زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
SWEETWATER سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۰۴ ۰۲:۳۹ ۰۵:۲۳ ۱۳:۱۵ ۱۷:۱۶ ۲۰:۳۹ ۲۳:۲۵
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۱:۵۷ ۰۲:۳۳ ۰۵:۲۰ ۱۳:۱۵ ۱۷:۱۷ ۲۰:۴۱ ۲۳:۳۰
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۱:۵۰ ۰۲:۲۷ ۰۵:۱۸ ۱۳:۱۵ ۱۷:۱۸ ۲۰:۴۳ ۲۳:۳۵
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۱:۴۲ ۰۲:۲۱ ۰۵:۱۶ ۱۳:۱۵ ۱۷:۱۹ ۲۰:۴۵ ۲۳:۴۰
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۱:۳۲ ۰۲:۱۵ ۰۵:۱۳ ۱۳:۱۵ ۱۷:۲۰ ۲۰:۴۷ ۲۳:۴۵
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۱:۲۱ ۰۲:۰۷ ۰۵:۱۱ ۱۳:۱۵ ۱۷:۲۱ ۲۰:۴۹ ۲۳:۵۱
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۱:۰۴ ۰۲:۰۰ ۰۵:۰۹ ۱۳:۱۵ ۱۷:۲۱ ۲۰:۵۱
*۲۳:۵۱
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۵:۰۷ ۱۳:۱۴ ۱۷:۲۲ ۲۰:۵۳
*۲۳:۵۱
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۵:۰۵ ۱۳:۱۴ ۱۷:۲۳ ۲۰:۵۵
*۲۳:۵۱
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۵:۰۲ ۱۳:۱۴ ۱۷:۲۴ ۲۰:۵۷
*۲۳:۵۱
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۵:۰۰ ۱۳:۱۴ ۱۷:۲۵ ۲۰:۵۹
*۲۳:۵۱
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۵۸ ۱۳:۱۴ ۱۷:۲۶ ۲۱:۰۱
*۲۳:۵۱
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۵۶ ۱۳:۱۴ ۱۷:۲۶ ۲۱:۰۳
*۲۳:۵۱
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۵۴ ۱۳:۱۴ ۱۷:۲۷ ۲۱:۰۵
*۲۳:۵۱
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۵۲ ۱۳:۱۴ ۱۷:۲۸ ۲۱:۰۷
*۲۳:۵۱
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۵۰ ۱۳:۱۴ ۱۷:۲۹ ۲۱:۰۹
*۲۳:۵۱
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۴۸ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۰ ۲۱:۱۰
*۲۳:۵۱
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۴۶ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۰ ۲۱:۱۲
*۲۳:۵۱
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۴۴ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۱ ۲۱:۱۴
*۲۳:۵۱
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۴۲ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۲ ۲۱:۱۶
*۲۳:۵۱
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۴۱ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۳ ۲۱:۱۸
*۲۳:۵۱
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۳۹ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۳ ۲۱:۲۰
*۲۳:۵۱
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۳۷ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۴ ۲۱:۲۱
*۲۳:۵۱
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۳۵ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۵ ۲۱:۲۳
*۲۳:۵۱
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۳۴ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۵ ۲۱:۲۵
*۲۳:۵۱
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۳۲ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۶ ۲۱:۲۷
*۲۳:۵۱
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۳۰ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۷ ۲۱:۲۸
*۲۳:۵۱
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۲۹ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۸ ۲۱:۳۰
*۲۳:۵۱
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۲۷ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۸ ۲۱:۳۲
*۲۳:۵۱
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۲۶ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۹ ۲۱:۳۳
*۲۳:۵۱
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۴۰
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد