زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
WİNTER HARBOUR سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۳:۴۲ ۰۴:۰۵ ۰۶:۱۱ ۱۳:۴۳ ۱۷:۴۰ ۲۰:۵۱ ۲۳:۰۱
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۳:۳۹ ۰۴:۰۲ ۰۶:۰۹ ۱۳:۴۲ ۱۷:۴۰ ۲۰:۵۳ ۲۳:۰۳
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۳:۳۶ ۰۳:۵۹ ۰۶:۰۷ ۱۳:۴۲ ۱۷:۴۱ ۲۰:۵۴ ۲۳:۰۶
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۳:۳۲ ۰۳:۵۶ ۰۶:۰۵ ۱۳:۴۲ ۱۷:۴۲ ۲۰:۵۶ ۲۳:۰۹
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۳:۲۹ ۰۳:۵۳ ۰۶:۰۳ ۱۳:۴۲ ۱۷:۴۲ ۲۰:۵۸ ۲۳:۱۱
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۳:۲۵ ۰۳:۴۹ ۰۶:۰۲ ۱۳:۴۲ ۱۷:۴۳ ۲۰:۵۹ ۲۳:۱۴
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۳:۲۲ ۰۳:۴۶ ۰۶:۰۰ ۱۳:۴۲ ۱۷:۴۳ ۲۱:۰۱ ۲۳:۱۷
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۳:۱۸ ۰۳:۴۳ ۰۵:۵۸ ۱۳:۴۲ ۱۷:۴۴ ۲۱:۰۲ ۲۳:۲۰
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۳:۱۵ ۰۳:۴۰ ۰۵:۵۶ ۱۳:۴۱ ۱۷:۴۵ ۲۱:۰۴ ۲۳:۲۳
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۳:۱۱ ۰۳:۳۶ ۰۵:۵۵ ۱۳:۴۱ ۱۷:۴۵ ۲۱:۰۵ ۲۳:۲۵
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۳:۰۸ ۰۳:۳۳ ۰۵:۵۳ ۱۳:۴۱ ۱۷:۴۶ ۲۱:۰۷ ۲۳:۲۸
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۳:۰۴ ۰۳:۳۰ ۰۵:۵۱ ۱۳:۴۱ ۱۷:۴۷ ۲۱:۰۸ ۲۳:۳۱
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۳:۰۰ ۰۳:۲۶ ۰۵:۵۰ ۱۳:۴۱ ۱۷:۴۷ ۲۱:۱۰ ۲۳:۳۴
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه ۰۲:۵۶ ۰۳:۲۳ ۰۵:۴۸ ۱۳:۴۱ ۱۷:۴۸ ۲۱:۱۱ ۲۳:۳۷
۱۵ ۸ می (مه), جمعه ۰۲:۵۲ ۰۳:۱۹ ۰۵:۴۶ ۱۳:۴۱ ۱۷:۴۸ ۲۱:۱۳ ۲۳:۴۰
۱۶ ۹ می (مه), شنبه ۰۲:۴۸ ۰۳:۱۶ ۰۵:۴۵ ۱۳:۴۱ ۱۷:۴۹ ۲۱:۱۴ ۲۳:۴۴
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه ۰۲:۴۴ ۰۳:۱۲ ۰۵:۴۳ ۱۳:۴۱ ۱۷:۴۹ ۲۱:۱۶ ۲۳:۴۷
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه ۰۲:۴۰ ۰۳:۰۹ ۰۵:۴۲ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۰ ۲۱:۱۷ ۲۳:۵۰
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه ۰۲:۳۵ ۰۳:۰۵ ۰۵:۴۰ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۱ ۲۱:۱۹ ۲۳:۵۳
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه ۰۲:۳۱ ۰۳:۰۱ ۰۵:۳۹ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۱ ۲۱:۲۰ ۲۳:۵۶
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه ۰۲:۲۶ ۰۲:۵۸ ۰۵:۳۷ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۲ ۲۱:۲۲ ۰۰:۰۰
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه ۰۲:۲۱ ۰۲:۵۴ ۰۵:۳۶ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۲ ۲۱:۲۳ ۰۰:۰۳
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه ۰۲:۱۶ ۰۲:۵۰ ۰۵:۳۵ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۳ ۲۱:۲۴ ۰۰:۰۶
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه ۰۲:۱۰ ۰۲:۴۶ ۰۵:۳۳ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۳ ۲۱:۲۶ ۰۰:۱۰
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه ۰۲:۰۴ ۰۲:۴۱ ۰۵:۳۲ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۴ ۲۱:۲۷ ۰۰:۱۴
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه ۰۱:۵۷ ۰۲:۳۷ ۰۵:۳۱ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۴ ۲۱:۲۸ ۰۰:۱۷
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه ۰۱:۴۹ ۰۲:۳۳ ۰۵:۳۰ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۵ ۲۱:۳۰ ۰۰:۲۱
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه ۰۱:۳۹ ۰۲:۲۸ ۰۵:۲۸ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۶ ۲۱:۳۱
*۰۰:۲۱
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۲۸
۰۵:۲۷ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۶ ۲۱:۳۲
*۰۰:۲۱
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۳۹
*۰۲:۲۸
۰۵:۲۶ ۱۳:۴۱ ۱۷:۵۷ ۲۱:۳۴
*۰۰:۲۱
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۲۷
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد