زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
PORT PROGRESS سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۳:۳۶ ۰۳:۵۹ ۰۶:۰۷ ۱۳:۴۰ ۱۷:۳۷ ۲۰:۵۰ ۲۳:۰۱
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۳:۳۲ ۰۳:۵۶ ۰۶:۰۵ ۱۳:۴۰ ۱۷:۳۸ ۲۰:۵۱ ۲۳:۰۳
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۳:۲۹ ۰۳:۵۳ ۰۶:۰۳ ۱۳:۳۹ ۱۷:۳۸ ۲۰:۵۳ ۲۳:۰۶
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۳:۲۵ ۰۳:۴۹ ۰۶:۰۱ ۱۳:۳۹ ۱۷:۳۹ ۲۰:۵۴ ۲۳:۰۹
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۳:۲۲ ۰۳:۴۶ ۰۵:۵۹ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۰ ۲۰:۵۶ ۲۳:۱۲
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۳:۱۸ ۰۳:۴۳ ۰۵:۵۷ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۰ ۲۰:۵۷ ۲۳:۱۵
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۳:۱۵ ۰۳:۴۰ ۰۵:۵۶ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۱ ۲۰:۵۹ ۲۳:۱۸
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۳:۱۱ ۰۳:۳۶ ۰۵:۵۴ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۲ ۲۱:۰۱ ۲۳:۲۰
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۳:۰۷ ۰۳:۳۳ ۰۵:۵۲ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۲ ۲۱:۰۲ ۲۳:۲۳
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۹ ۰۵:۵۰ ۱۳:۳۹ ۱۷:۴۳ ۲۱:۰۴ ۲۳:۲۶
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۳:۰۰ ۰۳:۲۶ ۰۵:۴۸ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۴ ۲۱:۰۵ ۲۳:۲۹
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۲:۵۶ ۰۳:۲۲ ۰۵:۴۷ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۴ ۲۱:۰۷ ۲۳:۳۳
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۲:۵۲ ۰۳:۱۹ ۰۵:۴۵ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۵ ۲۱:۰۸ ۲۳:۳۶
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه ۰۲:۴۷ ۰۳:۱۵ ۰۵:۴۳ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۵ ۲۱:۱۰ ۲۳:۳۹
۱۵ ۸ می (مه), جمعه ۰۲:۴۳ ۰۳:۱۲ ۰۵:۴۲ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۶ ۲۱:۱۱ ۲۳:۴۲
۱۶ ۹ می (مه), شنبه ۰۲:۳۹ ۰۳:۰۸ ۰۵:۴۰ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۷ ۲۱:۱۳ ۲۳:۴۵
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه ۰۲:۳۴ ۰۳:۰۴ ۰۵:۳۹ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۷ ۲۱:۱۴ ۲۳:۴۹
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه ۰۲:۳۰ ۰۳:۰۰ ۰۵:۳۷ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۸ ۲۱:۱۶ ۲۳:۵۲
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه ۰۲:۲۵ ۰۲:۵۶ ۰۵:۳۶ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۸ ۲۱:۱۷ ۲۳:۵۵
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه ۰۲:۲۰ ۰۲:۵۲ ۰۵:۳۴ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۹ ۲۱:۱۹ ۲۳:۵۹
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه ۰۲:۱۴ ۰۲:۴۸ ۰۵:۳۳ ۱۳:۳۸ ۱۷:۴۹ ۲۱:۲۰ ۰۰:۰۲
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه ۰۲:۰۹ ۰۲:۴۴ ۰۵:۳۱ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۰ ۲۱:۲۲ ۰۰:۰۶
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه ۰۲:۰۲ ۰۲:۳۹ ۰۵:۳۰ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۱ ۲۱:۲۳ ۰۰:۱۰
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه ۰۱:۵۵ ۰۲:۳۵ ۰۵:۲۹ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۱ ۲۱:۲۴ ۰۰:۱۴
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه ۰۱:۴۷ ۰۲:۳۰ ۰۵:۲۷ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۲ ۲۱:۲۶ ۰۰:۱۷
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه ۰۱:۳۶ ۰۲:۲۵ ۰۵:۲۶ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۲ ۲۱:۲۷
*۰۰:۱۷
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۳۶
*۰۲:۲۵
۰۵:۲۵ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۳ ۲۱:۲۹
*۰۰:۱۷
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۳۶
*۰۲:۲۵
۰۵:۲۴ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۳ ۲۱:۳۰
*۰۰:۱۷
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۶
*۰۲:۲۵
۰۵:۲۲ ۱۳:۳۸ ۱۷:۵۴ ۲۱:۳۱
*۰۰:۱۷
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۶
*۰۲:۲۵
۰۵:۲۱ ۱۳:۳۹ ۱۷:۵۴ ۲۱:۳۲
*۰۰:۱۷
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۲۳
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد