زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
FARRELL CREEK سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۲:۰۳ ۰۲:۳۹ ۰۵:۲۶ ۱۳:۲۰ ۱۷:۲۱ ۲۰:۴۵ ۲۳:۳۴
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۱:۵۶ ۰۲:۳۳ ۰۵:۲۴ ۱۳:۲۰ ۱۷:۲۲ ۲۰:۴۷ ۲۳:۳۹
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۱:۴۸ ۰۲:۲۷ ۰۵:۲۱ ۱۳:۲۰ ۱۷:۲۳ ۲۰:۴۹ ۲۳:۴۴
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۱:۳۸ ۰۲:۲۰ ۰۵:۱۹ ۱۳:۲۰ ۱۷:۲۴ ۲۰:۵۱ ۲۳:۴۹
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه ۰۱:۲۷ ۰۲:۱۳ ۰۵:۱۷ ۱۳:۲۰ ۱۷:۲۵ ۲۰:۵۳ ۲۳:۵۵
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه ۰۱:۱۱ ۰۲:۰۶ ۰۵:۱۴ ۱۳:۱۹ ۱۷:۲۶ ۲۰:۵۵
*۲۳:۵۵
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۵:۱۲ ۱۳:۱۹ ۱۷:۲۶ ۲۰:۵۷
*۲۳:۵۵
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۵:۱۰ ۱۳:۱۹ ۱۷:۲۷ ۲۰:۵۹
*۲۳:۵۵
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۵:۰۸ ۱۳:۱۹ ۱۷:۲۸ ۲۱:۰۱
*۲۳:۵۵
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۵:۰۶ ۱۳:۱۹ ۱۷:۲۹ ۲۱:۰۳
*۲۳:۵۵
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۵:۰۳ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۰ ۲۱:۰۵
*۲۳:۵۵
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۵:۰۱ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۱ ۲۱:۰۷
*۲۳:۵۵
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۴:۵۹ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۱ ۲۱:۰۹
*۲۳:۵۵
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۴:۵۷ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۲ ۲۱:۱۱
*۲۳:۵۵
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۴:۵۵ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۳ ۲۱:۱۳
*۲۳:۵۵
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۴:۵۳ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۴ ۲۱:۱۵
*۲۳:۵۵
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۴:۵۱ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۵ ۲۱:۱۷
*۲۳:۵۵
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۴:۴۹ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۵ ۲۱:۱۸
*۲۳:۵۵
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۴:۴۷ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۶ ۲۱:۲۰
*۲۳:۵۵
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۴:۴۵ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۷ ۲۱:۲۲
*۲۳:۵۵
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۴:۴۴ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۸ ۲۱:۲۴
*۲۳:۵۵
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۴:۴۲ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۸ ۲۱:۲۶
*۲۳:۵۵
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۴:۴۰ ۱۳:۱۹ ۱۷:۳۹ ۲۱:۲۸
*۲۳:۵۵
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۴:۳۸ ۱۳:۱۹ ۱۷:۴۰ ۲۱:۲۹
*۲۳:۵۵
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۴:۳۷ ۱۳:۱۹ ۱۷:۴۱ ۲۱:۳۱
*۲۳:۵۵
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۴:۳۵ ۱۳:۱۹ ۱۷:۴۱ ۲۱:۳۳
*۲۳:۵۵
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۴:۳۳ ۱۳:۱۹ ۱۷:۴۲ ۲۱:۳۵
*۲۳:۵۵
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۴:۳۲ ۱۳:۱۹ ۱۷:۴۳ ۲۱:۳۶
*۲۳:۵۵
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۴:۳۰ ۱۳:۱۹ ۱۷:۴۳ ۲۱:۳۸
*۲۳:۵۵
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۱
*۰۲:۰۶
۰۴:۲۹ ۱۳:۱۹ ۱۷:۴۴ ۲۱:۴۰
*۲۳:۵۵
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۴۴
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد