زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
WONOWON سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۱:۵۱ ۰۲:۳۱ ۰۵:۲۵ ۱۳:۲۲ ۱۷:۲۳ ۲۰:۴۸ ۲۳:۴۳
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۱:۴۲ ۰۲:۲۴ ۰۵:۲۲ ۱۳:۲۱ ۱۷:۲۴ ۲۰:۵۰ ۲۳:۴۹
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۱:۳۱ ۰۲:۱۷ ۰۵:۲۰ ۱۳:۲۱ ۱۷:۲۵ ۲۰:۵۲ ۲۳:۵۵
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۱:۱۷ ۰۲:۰۹ ۰۵:۱۸ ۱۳:۲۱ ۱۷:۲۶ ۲۰:۵۴
*۲۳:۵۵
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۵:۱۵ ۱۳:۲۱ ۱۷:۲۷ ۲۰:۵۶
*۲۳:۵۵
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۵:۱۳ ۱۳:۲۱ ۱۷:۲۷ ۲۰:۵۸
*۲۳:۵۵
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۵:۱۱ ۱۳:۲۱ ۱۷:۲۸ ۲۱:۰۱
*۲۳:۵۵
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۵:۰۸ ۱۳:۲۱ ۱۷:۲۹ ۲۱:۰۳
*۲۳:۵۵
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۵:۰۶ ۱۳:۲۱ ۱۷:۳۰ ۲۱:۰۵
*۲۳:۵۵
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۵:۰۴ ۱۳:۲۰ ۱۷:۳۱ ۲۱:۰۷
*۲۳:۵۵
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۵:۰۲ ۱۳:۲۰ ۱۷:۳۲ ۲۱:۰۹
*۲۳:۵۵
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۴:۵۹ ۱۳:۲۰ ۱۷:۳۳ ۲۱:۱۱
*۲۳:۵۵
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۴:۵۷ ۱۳:۲۰ ۱۷:۳۴ ۲۱:۱۳
*۲۳:۵۵
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۴:۵۵ ۱۳:۲۰ ۱۷:۳۴ ۲۱:۱۵
*۲۳:۵۵
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۴:۵۳ ۱۳:۲۰ ۱۷:۳۵ ۲۱:۱۷
*۲۳:۵۵
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۴:۵۱ ۱۳:۲۰ ۱۷:۳۶ ۲۱:۱۹
*۲۳:۵۵
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۴:۴۹ ۱۳:۲۰ ۱۷:۳۷ ۲۱:۲۱
*۲۳:۵۵
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۴:۴۷ ۱۳:۲۰ ۱۷:۳۸ ۲۱:۲۳
*۲۳:۵۵
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۴:۴۵ ۱۳:۲۰ ۱۷:۳۸ ۲۱:۲۴
*۲۳:۵۵
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۴:۴۳ ۱۳:۲۰ ۱۷:۳۹ ۲۱:۲۶
*۲۳:۵۵
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۴:۴۱ ۱۳:۲۰ ۱۷:۴۰ ۲۱:۲۸
*۲۳:۵۵
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۴:۳۹ ۱۳:۲۰ ۱۷:۴۱ ۲۱:۳۰
*۲۳:۵۵
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۴:۳۷ ۱۳:۲۰ ۱۷:۴۲ ۲۱:۳۲
*۲۳:۵۵
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۴:۳۶ ۱۳:۲۰ ۱۷:۴۲ ۲۱:۳۴
*۲۳:۵۵
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۴:۳۴ ۱۳:۲۰ ۱۷:۴۳ ۲۱:۳۶
*۲۳:۵۵
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۴:۳۲ ۱۳:۲۰ ۱۷:۴۴ ۲۱:۳۷
*۲۳:۵۵
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۴:۳۱ ۱۳:۲۰ ۱۷:۴۴ ۲۱:۳۹
*۲۳:۵۵
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۴:۲۹ ۱۳:۲۰ ۱۷:۴۵ ۲۱:۴۱
*۲۳:۵۵
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۴:۲۷ ۱۳:۲۰ ۱۷:۴۶ ۲۱:۴۳
*۲۳:۵۵
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۱۷
*۰۲:۰۹
۰۴:۲۶ ۱۳:۲۰ ۱۷:۴۶ ۲۱:۴۴
*۲۳:۵۵
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۴۳
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد