زبانها

العربي
فارسی
اردو‎
پښتو‎
TÜRKÇE
ENGLISH
РУССКИЙ
हिंदी
日本語
БЪЛГАРСКИ1
Кыргыз тили
MAGYAR
O'ZBEKCHA
ЎЗБЕКЧА
POLSKI
қазақша
SHQIP
ROMÂNĂ
тоҷикӣ
Монголоор
中文
AZӘRBAYCAN
BOSANSKI
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ITALIANO
TÜRKMENÇE
OROMOO
OLULIMI-OLUGANDA
ქართული
KISWAHILI
AF SOOMAALI
አማሪኛ
PORTUGUESE
HAUSA
ТАТАРЧА
INDONESIA
QIRIMCA
ئ‍ۇيغۇرچە
QIRIMCA-CYRL
MALAY
NEDERLANDS
KURDÎ
PEEJAY سال ۱۴۴۱ هجری قمری، سال 2020 میلادی، امساکیه رمضان شریف برای
رمضان روزها امساک صبح آفتاب ظهر عصر شب عشاء
۱ ۲۴ اپریل (آوریل), جمعه ۰۱:۴۳ ۰۲:۲۳ ۰۵:۱۹ ۱۳:۱۷ ۱۷:۱۸ ۲۰:۴۴ ۲۳:۴۱
۲ ۲۵ اپریل (آوریل), شنبه ۰۱:۳۳ ۰۲:۱۶ ۰۵:۱۷ ۱۳:۱۷ ۱۷:۱۹ ۲۰:۴۶ ۲۳:۴۷
۳ ۲۶ اپریل (آوریل), یکشنبه ۰۱:۲۰ ۰۲:۰۹ ۰۵:۱۴ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۰ ۲۰:۴۸ ۲۳:۵۳
۴ ۲۷ اپریل (آوریل), دوشنبه ۰۱:۰۱ ۰۲:۰۰ ۰۵:۱۲ ۱۳:۱۷ ۱۷:۲۱ ۲۰:۵۰
*۲۳:۵۳
۵ ۲۸ اپریل (آوریل), سه شنبه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۵:۱۰ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۲ ۲۰:۵۲
*۲۳:۵۳
۶ ۲۹ اپریل (آوریل), چهارشنبه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۵:۰۷ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۳ ۲۰:۵۴
*۲۳:۵۳
۷ ۳۰ اپریل (آوریل), پنج شنبه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۵:۰۵ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۴ ۲۰:۵۷
*۲۳:۵۳
۸ ۱ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۵:۰۳ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۵ ۲۰:۵۹
*۲۳:۵۳
۹ ۲ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۵:۰۱ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۶ ۲۱:۰۱
*۲۳:۵۳
۱۰ ۳ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۴:۵۸ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۷ ۲۱:۰۳
*۲۳:۵۳
۱۱ ۴ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۴:۵۶ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۷ ۲۱:۰۵
*۲۳:۵۳
۱۲ ۵ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۴:۵۴ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۸ ۲۱:۰۷
*۲۳:۵۳
۱۳ ۶ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۴:۵۲ ۱۳:۱۶ ۱۷:۲۹ ۲۱:۰۹
*۲۳:۵۳
۱۴ ۷ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۴:۵۰ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۰ ۲۱:۱۱
*۲۳:۵۳
۱۵ ۸ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۴:۴۷ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۱ ۲۱:۱۳
*۲۳:۵۳
۱۶ ۹ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۴:۴۵ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۲ ۲۱:۱۵
*۲۳:۵۳
۱۷ ۱۰ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۴:۴۳ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۲ ۲۱:۱۷
*۲۳:۵۳
۱۸ ۱۱ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۴:۴۱ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۳ ۲۱:۱۹
*۲۳:۵۳
۱۹ ۱۲ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۴:۳۹ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۴ ۲۱:۲۱
*۲۳:۵۳
۲۰ ۱۳ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۴:۳۷ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۵ ۲۱:۲۳
*۲۳:۵۳
۲۱ ۱۴ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۴:۳۵ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۶ ۲۱:۲۴
*۲۳:۵۳
۲۲ ۱۵ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۴:۳۴ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۶ ۲۱:۲۶
*۲۳:۵۳
۲۳ ۱۶ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۴:۳۲ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۷ ۲۱:۲۸
*۲۳:۵۳
۲۴ ۱۷ می (مه), یکشنبه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۴:۳۰ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۸ ۲۱:۳۰
*۲۳:۵۳
۲۵ ۱۸ می (مه), دوشنبه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۴:۲۸ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۹ ۲۱:۳۲
*۲۳:۵۳
۲۶ ۱۹ می (مه), سه شنبه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۴:۲۶ ۱۳:۱۵ ۱۷:۳۹ ۲۱:۳۴
*۲۳:۵۳
۲۷ ۲۰ می (مه), چهارشنبه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۴:۲۵ ۱۳:۱۶ ۱۷:۴۰ ۲۱:۳۶
*۲۳:۵۳
۲۸ ۲۱ می (مه), پنج شنبه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۴:۲۳ ۱۳:۱۶ ۱۷:۴۱ ۲۱:۳۷
*۲۳:۵۳
۲۹ ۲۲ می (مه), جمعه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۴:۲۲ ۱۳:۱۶ ۱۷:۴۱ ۲۱:۳۹
*۲۳:۵۳
۳۰ ۲۳ می (مه), شنبه
*۰۱:۰۱
*۰۲:۰۰
۰۴:۲۰ ۱۳:۱۶ ۱۷:۴۲ ۲۱:۴۱
*۲۳:۵۳
.شب قدر: شبی است که روز ۱۹ می (مه) سه شنبه را به روز سه ۲۰ می (مه) چهارشنبه وصل می نماید
وقت نماز عید رمضان ۲۴ می (مه) ۲۰۲۰ یکشنبه : ۵:۳۷
توجه: وقت امساک، زمان شروع کردن به روزه است. وقت "صبح" که در امساکيه ذکر شده است، وقت اول نماز صبح ميباشد