱۴:۱۴ ۱۸:۱۷ ۲۱:۵۱
*۰۰:۴۳
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۵۶ ۱۴:۱۳ ۱۸:۱۸ ۲۱:۵۳
*۰۰:۴۳
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۵۳ ۱۴:۱۳ ۱۸:۱۹ ۲۱:۵۶
*۰۰:۴۳
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۵۰ ۱۴:۱۳ ۱۸:۲۰ ۲۱:۵۸
*۰۰:۴۳
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۴۸ ۱۴:۱۳ ۱۸:۲۱ ۲۲:۰۰
*۰۰:۴۳
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۴۵ ۱۴:۱۳ ۱۸:۲۲ ۲۲:۰۳
*۰۰:۴۳
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۴۲ ۱۴:۱۳ ۱۸:۲۳ ۲۲:۰۵
*۰۰:۴۳
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۴۰ ۱۴:۱۳ ۱۸:۲۴ ۲۲:۰۸
*۰۰:۴۳
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۳۷ ۱۴:۱۲ ۱۸:۲۵ ۲۲:۱۰
*۰۰:۴۳
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۳۵ ۱۴:۱۲ ۱۸:۲۶ ۲۲:۱۲
*۰۰:۴۳
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۳۲ ۱۴:۱۲ ۱۸:۲۷ ۲۲:۱۵
*۰۰:۴۳
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۳۰ ۱۴:۱۲ ۱۸:۲۸ ۲۲:۱۷
*۰۰:۴۳
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۲۷ ۱۴:۱۲ ۱۸:۲۹ ۲۲:۱۹
*۰۰:۴۳
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۲۵ ۱۴:۱۲ ۱۸:۳۰ ۲۲:۲۲
*۰۰:۴۳
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۲۲ ۱۴:۱۲ ۱۸:۳۱ ۲۲:۲۴
*۰۰:۴۳
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۲۰ ۱۴:۱۲ ۱۸:۳۲ ۲۲:۲۶
*۰۰:۴۳
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۱۸ ۱۴:۱۲ ۱۸:۳۳ ۲۲:۲۹
*۰۰:۴۳
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۱۵ ۱۴:۱۲ ۱۸:۳۴ ۲۲:۳۱
*۰۰:۴۳
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۱۳ ۱۴:۱۲ ۱۸:۳۵ ۲۲:۳۳
*۰۰:۴۳
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۱۱ ۱۴:۱۲ ۱۸:۳۶ ۲۲:۳۵
*۰۰:۴۳
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۰۸ ۱۴:۱۲ ۱۸:۳۷ ۲۲:۳۸
*۰۰:۴۳
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۰۶ ۱۴:۱۲ ۱۸:۳۷ ۲۲:۴۰
*۰۰:۴۳
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۰۴ ۱۴:۱۲ ۱۸:۳۸ ۲۲:۴۲
*۰۰:۴۳
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۰۲ ۱۴:۱۲ ۱۸:۳۹ ۲۲:۴۴
*۰۰:۴۳
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۵:۰۰ ۱۴:۱۲ ۱۸:۴۰ ۲۲:۴۶
*۰۰:۴۳
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۴:۵۸ ۱۴:۱۲ ۱۸:۴۱ ۲۲:۴۸
*۰۰:۴۳
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۴:۵۶ ۱۴:۱۲ ۱۸:۴۲ ۲۲:۵۱
*۰۰:۴۳
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۴:۵۴ ۱۴:۱۲ ۱۸:۴۲ ۲۲:۵۳
*۰۰:۴۳
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۴:۵۲ ۱۴:۱۲ ۱۸:۴۳ ۲۲:۵۵
*۰۰:۴۳
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۲:۰۸
*۰۳:۰۳
۰۴:۵۰ ۱۴:۱۲ ۱۸:۴۴ ۲۲:۵۷
*۰۰:۴۳
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۲۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد