زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
RUPERT سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۶:۰۰ ۱۴:۱۵ ۱۸:۱۸ ۲۱:۵۲
*۰۰:۵۱
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۵۷ ۱۴:۱۵ ۱۸:۱۹ ۲۱:۵۵
*۰۰:۵۱
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۵۵ ۱۴:۱۵ ۱۸:۲۰ ۲۱:۵۷
*۰۰:۵۱
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۵۲ ۱۴:۱۴ ۱۸:۲۱ ۲۱:۵۹
*۰۰:۵۱
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۴۹ ۱۴:۱۴ ۱۸:۲۲ ۲۲:۰۲
*۰۰:۵۱
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۴۷ ۱۴:۱۴ ۱۸:۲۳ ۲۲:۰۴
*۰۰:۵۱
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۴۴ ۱۴:۱۴ ۱۸:۲۴ ۲۲:۰۶
*۰۰:۵۱
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۴۱ ۱۴:۱۴ ۱۸:۲۵ ۲۲:۰۹
*۰۰:۵۱
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۳۹ ۱۴:۱۴ ۱۸:۲۶ ۲۲:۱۱
*۰۰:۵۱
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۳۶ ۱۴:۱۴ ۱۸:۲۷ ۲۲:۱۴
*۰۰:۵۱
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۳۴ ۱۴:۱۴ ۱۸:۲۸ ۲۲:۱۶
*۰۰:۵۱
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۳۱ ۱۴:۱۴ ۱۸:۲۹ ۲۲:۱۸
*۰۰:۵۱
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۲۹ ۱۴:۱۳ ۱۸:۳۰ ۲۲:۲۱
*۰۰:۵۱
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۲۶ ۱۴:۱۳ ۱۸:۳۱ ۲۲:۲۳
*۰۰:۵۱
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۲۴ ۱۴:۱۳ ۱۸:۳۲ ۲۲:۲۵
*۰۰:۵۱
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۲۲ ۱۴:۱۳ ۱۸:۳۳ ۲۲:۲۷
*۰۰:۵۱
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۱۹ ۱۴:۱۳ ۱۸:۳۴ ۲۲:۳۰
*۰۰:۵۱
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۱۷ ۱۴:۱۳ ۱۸:۳۵ ۲۲:۳۲
*۰۰:۵۱
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۱۵ ۱۴:۱۳ ۱۸:۳۶ ۲۲:۳۴
*۰۰:۵۱
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۱۲ ۱۴:۱۳ ۱۸:۳۷ ۲۲:۳۷
*۰۰:۵۱
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۱۰ ۱۴:۱۳ ۱۸:۳۸ ۲۲:۳۹
*۰۰:۵۱
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۰۸ ۱۴:۱۳ ۱۸:۳۹ ۲۲:۴۱
*۰۰:۵۱
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۰۶ ۱۴:۱۳ ۱۸:۴۰ ۲۲:۴۳
*۰۰:۵۱
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۰۴ ۱۴:۱۳ ۱۸:۴۰ ۲۲:۴۵
*۰۰:۵۱
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۰۲ ۱۴:۱۳ ۱۸:۴۱ ۲۲:۴۷
*۰۰:۵۱
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۵:۰۰ ۱۴:۱۳ ۱۸:۴۲ ۲۲:۵۰
*۰۰:۵۱
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۴:۵۸ ۱۴:۱۳ ۱۸:۴۳ ۲۲:۵۲
*۰۰:۵۱
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۴:۵۶ ۱۴:۱۴ ۱۸:۴۴ ۲۲:۵۴
*۰۰:۵۱
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۴:۵۴ ۱۴:۱۴ ۱۸:۴۴ ۲۲:۵۶
*۰۰:۵۱
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۲
*۰۲:۵۶
۰۴:۵۲ ۱۴:۱۴ ۱۸:۴۵ ۲۲:۵۸
*۰۰:۵۱
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۲۲
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد