زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
LONE PRAİRİE سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۱۵ ۰۲:۴۸ ۰۵:۲۸ ۱۳:۱۹ ۱۷:۱۹ ۲۰:۴۲ ۲۳:۲۴
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۰۸ ۰۲:۴۲ ۰۵:۲۵ ۱۳:۱۹ ۱۷:۲۰ ۲۰:۴۴ ۲۳:۲۹
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۰۲ ۰۲:۳۷ ۰۵:۲۳ ۱۳:۱۹ ۱۷:۲۱ ۲۰:۴۶ ۲۳:۳۳
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۱:۵۴ ۰۲:۳۱ ۰۵:۲۱ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۲ ۲۰:۴۸ ۲۳:۳۸
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۱:۴۶ ۰۲:۲۵ ۰۵:۱۹ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۳ ۲۰:۵۰ ۲۳:۴۳
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۱:۳۷ ۰۲:۱۹ ۰۵:۱۶ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۴ ۲۰:۵۱ ۲۳:۴۸
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۱:۲۶ ۰۲:۱۲ ۰۵:۱۴ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۵ ۲۰:۵۳ ۲۳:۵۴
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۱:۱۱ ۰۲:۰۴ ۰۵:۱۲ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۵ ۲۰:۵۵
*۲۳:۵۴
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۴
۰۵:۱۰ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۶ ۲۰:۵۷
*۲۳:۵۴
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۴
۰۵:۰۸ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۷ ۲۰:۵۹
*۲۳:۵۴
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۴
۰۵:۰۶ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۸ ۲۱:۰۱
*۲۳:۵۴
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۴
۰۵:۰۴ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۹ ۲۱:۰۳
*۲۳:۵۴
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۴
۰۵:۰۲ ۱۳:۱۸ ۱۷:۲۹ ۲۱:۰۵
*۲۳:۵۴
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۴
۰۵:۰۰ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۰ ۲۱:۰۷
*۲۳:۵۴
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۴
۰۴:۵۸ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۱ ۲۱:۰۹
*۲۳:۵۴
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۴
۰۴:۵۶ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۲ ۲۱:۱۱
*۲۳:۵۴
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۴
۰۴:۵۴ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۳ ۲۱:۱۲
*۲۳:۵۴
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۴
۰۴:۵۲ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۳ ۲۱:۱۴
*۲۳:۵۴
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۴
۰۴:۵۰ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۴ ۲۱:۱۶
*۲۳:۵۴
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۴
۰۴:۴۸ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۵ ۲۱:۱۸
*۲۳:۵۴
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۴
۰۴:۴۶ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۶ ۲۱:۲۰
*۲۳:۵۴
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۴
۰۴:۴۵ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۶ ۲۱:۲۱
*۲۳:۵۴
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۴
۰۴:۴۳ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۷ ۲۱:۲۳
*۲۳:۵۴
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۴
۰۴:۴۱ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۸ ۲۱:۲۵
*۲۳:۵۴
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۴
۰۴:۴۰ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۸ ۲۱:۲۷
*۲۳:۵۴
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۴
۰۴:۳۸ ۱۳:۱۷ ۱۷:۳۹ ۲۱:۲۸
*۲۳:۵۴
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۴
۰۴:۳۶ ۱۳:۱۸ ۱۷:۴۰ ۲۱:۳۰
*۲۳:۵۴
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۴
۰۴:۳۵ ۱۳:۱۸ ۱۷:۴۰ ۲۱:۳۲
*۲۳:۵۴
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۴
۰۴:۳۳ ۱۳:۱۸ ۱۷:۴۱ ۲۱:۳۳
*۲۳:۵۴
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۴
۰۴:۳۲ ۱۳:۱۸ ۱۷:۴۲ ۲۱:۳۵
*۲۳:۵۴
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۴۵
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد