زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
MİSSİON سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۳:۳۱ ۰۳:۵۲ ۰۵:۵۲ ۱۳:۱۹ ۱۷:۱۵ ۲۰:۲۵ ۲۲:۲۸
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۳:۲۸ ۰۳:۴۹ ۰۵:۵۰ ۱۳:۱۹ ۱۷:۱۶ ۲۰:۲۶ ۲۲:۳۰
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۳:۲۵ ۰۳:۴۷ ۰۵:۴۸ ۱۳:۱۹ ۱۷:۱۶ ۲۰:۲۸ ۲۲:۳۳
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۳:۲۲ ۰۳:۴۴ ۰۵:۴۷ ۱۳:۱۹ ۱۷:۱۷ ۲۰:۲۹ ۲۲:۳۵
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۳:۱۹ ۰۳:۴۱ ۰۵:۴۵ ۱۳:۱۹ ۱۷:۱۸ ۲۰:۳۱ ۲۲:۳۸
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۳:۱۶ ۰۳:۳۸ ۰۵:۴۳ ۱۳:۱۸ ۱۷:۱۸ ۲۰:۳۲ ۲۲:۴۰
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۳:۱۲ ۰۳:۳۵ ۰۵:۴۱ ۱۳:۱۸ ۱۷:۱۹ ۲۰:۳۴ ۲۲:۴۲
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۳:۰۹ ۰۳:۳۲ ۰۵:۴۰ ۱۳:۱۸ ۱۷:۱۹ ۲۰:۳۵ ۲۲:۴۵
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۳:۰۶ ۰۳:۲۹ ۰۵:۳۸ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۰ ۲۰:۳۶ ۲۲:۴۸
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۳:۰۳ ۰۳:۲۶ ۰۵:۳۶ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۰ ۲۰:۳۸ ۲۲:۵۰
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه ۰۳:۰۰ ۰۳:۲۴ ۰۵:۳۵ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۱ ۲۰:۳۹ ۲۲:۵۳
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه ۰۲:۵۷ ۰۳:۲۱ ۰۵:۳۳ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۲ ۲۰:۴۱ ۲۲:۵۵
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه ۰۲:۵۴ ۰۳:۱۸ ۰۵:۳۲ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۲ ۲۰:۴۲ ۲۲:۵۸
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه ۰۲:۵۰ ۰۳:۱۵ ۰۵:۳۰ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۳ ۲۰:۴۴ ۲۳:۰۰
۱۵ ۸ می (مه), جمعه ۰۲:۴۷ ۰۳:۱۲ ۰۵:۲۸ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۳ ۲۰:۴۵ ۲۳:۰۳
۱۶ ۹ می (مه), شنبه ۰۲:۴۴ ۰۳:۰۹ ۰۵:۲۷ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۴ ۲۰:۴۶ ۲۳:۰۶
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه ۰۲:۴۱ ۰۳:۰۶ ۰۵:۲۶ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۴ ۲۰:۴۸ ۲۳:۰۹
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه ۰۲:۳۷ ۰۳:۰۳ ۰۵:۲۴ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۵ ۲۰:۴۹ ۲۳:۱۱
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه ۰۲:۳۴ ۰۳:۰۰ ۰۵:۲۳ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۵ ۲۰:۵۰ ۲۳:۱۴
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه ۰۲:۳۰ ۰۲:۵۷ ۰۵:۲۱ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۶ ۲۰:۵۲ ۲۳:۱۷
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه ۰۲:۲۷ ۰۲:۵۴ ۰۵:۲۰ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۶ ۲۰:۵۳ ۲۳:۱۹
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه ۰۲:۲۳ ۰۲:۵۱ ۰۵:۱۹ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۷ ۲۰:۵۴ ۲۳:۲۲
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه ۰۲:۲۰ ۰۲:۴۸ ۰۵:۱۷ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۷ ۲۰:۵۶ ۲۳:۲۵
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه ۰۲:۱۶ ۰۲:۴۴ ۰۵:۱۶ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۸ ۲۰:۵۷ ۲۳:۲۸
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه ۰۲:۱۲ ۰۲:۴۱ ۰۵:۱۵ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۸ ۲۰:۵۸ ۲۳:۳۱
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه ۰۲:۰۸ ۰۲:۳۸ ۰۵:۱۴ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۹ ۲۱:۰۰ ۲۳:۳۴
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه ۰۲:۰۴ ۰۲:۳۵ ۰۵:۱۳ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۹ ۲۱:۰۱ ۲۳:۳۶
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۲ ۰۵:۱۲ ۱۳:۱۸ ۱۷:۳۰ ۲۱:۰۲ ۲۳:۳۹
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه ۰۱:۵۶ ۰۲:۲۹ ۰۵:۱۱ ۱۳:۱۸ ۱۷:۳۰ ۲۱:۰۳ ۲۳:۴۲
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه ۰۱:۵۲ ۰۲:۲۵ ۰۵:۰۹ ۱۳:۱۸ ۱۷:۳۱ ۲۱:۰۴ ۲۳:۴۵
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۶:۰۸
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد