زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
SCOTİA BAY سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۵۹ ۱۴:۱۳ ۱۸:۱۷ ۲۱:۵۱
*۰۰:۴۹
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۵۶ ۱۴:۱۳ ۱۸:۱۸ ۲۱:۵۳
*۰۰:۴۹
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۵۳ ۱۴:۱۳ ۱۸:۱۹ ۲۱:۵۵
*۰۰:۴۹
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۵۱ ۱۴:۱۳ ۱۸:۲۰ ۲۱:۵۸
*۰۰:۴۹
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۴۸ ۱۴:۱۳ ۱۸:۲۱ ۲۲:۰۰
*۰۰:۴۹
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۴۵ ۱۴:۱۳ ۱۸:۲۲ ۲۲:۰۳
*۰۰:۴۹
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۴۳ ۱۴:۱۳ ۱۸:۲۳ ۲۲:۰۵
*۰۰:۴۹
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۴۰ ۱۴:۱۲ ۱۸:۲۴ ۲۲:۰۷
*۰۰:۴۹
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۳۷ ۱۴:۱۲ ۱۸:۲۵ ۲۲:۱۰
*۰۰:۴۹
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۳۵ ۱۴:۱۲ ۱۸:۲۶ ۲۲:۱۲
*۰۰:۴۹
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۳۲ ۱۴:۱۲ ۱۸:۲۷ ۲۲:۱۴
*۰۰:۴۹
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۳۰ ۱۴:۱۲ ۱۸:۲۸ ۲۲:۱۷
*۰۰:۴۹
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۲۷ ۱۴:۱۲ ۱۸:۲۹ ۲۲:۱۹
*۰۰:۴۹
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۲۵ ۱۴:۱۲ ۱۸:۳۰ ۲۲:۲۱
*۰۰:۴۹
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۲۲ ۱۴:۱۲ ۱۸:۳۱ ۲۲:۲۴
*۰۰:۴۹
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۲۰ ۱۴:۱۲ ۱۸:۳۲ ۲۲:۲۶
*۰۰:۴۹
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۱۸ ۱۴:۱۲ ۱۸:۳۳ ۲۲:۲۸
*۰۰:۴۹
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۱۵ ۱۴:۱۲ ۱۸:۳۴ ۲۲:۳۱
*۰۰:۴۹
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۱۳ ۱۴:۱۲ ۱۸:۳۵ ۲۲:۳۳
*۰۰:۴۹
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۱۱ ۱۴:۱۲ ۱۸:۳۵ ۲۲:۳۵
*۰۰:۴۹
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۰۹ ۱۴:۱۲ ۱۸:۳۶ ۲۲:۳۷
*۰۰:۴۹
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۰۶ ۱۴:۱۲ ۱۸:۳۷ ۲۲:۴۰
*۰۰:۴۹
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۰۴ ۱۴:۱۲ ۱۸:۳۸ ۲۲:۴۲
*۰۰:۴۹
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۰۲ ۱۴:۱۲ ۱۸:۳۹ ۲۲:۴۴
*۰۰:۴۹
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۵:۰۰ ۱۴:۱۲ ۱۸:۴۰ ۲۲:۴۶
*۰۰:۴۹
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۴:۵۸ ۱۴:۱۲ ۱۸:۴۱ ۲۲:۴۸
*۰۰:۴۹
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۴:۵۶ ۱۴:۱۲ ۱۸:۴۱ ۲۲:۵۰
*۰۰:۴۹
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۴:۵۴ ۱۴:۱۲ ۱۸:۴۲ ۲۲:۵۲
*۰۰:۴۹
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۴:۵۲ ۱۴:۱۲ ۱۸:۴۳ ۲۲:۵۴
*۰۰:۴۹
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۴۱
*۰۲:۵۴
۰۴:۵۰ ۱۴:۱۲ ۱۸:۴۴ ۲۲:۵۶
*۰۰:۴۹
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۲۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد