زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
PARKLAND سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۰۵ ۰۲:۳۹ ۰۵:۲۳ ۱۳:۱۶ ۱۷:۱۷ ۲۰:۴۰ ۲۳:۲۶
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۱:۵۸ ۰۲:۳۴ ۰۵:۲۱ ۱۳:۱۶ ۱۷:۱۸ ۲۰:۴۲ ۲۳:۳۱
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۱:۵۱ ۰۲:۲۸ ۰۵:۱۸ ۱۳:۱۶ ۱۷:۱۸ ۲۰:۴۴ ۲۳:۳۵
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۱:۴۲ ۰۲:۲۲ ۰۵:۱۶ ۱۳:۱۵ ۱۷:۱۹ ۲۰:۴۶ ۲۳:۴۰
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۱:۳۳ ۰۲:۱۵ ۰۵:۱۴ ۱۳:۱۵ ۱۷:۲۰ ۲۰:۴۸ ۲۳:۴۶
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۱:۲۱ ۰۲:۰۸ ۰۵:۱۲ ۱۳:۱۵ ۱۷:۲۱ ۲۰:۵۰ ۲۳:۵۱
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۱:۰۴ ۰۲:۰۰ ۰۵:۰۹ ۱۳:۱۵ ۱۷:۲۲ ۲۰:۵۲
*۲۳:۵۱
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۵:۰۷ ۱۳:۱۵ ۱۷:۲۳ ۲۰:۵۴
*۲۳:۵۱
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۵:۰۵ ۱۳:۱۵ ۱۷:۲۴ ۲۰:۵۶
*۲۳:۵۱
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۵:۰۳ ۱۳:۱۵ ۱۷:۲۴ ۲۰:۵۸
*۲۳:۵۱
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۵:۰۱ ۱۳:۱۵ ۱۷:۲۵ ۲۱:۰۰
*۲۳:۵۱
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۵۹ ۱۳:۱۵ ۱۷:۲۶ ۲۱:۰۱
*۲۳:۵۱
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۵۷ ۱۳:۱۵ ۱۷:۲۷ ۲۱:۰۳
*۲۳:۵۱
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۵۵ ۱۳:۱۴ ۱۷:۲۸ ۲۱:۰۵
*۲۳:۵۱
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۵۳ ۱۳:۱۴ ۱۷:۲۹ ۲۱:۰۷
*۲۳:۵۱
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۵۱ ۱۳:۱۴ ۱۷:۲۹ ۲۱:۰۹
*۲۳:۵۱
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۴۹ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۰ ۲۱:۱۱
*۲۳:۵۱
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۴۷ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۱ ۲۱:۱۳
*۲۳:۵۱
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۴۵ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۲ ۲۱:۱۵
*۲۳:۵۱
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۴۳ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۲ ۲۱:۱۷
*۲۳:۵۱
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۴۱ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۳ ۲۱:۱۸
*۲۳:۵۱
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۳۹ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۴ ۲۱:۲۰
*۲۳:۵۱
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۳۸ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۵ ۲۱:۲۲
*۲۳:۵۱
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۳۶ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۵ ۲۱:۲۴
*۲۳:۵۱
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۳۴ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۶ ۲۱:۲۵
*۲۳:۵۱
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۳۳ ۱۳:۱۴ ۱۷:۳۷ ۲۱:۲۷
*۲۳:۵۱
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۳۱ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۷ ۲۱:۲۹
*۲۳:۵۱
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۲۹ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۸ ۲۱:۳۱
*۲۳:۵۱
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۲۸ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۹ ۲۱:۳۲
*۲۳:۵۱
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۴
*۰۲:۰۰
۰۴:۲۶ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۹ ۲۱:۳۴
*۲۳:۵۱
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۴۱
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد