زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
NORTH PİNE سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۱:۵۵ ۰۲:۳۲ ۰۵:۲۲ ۱۳:۱۷ ۱۷:۱۸ ۲۰:۴۳ ۲۳:۳۴
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۱:۴۷ ۰۲:۲۶ ۰۵:۱۹ ۱۳:۱۷ ۱۷:۱۹ ۲۰:۴۵ ۲۳:۳۹
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۱:۳۸ ۰۲:۱۹ ۰۵:۱۷ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۰ ۲۰:۴۷ ۲۳:۴۵
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۱:۲۷ ۰۲:۱۲ ۰۵:۱۵ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۱ ۲۰:۴۹ ۲۳:۵۰
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۱:۱۲ ۰۲:۰۴ ۰۵:۱۲ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۲ ۲۰:۵۱
*۲۳:۵۰
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۵:۱۰ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۳ ۲۰:۵۳
*۲۳:۵۰
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۵:۰۸ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۴ ۲۰:۵۵
*۲۳:۵۰
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۵:۰۶ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۵ ۲۰:۵۷
*۲۳:۵۰
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۵:۰۳ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۵ ۲۰:۵۹
*۲۳:۵۰
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۵:۰۱ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۶ ۲۱:۰۱
*۲۳:۵۰
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۴:۵۹ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۷ ۲۱:۰۳
*۲۳:۵۰
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۴:۵۷ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۸ ۲۱:۰۵
*۲۳:۵۰
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۴:۵۵ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۹ ۲۱:۰۷
*۲۳:۵۰
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۴:۵۳ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۰ ۲۱:۰۹
*۲۳:۵۰
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۴:۵۱ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۰ ۲۱:۱۱
*۲۳:۵۰
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۴:۴۹ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۱ ۲۱:۱۳
*۲۳:۵۰
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۴:۴۷ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۲ ۲۱:۱۵
*۲۳:۵۰
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۴:۴۵ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۳ ۲۱:۱۷
*۲۳:۵۰
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۴:۴۳ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۴ ۲۱:۱۸
*۲۳:۵۰
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۴:۴۱ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۴ ۲۱:۲۰
*۲۳:۵۰
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۴:۳۹ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۵ ۲۱:۲۲
*۲۳:۵۰
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۴:۳۷ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۶ ۲۱:۲۴
*۲۳:۵۰
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۴:۳۵ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۷ ۲۱:۲۶
*۲۳:۵۰
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۴:۳۳ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۷ ۲۱:۲۸
*۲۳:۵۰
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۴:۳۲ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۸ ۲۱:۲۹
*۲۳:۵۰
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۴:۳۰ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۹ ۲۱:۳۱
*۲۳:۵۰
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۴:۲۸ ۱۳:۱۶ ۱۷:۳۹ ۲۱:۳۳
*۲۳:۵۰
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۴:۲۷ ۱۳:۱۶ ۱۷:۴۰ ۲۱:۳۵
*۲۳:۵۰
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۴:۲۵ ۱۳:۱۶ ۱۷:۴۱ ۲۱:۳۶
*۲۳:۵۰
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۲
*۰۲:۰۴
۰۴:۲۴ ۱۳:۱۶ ۱۷:۴۲ ۲۱:۳۸
*۲۳:۵۰
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۴۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد