زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
MURDALE سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۱:۵۳ ۰۲:۳۱ ۰۵:۲۲ ۱۳:۱۸ ۱۷:۱۹ ۲۰:۴۴ ۲۳:۳۷
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۱:۴۵ ۰۲:۲۵ ۰۵:۲۰ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۰ ۲۰:۴۶ ۲۳:۴۲
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۱:۳۵ ۰۲:۱۸ ۰۵:۱۸ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۱ ۲۰:۴۸ ۲۳:۴۸
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۱:۲۳ ۰۲:۱۱ ۰۵:۱۵ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۲ ۲۰:۵۰ ۲۳:۵۳
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۱:۰۶ ۰۲:۰۲ ۰۵:۱۳ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۳ ۲۰:۵۲
*۲۳:۵۳
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۵:۱۱ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۴ ۲۰:۵۴
*۲۳:۵۳
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۵:۰۸ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۵ ۲۰:۵۶
*۲۳:۵۳
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۵:۰۶ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۶ ۲۰:۵۸
*۲۳:۵۳
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۵:۰۴ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۷ ۲۱:۰۰
*۲۳:۵۳
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۵:۰۲ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۷ ۲۱:۰۲
*۲۳:۵۳
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۴:۵۹ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۸ ۲۱:۰۴
*۲۳:۵۳
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۴:۵۷ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۹ ۲۱:۰۶
*۲۳:۵۳
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۴:۵۵ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۰ ۲۱:۰۸
*۲۳:۵۳
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۴:۵۳ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۱ ۲۱:۱۰
*۲۳:۵۳
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۴:۵۱ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۲ ۲۱:۱۲
*۲۳:۵۳
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۴:۴۹ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۲ ۲۱:۱۴
*۲۳:۵۳
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۴:۴۷ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۳ ۲۱:۱۶
*۲۳:۵۳
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۴:۴۵ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۴ ۲۱:۱۸
*۲۳:۵۳
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۴:۴۳ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۵ ۲۱:۲۰
*۲۳:۵۳
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۴:۴۱ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۶ ۲۱:۲۲
*۲۳:۵۳
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۴:۳۹ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۶ ۲۱:۲۴
*۲۳:۵۳
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۴:۳۷ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۷ ۲۱:۲۶
*۲۳:۵۳
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۴:۳۵ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۸ ۲۱:۲۸
*۲۳:۵۳
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۴:۳۴ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۹ ۲۱:۲۹
*۲۳:۵۳
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۴:۳۲ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۹ ۲۱:۳۱
*۲۳:۵۳
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۴:۳۰ ۱۳:۱۷ ۱۷:۴۰ ۲۱:۳۳
*۲۳:۵۳
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۴:۲۹ ۱۳:۱۷ ۱۷:۴۱ ۲۱:۳۵
*۲۳:۵۳
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۴:۲۷ ۱۳:۱۷ ۱۷:۴۱ ۲۱:۳۶
*۲۳:۵۳
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۴:۲۶ ۱۳:۱۷ ۱۷:۴۲ ۲۱:۳۸
*۲۳:۵۳
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۶
*۰۲:۰۲
۰۴:۲۴ ۱۳:۱۷ ۱۷:۴۳ ۲۱:۴۰
*۲۳:۵۳
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۴۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد