زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
MOBERLY LAKE سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۱۱ ۰۲:۴۵ ۰۵:۲۸ ۱۳:۲۱ ۱۷:۲۱ ۲۰:۴۴ ۲۳:۲۹
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۲:۰۴ ۰۲:۴۰ ۰۵:۲۶ ۱۳:۲۰ ۱۷:۲۲ ۲۰:۴۶ ۲۳:۳۴
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۱:۵۷ ۰۲:۳۴ ۰۵:۲۳ ۱۳:۲۰ ۱۷:۲۳ ۲۰:۴۸ ۲۳:۳۹
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۱:۴۹ ۰۲:۲۸ ۰۵:۲۱ ۱۳:۲۰ ۱۷:۲۴ ۲۰:۵۰ ۲۳:۴۴
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۱:۴۰ ۰۲:۲۱ ۰۵:۱۹ ۱۳:۲۰ ۱۷:۲۵ ۲۰:۵۲ ۲۳:۴۹
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۱:۲۹ ۰۲:۱۴ ۰۵:۱۷ ۱۳:۲۰ ۱۷:۲۶ ۲۰:۵۴ ۲۳:۵۵
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه ۰۱:۱۴ ۰۲:۰۷ ۰۵:۱۴ ۱۳:۲۰ ۱۷:۲۶ ۲۰:۵۶
*۲۳:۵۵
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۷
۰۵:۱۲ ۱۳:۲۰ ۱۷:۲۷ ۲۰:۵۸
*۲۳:۵۵
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۷
۰۵:۱۰ ۱۳:۱۹ ۱۷:۲۸ ۲۱:۰۰
*۲۳:۵۵
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۷
۰۵:۰۸ ۱۳:۱۹ ۱۷:۲۹ ۲۱:۰۲
*۲۳:۵۵
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۷
۰۵:۰۶ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۰ ۲۱:۰۴
*۲۳:۵۵
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۷
۰۵:۰۴ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۱ ۲۱:۰۶
*۲۳:۵۵
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۷
۰۵:۰۲ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۱ ۲۱:۰۸
*۲۳:۵۵
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۷
۰۵:۰۰ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۲ ۲۱:۱۰
*۲۳:۵۵
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۷
۰۴:۵۸ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۳ ۲۱:۱۱
*۲۳:۵۵
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۷
۰۴:۵۶ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۴ ۲۱:۱۳
*۲۳:۵۵
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۷
۰۴:۵۴ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۵ ۲۱:۱۵
*۲۳:۵۵
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۷
۰۴:۵۲ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۵ ۲۱:۱۷
*۲۳:۵۵
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۷
۰۴:۵۰ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۶ ۲۱:۱۹
*۲۳:۵۵
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۷
۰۴:۴۸ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۷ ۲۱:۲۱
*۲۳:۵۵
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۷
۰۴:۴۶ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۸ ۲۱:۲۳
*۲۳:۵۵
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۷
۰۴:۴۴ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۸ ۲۱:۲۴
*۲۳:۵۵
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۷
۰۴:۴۳ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۹ ۲۱:۲۶
*۲۳:۵۵
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۷
۰۴:۴۱ ۱۳:۱۹ ۱۷:۴۰ ۲۱:۲۸
*۲۳:۵۵
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۷
۰۴:۳۹ ۱۳:۱۹ ۱۷:۴۰ ۲۱:۳۰
*۲۳:۵۵
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۷
۰۴:۳۸ ۱۳:۱۹ ۱۷:۴۱ ۲۱:۳۱
*۲۳:۵۵
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۷
۰۴:۳۶ ۱۳:۱۹ ۱۷:۴۲ ۲۱:۳۳
*۲۳:۵۵
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۷
۰۴:۳۵ ۱۳:۱۹ ۱۷:۴۳ ۲۱:۳۵
*۲۳:۵۵
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۷
۰۴:۳۳ ۱۳:۱۹ ۱۷:۴۳ ۲۱:۳۶
*۲۳:۵۵
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۴
*۰۲:۰۷
۰۴:۳۲ ۱۳:۱۹ ۱۷:۴۴ ۲۱:۳۸
*۲۳:۵۵
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۴۵
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد