زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
MCLEOD LAKE سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۳۱ ۰۳:۰۲ ۰۵:۳۷ ۱۳:۲۵ ۱۷:۲۵ ۲۰:۴۶ ۲۳:۲۳
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۲۵ ۰۲:۵۷ ۰۵:۳۴ ۱۳:۲۵ ۱۷:۲۶ ۲۰:۴۸ ۲۳:۲۸
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۲:۲۰ ۰۲:۵۲ ۰۵:۳۲ ۱۳:۲۵ ۱۷:۲۷ ۲۰:۵۰ ۲۳:۳۲
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۲:۱۳ ۰۲:۴۷ ۰۵:۳۰ ۱۳:۲۵ ۱۷:۲۸ ۲۰:۵۲ ۲۳:۳۶
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۲:۰۷ ۰۲:۴۲ ۰۵:۲۸ ۱۳:۲۵ ۱۷:۲۹ ۲۰:۵۴ ۲۳:۴۱
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۲:۰۰ ۰۲:۳۶ ۰۵:۲۶ ۱۳:۲۴ ۱۷:۲۹ ۲۰:۵۶ ۲۳:۴۵
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۱:۵۲ ۰۲:۳۰ ۰۵:۲۳ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۰ ۲۰:۵۷ ۲۳:۵۰
۸ ۱ می (مه), جمعه ۰۱:۴۳ ۰۲:۲۴ ۰۵:۲۱ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۱ ۲۰:۵۹ ۲۳:۵۵
۹ ۲ می (مه), شنبه ۰۱:۳۲ ۰۲:۱۷ ۰۵:۱۹ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۲ ۲۱:۰۱ ۰۰:۰۰
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه ۰۱:۱۷ ۰۲:۱۰ ۰۵:۱۷ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۳ ۲۱:۰۳
*۰۰:۰۰
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۱۰
۰۵:۱۵ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۳ ۲۱:۰۵
*۰۰:۰۰
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۱۰
۰۵:۱۳ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۴ ۲۱:۰۷
*۰۰:۰۰
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۱۰
۰۵:۱۱ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۵ ۲۱:۰۹
*۰۰:۰۰
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۱۰
۰۵:۰۹ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۶ ۲۱:۱۰
*۰۰:۰۰
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۱۰
۰۵:۰۷ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۷ ۲۱:۱۲
*۰۰:۰۰
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۱۰
۰۵:۰۵ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۷ ۲۱:۱۴
*۰۰:۰۰
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۱۰
۰۵:۰۳ ۱۳:۲۴ ۱۷:۳۸ ۲۱:۱۶
*۰۰:۰۰
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۱۰
۰۵:۰۲ ۱۳:۲۳ ۱۷:۳۹ ۲۱:۱۸
*۰۰:۰۰
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۱۰
۰۵:۰۰ ۱۳:۲۳ ۱۷:۳۹ ۲۱:۱۹
*۰۰:۰۰
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۱۰
۰۴:۵۸ ۱۳:۲۳ ۱۷:۴۰ ۲۱:۲۱
*۰۰:۰۰
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۱۰
۰۴:۵۶ ۱۳:۲۳ ۱۷:۴۱ ۲۱:۲۳
*۰۰:۰۰
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۱۰
۰۴:۵۵ ۱۳:۲۳ ۱۷:۴۲ ۲۱:۲۵
*۰۰:۰۰
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۱۰
۰۴:۵۳ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۲ ۲۱:۲۶
*۰۰:۰۰
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۱۰
۰۴:۵۱ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۳ ۲۱:۲۸
*۰۰:۰۰
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۱۰
۰۴:۵۰ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۴ ۲۱:۳۰
*۰۰:۰۰
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۱۰
۰۴:۴۸ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۴ ۲۱:۳۱
*۰۰:۰۰
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۱۰
۰۴:۴۷ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۵ ۲۱:۳۳
*۰۰:۰۰
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۱۰
۰۴:۴۵ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۶ ۲۱:۳۵
*۰۰:۰۰
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۱۰
۰۴:۴۴ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۶ ۲۱:۳۶
*۰۰:۰۰
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۱۰
۰۴:۴۲ ۱۳:۲۴ ۱۷:۴۷ ۲۱:۳۸
*۰۰:۰۰
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۵۴
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد